Siirry pääsivulle
Distriktsåklagare S11 eller biträdande åklagare, 2 platser - Syyttäjälaitos

Som åklagare kan du bidra till att förverkliga rättvisan i samhället. Du får vara med i alla behandlingsskeden av ett brottmål, från förundersökningen till domstolsbehandlingen. Arbetet är varierande, rörligt och ofta internationellt.

Distriktsåklagaren skall sörja för förverkligandet av det straffrättsliga ansvaret då hen handlägger ärenden utan onödigt dröjsmål och på ett
jämlikt och ekonomiskt sätt enligt vad parternas rättsskydd och allmän fördel kräver. I fråga om åklagarens uppgifter gäller också vad som särskilt föreskrivs om dem.

Distriktsåklagaren utövar en självständig och oberoende åtalsprövningsrätt och hen är behörig att utföra åklagaruppgifter i hela landet.

Distriktsåklagaren verkar som åklagare i brottmål som inkommit till
Åklagarmyndigheten och i andra särskilt förordnade ärenden.

Beträffände uppgifterna gäller även det som skilt stadgas om dem.

Uppgifterna som distriktsåklagare i kravklass S11 består främst i att handlägga sedvanliga och ospecificerade brottmålsärenden.

Ifall den person som väljs till en tjänst som distriktsåklagare i kravklass S11 inte har tillräcklig erfarenhet av åklagar- eller domarsysslor, kan personen först utnämnas till en tidsbunden tjänst som biträdande åklagare för en tid av 9 månader. Under denna tid skaffar hen genom skolning och praktisk arbetserfarenhet de färdigheter som krävs för att behärska de olika åtgärds- och beslutsalternativ som står till åklagarens förfogande.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Om åklagarnas behörighetsvillkor stadgas i lagen om Åklagarmyndigheten (32/2019) och i statsrådets förordning om Åklagarmyndigheten.

Behörighetskraven för distriktsåklagaren är annan högre högskoleexamen i juridik än magister-examen i internationell och komparativ rätt.

Dessutom krävs sådan språkkunskap i finska och svenska som stadgas i 6 § 1 mom i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda.

Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Svenska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Av sökanden förväntar vi oss

Av sökanden till tjänsten i kravnivå S11 förväntas behärska de olika beslutsalternativ som står till åklagarens förfogande och att sökanden har tidigare åklagarerfarenhet eller motsvarande erfarenhet, har förmåga till ett effektivt arbetssätt, samt har god muntlig och skriftlig uttrycksförmåga.
Initiativförmåga och bra interaktiva färdigheter är en fördel.

Biträdande åklagaren förväntas ha förmåga till effektivt arbete samt har god muntlig och skriftlig uttrycksförmåga. Initiativförmåga och bra interaktiva färdigheter är en fördel.

Förmåner Vi erbjuder en subventionerad motions-, kultur-, massage- och lunchförmån och omfattande företagshälsovård. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en begränsad säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressen www.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Ossi Jukarainen, johtava aluesyyttäjä, ossi.jukarainen@oikeus.fi, 029 56 27007

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Östra Finlands åklagardistrikt registratorskontoret

  Askonkatu 9
  15100 Lahtis

 • Organisation

  Åklagarmyndigheten är en kunnig, framstegsvänlig och slagkraftig aktör som främjar rättvist straffansvar.

  Majoriteten av Åklagarmyndighetens medarbetare är åklagare. Utöver dessa sysselsätter myndigheten åklagarsekreterare, sakkunniga och andra kontrosmedarbetare. Myndigheten har mer än 600 medarbetare och 30 verksamhetsställen på olika håll i Finland. Åklagarmyndigheten består av riksåklagarens byrå, dvs. centralförvaltningsenheten, och fem åklagardistrikt.

  Riksåklagaren är ledare för Åklagarmyndigheten, men åklagarna fattar alltid sina beslut om åtalsprövning helt självständigt. 

  Av de myndigheter som behandlar brottmål har åklagaren den bredaste arbetsbeskrivningen som inkluderar allt mellan förundersökning och domstolsbehandling. Utifrån förundersökningsmaterialet fattar åklagaren beslut om huruvida hen ska väcka åtal i ett mål. Om åklagaren beslutar att väcka åtal behandlar hen åtalet i domstol. 

  Åklagarens arbete är mångsidig, självständig och krävande skötsel av brottmål. I åklagaryrket krävs det dessutom interaktionsfärdigheter och mod att fatta beslut. Åklagarna har juris magisterexamen. 

  Åklagarsekreteraren assisterar åklagarna i handläggningen av brottmål. Många åklagarsekreterare är merkonomer eller rättstradenomer. Åklagarsekreterarna kan också ha någon annan utbildning, om de uppfyller de övriga kraven för arbetet.

  Hos Åklagarmyndigheten investerar man i personalutbildning och arbetsutveckling. Man litar på medarbetarna, och i allmänhet kan distansarbete utföras mycket flexibelt. Många ger beröm för att Åklagarmyndigheten har en stimulerande och omedelbar arbetsatmosfär och att kollegerna alltid ger stöd. Hos Åklagarmyndigheten är det lätt att utföra viktigt arbete.

  Myndighetens värderingar är rättvisa, kompetens och arbetshälsa.

  plats
  Villmanstrand, S:t Michel

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Villmanstrand
  Raatimiehenkatu 19, 3. krs
  53100 Villmanstrand
 • S:t Michel
  Raatihuoneenkatu 5
  50100 S:t Michel
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Vi önskar att ansökningarna i första hand skickas via systemet valtiolle.fi.

  Sökande ombes uppvisa intyg och övriga handlingar först i samband med intervjun.

  Vid denna rekrytering innehåller den elektroniska ansökningsblanketten i arbetssökningstjänsten valtiolle.fi frågor om den lediganslagna tjänsten. Sökande ombes besvara dessa frågor.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Grund av aktualitet: Arbetets art
 • Arbetstidsform: Annan
 • Förklaring av arbetstider: Arbetstidslagen tillämpas inte på åklagarens arbete.
 • Prövotid: Tjänsten kan försättas med högst en 6 månaders prövotid.
 • Löneuppgifter: S11/lön i euro
 • Sök nu!
  Sinulle suositellut työpaikat

  Kaikki työpaikat
  Uusimmat työpaikat
  Hakuaika päättymässä

  Työpaikat englanniksi
  Työpaikat ruotsiksi
  Etätyömahdollisuus

  Hakijan ohje
  Tutustu työnantajiin
  Työelämäuutiset

  Pohjoismaiden ministerineuvosto
  EU:n avoimet työpaikat
  Naton avoimet työpaikat

  Sivun tiedot
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi on Suomen valtion työnhakupalvelu. Palvelumme on näyteikkuna valtiolla työskentelemiseen ja hakukanava valtion avoimiin työ- ja harjoittelupaikkoihin. Palvelussamme on jatkuvasti avoimena satoja paikkoja monipuolisiin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

  Muokkaa evästeasetuksia

  Löydät meidät myös täältä:

  Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Katso palvelun tietosuojaseloste sekä saavutettavuusseloste.

  Anna palautetta sivustosta.
  Anna palautetta saavutettavuudesta.