Siirry pääsivulle
Ett återkommande mönster av rosa och blå cirklar på en blå bakgrund”. Cirklarna är gjorda av små rosa linjer och är arrangerade i ett rutmönster. Bakgrunden är enfärgad blå.

Jord- och skogsbruksministeriet ledigförklarar en tjänst som konsultativ tjänsteman med tillträde den 1 oktober 2024 eller enligt överenskommelse.

Den konsultativa tjänstemannen svarar för helheten för beredning, genomförande och uppföljning av anpassningen till klimatförändringen, särskilt på regional och sektorspecifik nivå. Arbetsuppgifterna omfattar till exempel utveckling och tillämpning av styrmedel och riskbedömningsverktyg, utnyttjande av finansieringsmöjligheter för anpassningen samt samordning av anpassningsarbetet med hållbart utnyttjande av naturresurserna. Till uppgifterna hör dessutom till exempel lagberednings-, planerings-, utvecklings-, utrednings-, uppföljnings-, kommunikations- och bedömningsuppgifter. Den konsultativa tjänstemannen deltar i EU-möten och övriga internationella möten och internationellt samarbete och håller kontakt med den underställda förvaltningen, kommuner och intressentgrupper.

Tjänsten hör till ministeriets gemensamma tjänster och är placerad i enhet för naturresurs- och vattenhushållning på naturresursavdelningen.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Behörighetsvillkor för tjänsten är högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Ruotsi
  • Muntliga: Tyydyttävä
  • Skriftliga: Tyydyttävä
 • Suomi
  • Muntliga: Erinomainen
  • Skriftliga: Erinomainen
Av sökanden förväntar vi oss

Meriterande är tidigare erfarenhet av uppgifter som anknyter till klimatförändringens effekter, beredskap inför klimatförändringen och anpassning till den, erfarenhet av lagberedning och kännedom om regionalt och sektorspecifikt klimatarbete.

Vad gäller språkkunskaperna är goda kunskaper i engelska meriterande. Dessutom räknas kunskaper i andra FN-språk och tyska som merit.

Förmåner Vi erbjuder meningsfulla och mångsidiga arbetsuppgifter och uppmuntrar vår personal att utveckla sin kompetens. Vi har flexibla möjligheter till distansarbete och tillämpar flexibel arbetstid. För att stödja hälsa och välbefinnande i arbetet erbjuder vi dessutom subventionerad lunch, en motions- och kulturförmån och omfattande företagshälsovård. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Mer information ges av Heikki Granholm, enhetschef, tfn 0295 162 130

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Jord- och skogsbruksministeriets registratorsbyrå

  PB 30 (Besöksadress: Statsrådets distributionscentral, Riddaregatan 2 B, Helsingfors)
  00023 Helsingfors

 • Organisation

  Jord- och skogsbruksministeriet tryggar produktionen av inhemsk mat och hållbar användning av
  förnybara naturresurser samt skapar förutsättningar för näringar och välfärd som bygger på dessa.

  Jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning har i huvudsak till uppgift att bidra till en hållbar användning av naturresurser och skapa förutsättningar för näringar och välfärd som bygger på dessa. Avdelningen svarar för beredningen av lagstiftning och budgetförslag på området, styr den förvaltning som är underställd ministeriet och som består av Finlands viltcentral, Finlands skogscentral och Forststyrelsen samt medverkar i resultatstyrningen av Naturresursinstitutet och Livsmedelsverket och styr närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands miljöcentral inom sitt ansvarsområde. Naturresursavdelningen svarar även för beredningen av EU-ärenden och internationella ärenden inom sitt ansvarsområde.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • MMM Regeringsgatan
  Regeringsgatan 3 A
  00170 Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Vi har flexibla möjligheter till distansarbete och tillämpar flexibel arbetstid.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Löneuppgifter: Kravnivå 9,1 (4 148,50 €/månad). Dessutom betalas en lönedel enligt den individuella arbetsprestationen (högst 50 procent av grundlönen).
 • Sök nu!
  Sinulle suositellut työpaikat

  Kaikki työpaikat
  Uusimmat työpaikat
  Hakuaika päättymässä

  Työpaikat englanniksi
  Työpaikat ruotsiksi
  Etätyömahdollisuus

  Hakijan ohje
  Tutustu työnantajiin
  Työelämäuutiset

  Pohjoismaiden ministerineuvosto
  EU:n avoimet työpaikat
  Naton avoimet työpaikat

  Sivun tiedot
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi on Suomen valtion työnhakupalvelu. Palvelumme on näyteikkuna valtiolla työskentelemiseen ja hakukanava valtion avoimiin työ- ja harjoittelupaikkoihin. Palvelussamme on jatkuvasti avoimena satoja paikkoja monipuolisiin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

  Muokkaa evästeasetuksia

  Löydät meidät myös täältä:

  Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Katso palvelun tietosuojaseloste sekä saavutettavuusseloste.

  Anna palautetta sivustosta.
  Anna palautetta saavutettavuudesta.