Siirry pääsivulle
Notarie Y12 - Markkinaoikeus

Notarie Y12 ordinarie tjänst

Till notariens uppgifter hör bl.a. att biträda lagskipningspersonalen med beredningen av ärendena och med att utarbeta beslutshandlingar samt handha meddelandet av avgöranden, delta i muntliga förhandlingar som sekreterare samt andra särskilt bestämda uppgifter.

Läs mer

https://www.markkinaoikeus.fi/sv/

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Behörighetsvillkor för tjänsterna som notarie är sådan utbildning som lämpar sig för uppgiften.

Enligt statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av vissa tjänstemän inom justitieministeriets förvaltningsområde krävs goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska eller svenska. Språkkunskaperna ska visas på det sätt som förskrivs i förordning 481/2003.

Av sökanden förväntar vi oss

De bästa förutsättningarna för att sköta tjänsten ger högskoleexamen (rättstradenom) eller annan för uppgiften lämplig utbildning samt tidigare erfarenhet av domstolsärenden. Sökanden förväntas kunna arbeta självständigt och på eget initiativ, ha god samarbetsförmåga och vara skicklig på att betjäna kunder. Övriga språkkunskaper ses som en fördel.

Som meriter räknas god kännedom om förvaltnings- och specialdomstolarnas informationssystem HAIPA, goda IT-kunskaper, god kännedom om rättsväsendets verksamhet och om offentlighets- och sekretessbestämmelserna samt bättre än nöjaktiga kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska.

Förmåner . Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Karri Tolttila
Kanslichef
029 56 43315
karri.tolttila@oikeus.fi

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Marknadsdomstolen

  Marknadsdomstolen
  Banbyggarvägen 5
  00520 Helsingfors

 • Organisation

  Marknadsdomstolen är en specialdomstol för konkurrens- och tillsynsärenden, upphandlingsärenden, marknadsrättsliga ärenden samt mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt.Marknadsdomstolen leds av överdomaren. Vid marknadsdomstolen arbetar dessutom marknadsrättsdomare, marknadsrättsingenjörer, beredare vid marknadsdomstolen samt kanslipersonal. Vid marknadsdomstolen finns också sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla. Marknadsdomstolen ligger i Helsingfors och dess behörighet omfattar hela landet.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors
  Banbyggarvägen 5
  00520 Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Personalgrupp: Verkställande uppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Förklaring av arbetstider: Flexibel arbetstid
 • Prövotid: En prövotid på högst sex (6) månader kan fastställas för den som utnämns.
 • Löneuppgifter: Tjänstens lön baserar sig på kravnivå Y12 (2.477,54 euro/mån). Utöver denna uppgiftsbaserade lönedel betalas en erfarenhetsdel som utgör 0-10 % och en prestationsrelaterad lönedel som utgör högst 45 % (i huvudregel max. 20 % för nya tjänstemän under de första sex månaderna) av den uppgiftsbaserade lönedelen.kk
 • Sök nu!
  Sinulle suositellut työpaikat

  Kaikki työpaikat
  Uusimmat työpaikat
  Hakuaika päättymässä

  Työpaikat englanniksi
  Työpaikat ruotsiksi
  Etätyömahdollisuus

  Hakijan ohje
  Tutustu työnantajiin
  Työelämäuutiset

  Pohjoismaiden ministerineuvosto
  EU:n avoimet työpaikat
  Naton avoimet työpaikat

  Sivun tiedot
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi on Suomen valtion työnhakupalvelu. Palvelumme on näyteikkuna valtiolla työskentelemiseen ja hakukanava valtion avoimiin työ- ja harjoittelupaikkoihin. Palvelussamme on jatkuvasti avoimena satoja paikkoja monipuolisiin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

  Muokkaa evästeasetuksia

  Löydät meidät myös täältä:

  Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Katso palvelun tietosuojaseloste sekä saavutettavuusseloste.

  Anna palautetta sivustosta.
  Anna palautetta saavutettavuudesta.

   

   

  Valtiolle.fi-työnhakupalvelu on uudistunut 2.1.2024.

  Käyttäjätunnuksesi tai tietosi vanhasta työnhakupalvelusta eivät ole siirtyneet uuteen palveluun. Avaathan itsellesi uuden käyttäjätilin sivun oikean yläkulman ”Kirjaudu”-painikkeesta.

  Lue uutinen, miten saat otettua vanhat hakemuksesi talteen.