Siirry pääsivulle
En grupp händer som håller en liten växt i jorden. Händerna har olika hudfärger och människorna bär affärskläder. Växten är en liten grön planta med två blad. Bakgrunden är ur fokus.

Vi söker en enhetschef till Enheten för medicintekniska produkter. Du får en central roll i att utveckla övervakningen av medicintekniska produkter och påverka utvecklingen inom branschen.

På Fimeas Enhet för medicintekniska produkter finns en öppen

TJÄNST SOM ENHETSCHEF

Enheten är placerad vid Fimea inom Ansvarsområdet för tillsyn och tillgänglighet. Enheten för medicintekniska produkter utövar tillsyn över medicintekniska produkters överensstämmelse med kraven och över aktörerna inom branschen i Finland. Tillsynen över produkternas överensstämmelse med kraven gäller medicintekniska produkter som släppts ut på marknaden och deras professionella användning och underhåll. Tillsynen sker i samarbete med andra EU-myndigheter.

Dessutom övervakar Fimea marknadsföringen av medicintekniska produkter och behandlar anmälningar om tillbud samt beviljar exportintyg och undantagstillstånd. Enheten behandlar och beviljar också forskningstillstånd och anmälningar i anslutning till kliniska prövningar av produkter och prestandautvärdering av IVD-produkter. Utöver tillsynen över aktörerna i övervakningsområdet ansvarar enheten för att utse och övervaka anmälda organ som är etablerade i Finland. Enheten för tillsynsregister över medicintekniska produkter och ansvarar för vissa uppgifter i anslutning till hanteringen av tillgången till medicintekniska produkter.

Enheten sörjer för aktiv handledning och rådgivning av aktörerna och användarna i övervakningsområdet. Fimea är den av Finland utsedda behöriga myndigheten för medicintekniska produkter i Europeiska unionen och därför omfattar uppgifterna också samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter i anslutning till medicintekniska produkter samt verksamhet som Finlands representant i de arbetsgrupper inom sektorn som EU-kommissionen tillsatt.

Till enhetschefens huvudsakliga uppgifter hör att planera och leda enhetens verksamhet utifrån personalens överenskomna resultatmål och Fimeas strategi, följa med utvecklingen inom enhetens uppgiftsområde och sörja för egen del för kommunikation och tillräcklig information. Enheten är numera organiserad i två sektioner och ett team. Enhetschefen är chef över sektionscheferna: SUNO, dvs. Sektionen för marknadstillsyn och anmälda organ, och VARO, dvs. Sektionen för produkters säkerhet och tillgänglighet. För en del av enhetens anställda är enhetschefen närmaste chef: MIRO eller Teamet för produktprövningar.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper Av sökanden förväntar vi oss

• lämplig högre högskoleexamen
• omfattande arbetserfarenhet inom övervakningsområdet
• chefserfarenhet och förmåga till coachande ledarskap
• arbetserfarenhet av operativ ledning och ekonomiledning
• lösningsfokusering och förmåga till självständigt beslutsfattande
• entusiasm för aktiv utveckling av verksamheten när verksamhetsmiljön förändras
• kompetens i processledning och processutveckling
• färdigheter och entusiasm för samarbete inom både nationella och internationella branscher
• god presentations- och samarbetsförmåga och förmåga till växelverkan
• goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska och nöjaktiga kunskaper i svenska

Som merit räknas arbetserfarenhet av exportindustrin för medicintekniska produkter eller IVD-produkter samt kunskaper om IVD-produkter, kliniska prövningar av produkter, materiell försörjningsberedskap eller verksamheten vid anmälda organ.

