Siirry pääsivulle
Forskningsprofessor i ekologi av stora rovdjur - Luonnonvarakeskus

Forskningsprofessorn i ekologi av stora rovdjur leder och utvecklar forskningen i och inventeringen av stora rovdjur vid Naturresursinstitutet (Luke).

Forskningsprofessorn i ekologi av stora rovdjur leder och utvecklar forskningen i och inventeringen av stora rovdjur vid Naturresursinstitutet (Luke). Forskningsprofessuren fokuserar på forskning i populations- och samhällsekologi, beteende och hållbar beståndsförvaltning av vargen, björnen, järven och lodjuret samt växelverkan mellan stora rovdjur och deras bytesdjur i norra Europa. Syftet med uppgiften är att utföra högklassigt vetenskapligt arbete och på basis av det ta fram information för att stödja en hållbar beståndsförvaltning av stora rovdjur som en del av ett diversifierat borealt och subarktiskt biosamhälle, hanteringen av konflikter mellan stora rovdjur och människor samt beståndsberäkningen av populationer. Den som väljs till uppgiften förväntas delta aktivt i den strategiska inriktningen av grundläggande och tillämpande forskning på området, leda stora projekthelheter och skaffa inhemsk och internationell forskningsfinansiering. Den som väljs till uppgiften bör delta aktivt i den nationella debatten och vara aktiv i internationella nätverk.

Av sökanden förväntar vi oss

Av forskningsprofessorn (tenure track: biträdande professor eller professor) förutsätts doktorsexamen i ekologi, helst djurekologi, ekologi hos vilda organismer eller populationsekologi eller beståndsförvaltning av vilda organismer. För att kunna sköta uppgiften med framgång behövs bevis på akademiskt omfattande forskningsverksamhet och högkvalitativa, referentgranskade publikationer inom ekologi och på metodisk kompetens, till exempel vad gäller moderna metoder för terrängforskning och statistikanalys. Av den sökande förväntar vi oss omfattande forskningserfarenhet av vilda ryggradsdjur. Påvisad kompetens i de boreala ekosystemens verksamhet, förhållanden mellan rovdjur och bytesdjur, ekologi, populationsgenetik, populationsmodellering av stora rovdjur, metoder för inventering och beståndsberäkning, konflikter mellan människor och djur och förtrogenhet med lagstiftningen om arter och livsmiljöer kan räknas som merit för den sökande.

Uppgiften förutsätter utmärkt social kompetens, muntliga och skriftliga kunskaper i engelska, vilja för och påvisade meriter i vetenskapligt samarbete samt akademisk ledning och handledning, förmåga och meriter i att skaffa konkurrensutsatt inhemsk och internationell forskningsfinansiering samt förmåga att samarbeta och dela information med intressenter, inklusive statsförvaltningen, viltförvaltningen och jägar- och naturorganisationer och medierna.

Vi förväntar oss att den person som väljs till uppgiften leder tvärvetenskaplig forskning i ekologi och beståndsförvaltning av stora rovdjur, bygger upp en stark portfölj av forskningsprojekt samt främjar användning av forskningsresultat. Forskningsprofessorn förväntas ha ett omfattande internationellt kontaktnätverk samt bedriva ett aktivt inhemskt och internationellt samarbete. Forskningsprofessorn ska dessutom ha påvisad erfarenhet av ledning av internationella forskningsprojekt, anskaffning av internationell forskningsfinansiering och publicering av och kommunikation om vetenskapliga resultat.

Förmåner Vi har en mobil arbetskultur och då arbetsuppgifter möjliggör det, uppmuntrar vi dig att arbeta där det passar dig bäst i Finland. Vi erbjuder flexibla arbetstider, lunchförmån samt motions-/kulturstöd eller reseersättning, och då din anställning förlängs får du långa semestrar.

Till den som rekryteras till Luke från utomlands erbjuder vi konkret stöd vid flyttning till Finland och för att arbeta vid Luke (uppehållstillstånd, registreringar,nödvändiga bank-och skatteärenden, sökande av bostad).
Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Sirpa Thessler
Direktör, Naturresurser
+358 29 532 6582
sirpa.thessler@luke.fi
Antti Asikainen
Överdirektör, forskning
+358 29 532 3250
antti.asikainen@luke.fi

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Registratorskontoret vid Naturresursinstitutet

  Latokartanonkaari 9
  00790 Helsingfors

 • Organisation

  Naturresursinstitutet är en forsknings- och expertorganisation som arbetar för att främja bioekonomi och ett hållbart utnyttjande av naturresurser. Vi tillhandahåller våra kunder lösningar och tjänster som stödjer sig på forskningsbaserad kunskap. Forskningsrön och tjänster ger mervärde, hållbarhet och konkurrenskraft för näringsverksamheten som grundar sig på förnybara naturresurser samt stödjer beslutsfattandet i samhället. Vi verkar i omfattande internationella samarbetsorganisationer och har som mål att bli en av de mest betydande aktörerna inom bioekonomi i Europa. Naturresursinstitutet har också myndighetsuppgifter.

