Siirry pääsivulle
Ett återkommande mönster av rosa och blå cirklar på en blå bakgrund”. Cirklarna är gjorda av små rosa linjer och är arrangerade i ett rutmönster. Bakgrunden är enfärgad blå.

Förvaltningsdomstolen behandlar främst besvär över myndigheters beslut i förvaltningsärenden. Ärendena varierar mellan bl.a. social- och hälsovård, migrationsärenden, miljöskydd, plan- och byggären-den, kommunalt självstyre samt beskattning.

Till domare kan utnämnas rättrådiga finska medborgare som har avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och som genom sin tidigare verksamhet vid en domstol eller i andra uppgifter har visat sig ha de insikter i de uppgifter som hör till tjänsten och de personliga egenskaper som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter. Domare vid Ålands förvalt-ningsdomstol ska ha utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt nöjaktig förmåga att förstå och i tal använda finska.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Förvaltningsdomstolen tillämpar både riks- och landskapslagstiftning, och handlägger besvär över såväl riks-, landskaps- som kommunala myndigheters beslut.
Till domare kan utnämnas rättrådiga finska medborgare som har avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och som genom sin tidigare verksamhet vid en domstol eller i andra uppgifter har visat sig ha de insikter i de uppgifter som hör till tjänsten och de personliga egenskaper som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter. Domare vid Ålands förvalt-ningsdomstol ska ha utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt nöjaktig förmåga att förstå och i tal använda finska.

Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Svenska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
 • Finska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
Av sökanden förväntar vi oss

Förvaltningsdomaren är ordförande för förvaltningsdomstolen och ansvarar även för beredning och före-dragning av ärenden. Enligt lagen om Ålands förvaltningsdomstol ska förvaltningsdomaren se till att till-lämpningen av rättsprinciperna och lagtolkningen är enhetlig i förvaltningsdomstolens avgöranden, vilket innebär förtrogenhet med förvaltningsrättsskipning och -process. Det kollegiala arbetet vid förvaltnings-domstolen förutsätter också god samarbetsförmåga. Förvaltningsdomaren kan också fungera som tings-domare vid Ålands tingsrätt.
Ansökningarna ska riktas till Ålands förvaltningsdomstol och tillställas domstolen senast 8.3.2024 före tjänstetidens utgång kl.16.15.

Ansökan kan göras via det elektroniska rekryteringssystemet under adress
www.valtiolle.fi. Alternativt kan ansökan inlämnas till Ålands tingsrätts kansli
Pb 31, Ax-22101 Mariehamn eller per e-post: aland.fd@om.fi eller telefax: 02956 50252.
Närmare upplysningar fås av lagman Kristina Fagerlund tel 029 5650 259.

Förmåner Företagshälsovård, motion- och lunchförmåner Kontaktinformation

Närmare upplysningar fås av lagman Kristina Fagerlund tel 029 5650 259.

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Ålands förvaltningsdomstol

  Ålands förvaltningsdomstol
  Torggatan 16 A
  22100 Mariehamn

 • Organisation

  Ålands förvaltningsdomstol underlyder Ålands tingsrätt.

  plats
  Mariehamn

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Ålands förvaltningsdomstol
  PB 31
  22101 Mariehamn
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Löneuppgifter: T13
 • Sök nu!
  Sinulle suositellut työpaikat

  Kaikki työpaikat
  Uusimmat työpaikat
  Hakuaika päättymässä

  Työpaikat englanniksi
  Työpaikat ruotsiksi
  Etätyömahdollisuus

  Hakijan ohje
  Tutustu työnantajiin
  Työelämäuutiset

  Pohjoismaiden ministerineuvosto
  EU:n avoimet työpaikat
  Naton avoimet työpaikat

  Sivun tiedot
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi on Suomen valtion työnhakupalvelu. Palvelumme on näyteikkuna valtiolla työskentelemiseen ja hakukanava valtion avoimiin työ- ja harjoittelupaikkoihin. Palvelussamme on jatkuvasti avoimena satoja paikkoja monipuolisiin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

  Muokkaa evästeasetuksia

  Löydät meidät myös täältä:

  Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Katso palvelun tietosuojaseloste sekä saavutettavuusseloste.

  Anna palautetta sivustosta.
  Anna palautetta saavutettavuudesta.

   

   

  Valtiolle.fi-työnhakupalvelu on uudistunut 2.1.2024.

  Käyttäjätunnuksesi tai tietosi vanhasta työnhakupalvelusta eivät ole siirtyneet uuteen palveluun. Avaathan itsellesi uuden käyttäjätilin sivun oikean yläkulman ”Kirjaudu”-painikkeesta.

  Lue uutinen, miten saat otettua vanhat hakemuksesi talteen.