Språkkunskaper som behövs i arbetet
 • Engelska
  • Muntliga: Bra
  • Skriftliga: Bra
 • Svenska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Förmåner Fimea erbjuder sina anställda flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete, subventionerade lunchmåltider, omfattande företagshälsovårdstjänster, mentalt välmående tjänster, motions- och friskvårdsförmån samt möjlighet att utveckla sina kunskaper. Kontaktinformation

Direktör Susanna Peltoniemi p. 029 522 3210

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet/Registratur

  Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet/Registratur
  PB 55
  00034 Fimea

 • Organisation

  Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea är ett ämbetsverk som lyder under social- och hälsovårdsministeriet och som övervakar läkemedel, medicintekniska produkter, blod- och vävnadsprodukter, biobanker samt utvecklar läkemedelsområdet. Vid Fimea får du delta i ett påverkande arbete för att för att främja befolkningens hälsa. Genom sin egen verksamhet strävar Fimea att påverka uppnåendet av FN:s agenda 2030 mål för hållbar utveckling.

  plats
  Helsingfors
  Kuopio
  Uleåborg
  Tammerfors
  Åbo

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors
  Mannerheimvägen 166
  00580 Helsingfors
 • Kuopio
  Microkatu 1
  70210 Kuopio
 • Uleåborg
  Aapistie 1
  90220 Uleåborg
 • Tammerfors
  Biokatu 10
  33520 Tammerfors
 • Åbo
  Självständighetsplatsen 2
  20800 Åbo
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Majoriteten av personalen vid Enheten för medicintekniska produkter arbetar för närvarande i Helsingfors.

  Fimea är en myndighet med verksamhet på flera orter. Fimea har kontor i Kuopio, Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborg. Vi kan komma överens om var tjänsten placeras.

  Inom Fimea används en lämplighetsbedömning i valet av förman.

  Vi önskar att sökandena är personer i olika åldrar och av olika kön samt personer som hör till
 • Personalgrupp: Uppgifter inom ledningen
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Fimea har omfattande möjligheter till distansarbete som man kommer närmare överens om på arbetsplatsen under ledning av chefen.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Prövotid: En prövotid på högst sex (6) månader kan fastställas för den som utnämns till tjänsten.
 • Löneuppgifter: Beroende på den valda personens kompetens och arbetserfarenhet placeras tjänsten i kravnivå 13 eller 14. Den uppgiftsrelaterade lönen i kravnivå 13 är 6322,91 euro/mån. och i kravnivå 14 är lönen 6542,65 euro/mån. I tjänsten betalas dessutom en lönedel som baserar sig på den individuella arbetsprestationen och som är högst 42 procent av den uppgiftsrelaterade lönen (för en ny person i allmänhet 11–21 procent beroende på personens kompetens och arbetserfarenhet).
 • Sök nu!
  Sinulle suositellut työpaikat

  Kaikki työpaikat
  Uusimmat työpaikat
  Hakuaika päättymässä

  Työpaikat englanniksi
  Työpaikat ruotsiksi
  Etätyömahdollisuus

  Hakijan ohje
  Tutustu työnantajiin
  Työelämäuutiset

  Pohjoismaiden ministerineuvosto
  EU:n avoimet työpaikat
  Naton avoimet työpaikat

  Sivun tiedot
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi on Suomen valtion työnhakupalvelu. Palvelumme on näyteikkuna valtiolla työskentelemiseen ja hakukanava valtion avoimiin työ- ja harjoittelupaikkoihin. Palvelussamme on jatkuvasti avoimena satoja paikkoja monipuolisiin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

  Muokkaa evästeasetuksia

  Löydät meidät myös täältä:

  Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Katso palvelun tietosuojaseloste sekä saavutettavuusseloste.

  Anna palautetta sivustosta.
  Anna palautetta saavutettavuudesta.

   

   

  Valtiolle.fi-työnhakupalvelu on uudistunut 2.1.2024.

  Käyttäjätunnuksesi tai tietosi vanhasta työnhakupalvelusta eivät ole siirtyneet uuteen palveluun. Avaathan itsellesi uuden käyttäjätilin sivun oikean yläkulman ”Kirjaudu”-painikkeesta.

  Lue uutinen, miten saat otettua vanhat hakemuksesi talteen.