  Vi vid Naturresursinstitutet är vänliga och nyfikna, och vi har en gemensam strävan efter en bättre värld. Utgående från detta bildar vi en positiv och respektfull arbetsmiljö, där varje medarbetares insats är viktig. Hos oss får du möjlighet att bidra till intressanta och mångsidiga arbetsuppgifter samt utmanar dig själv professionellt. Du kan påverka dina arbetsuppgifter och får fritt planera ditt arbete med beaktande av projektets mål. Flexibilitet och ansvar går hand i hand hos oss, och vi uppmuntrar våra medarbetare att välja de arbetsmetoder som bäst lämpar sig för dem inom ramen för uppgiften. Naturresursinstitutet erbjuder en tvärvetenskaplig och internationell forskningsmiljö som omfattar unika forskningsinfrastrukturer, stationer för provverksamhet samt välutrustade laboratorier.

  Ungefär 50 ledande forskningsprofessorer inom sina egna branscher arbetar vid Naturresursinstitutet. Naturresursinstitutets professorspolitik garanterar att rekrytering av professorer är öppen, förutsägbar och internationellt jämförbar. Naturresursinstitutet erbjuder ett omlokaliseringspaket som är till betydande nytta när nya utländska medarbetare flyttar till Finland och gör sig hemmastadd med landet. Naturresursinstitutets forskningsverksamhet bygger på ett mångdisciplinärt, innovativt och ambitiöst forskarsamhälle med en omfattande teknisk personal som stöd. Vår interkulturella gemenskap (IC community) gör det möjligt att dela erfarenheter och kunskaper samt främjar utvecklingen av internationalismen vid Naturresursinstitutet.

  plats
  Helsingfors, Joensuu, Uleåborg, Rovaniemi

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors
  Ladugårdsbågen 9
  00790 Helsingfors
 • Joensuu
  Yliopistokatu 6 b
  80100 Joensuu
 • Uleåborg
  Paavo Havaksen tie 3
  90570 Uleåborg
 • Rovaniemi
  Ounasjoentie 6
  96200 Rovaniemi
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Vänligen lämna in bilagor skrivna på engelska, och nämna filerna på följande sätt (max 2 MB/appendix):

  APPENDIX 1. Application letter, names and contact information of 3 referees and complete curriculum vitae (including major research funding obtained, research leadership, list of supervised PhDs and postdocs, number of peer-reviewed articles, H-index, total citations and the database used, e.g. Web of Science or Google Scholar (maximum 10 pages)

  APPENDIX 2: Complete list of publications including links to 10 selected publications most relevant for the professorship

  APPENDIX 3. Summary of research activities carried out so far, including aspects of customer interphase work; societal impact of research; dissemination of research results (maximum 2 pages)

  APPENDIX 4. Research plan for the next 5-year term, please use Luke’s research plan template at https://www.luke.fi/sites/default/files/2022-08/Luke%20Research%20plan%20template.pdf

  För ytterligare information om rekrytering och vetenskaplig utvärdering av Lukes forskningsprofessorer, vänligen besök https://www.luke.fi/en/recruitment-and-scientific-evaluation-of-research-professors.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: På Naturresursinstitutet arbetar vi multilokalt, det vill säga på den plats där det är mest ändamålsenligt. Multilokalt arbete är möjligt endast i Finland och de praktiska arrangemangen för det avtalas med chefen. Vi träffar också varandra fysiskt på regelbundna möten.
 • Grund av aktualitet: Arbetets art
 • Mer information utifrån aktualitet: Om den sökande har en permanent professur vid ett universitet, kan tjänsten tillsättas tillsvidare med avvikelse från visstidsanställningen.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Prövotid: En provperiod är 6 månader.
 • Löneuppgifter: Tjänsten placerar sig på kravnivå 12-13 i Naturresursinstitutets lönesystem, där den uppgiftsbaserade lönedelen är 5 562,65 - 6 281,61 euro i månaden. Dessutom betalas en på den individuella arbetsprestationen baserad lönedel som är högst 50 procent av den uppgiftsbaserade lönedelen. Beroende på kompetens och erfarenhet uppgår den nyanställda medarbetarens lönedel vanligen till 15 - 20 %. Du kan även lämna löneanspråk på ansökan.
 • Sök nu!
  Sinulle suositellut työpaikat

  Kaikki työpaikat
  Uusimmat työpaikat
  Hakuaika päättymässä

  Työpaikat englanniksi
  Työpaikat ruotsiksi
  Etätyömahdollisuus

  Hakijan ohje
  Tutustu työnantajiin
  Työelämäuutiset

  Pohjoismaiden ministerineuvosto
  EU:n avoimet työpaikat
  Naton avoimet työpaikat

  Sivun tiedot
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi on Suomen valtion työnhakupalvelu. Palvelumme on näyteikkuna valtiolla työskentelemiseen ja hakukanava valtion avoimiin työ- ja harjoittelupaikkoihin. Palvelussamme on jatkuvasti avoimena satoja paikkoja monipuolisiin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

  Muokkaa evästeasetuksia

  Löydät meidät myös täältä:

  Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Katso palvelun tietosuojaseloste sekä saavutettavuusseloste.

  Anna palautetta sivustosta.
  Anna palautetta saavutettavuudesta.