Siirry pääsivulle
Personalchef - Oikeusministeriö

Justitieministeriet ledigförklarar en tjänst som personalchef med tillträde den 1 juni 2024.

Tjänsten hör till ministeriets gemensamma tjänster och är placerad i personalenheten på förvaltnings- och styrningsavdelningen.

Du kommer att arbeta i personalenheten på förvaltnings- och styrningsavdelningen där du har ungefär tio arbetskollegor i teamet. De viktigaste intressentgrupperna är samarbetspartner inom personalförvaltningen vid statsrådets och förvaltningsområdets ämbetsverk. Personalenheten på förvaltnings- och styrningsavdelningen svarar för utveckling av ministeriets personal och övriga personalförvaltning samt i viss mån för förvaltningsområdets gemensamma personalförvaltning och utveckling av personalrapportering.

Personalchefen är enhetschef och svarar för ärenden som hör till enhetens verksamhetsområde och för utveckling av processer. Till arbetsuppgifterna hör strategisk personalplanering vid justitieministeriet samt strategisk utveckling av personalpolitiken inom förvaltningsområdet som en del av helheten för resultatstyrning. Personalchefen är arbetsgivartjänsteman.

Dina uppgifter kan också omfatta andra uppgifter som chefen tilldelar.

Läs mer

http://www.oikeusministerio.fi/sv

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Behörighetsvillkor för tjänsten som personalchef är högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

Språkkunskaperna ska visas primärt enligt förordning 481/2003 (t.ex. språkexamina för statsförvaltningen, språkkunskap som visats genom allmänna språkexamina eller språkkunskap som visats i samband med studier).

Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Svenska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Av sökanden förväntar vi oss

Det är centralt att den sökande har erfarenhet av chefs- och utvecklingsuppgifter samt kännedom om statens HR-processer och villkoren i statens tjänste- och anställningsförhållanden. Erfarenhet av statsrådet är meriterande.

Vi uppskattar coachande ledarskap, god samarbets-, förhandlings-, interaktions- och kommunikationsförmåga samt ett aktivt utvecklande arbetssätt och organisationsförmåga. Förmåga att inspirera, chefsutbildning och kontinuerligt upprätthållande av den egna kompetensen bidrar till att du kan sköta uppgifterna väl i praktiken.

Goda kunskaper i engelska är meriterande.

Förmåner Vi underlättar samordningen av arbete och fritid genom flextid och möjlighet till distansarbete en del av veckan. Vi har en kultur som stödjer lärande i arbetet och möjlighet till mångsidig kompetensutveckling och arbetsrotation i hela statsrådet och inom justitieministeriets område. Du har också tillgång till omfattande företagshälsovårdstjänster samt motions- och kulturförmåner. Våra lokaler ligger i Helsingfors centrum. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Avdelningschef Tapio Laamanen
p. 02951 50290
tapio.laamanen@gov.fi

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Registratorskontoret vid Justitieministeriet

  PB 25
  00023 Helsingfors

 • Organisation

  Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten, stärker demokratins strukturer och ser till att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses. Ministeriet svarar för beredningen av de viktigaste lagarna som upprätthåller rättsordningen och för rättsväsendets funktionsduglighet.

  Justitieministeriets vision är ett öppet, aktivt och tryggt samhälle, där var och en kan lita på att hans eller hennes rättigheter tillgodoses. De cirka 250 tjänstemännen vid justitieministeriet är placerade vid avdelningen för demokrati och offentlig rätt, avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, avdelningen för privaträtt och rättsvård, förvaltnings- och styrningsavdelningen samt staben. Avdelningarna svarar för lagberedningen och politikarbetet inom sitt ansvarsområde samt för utvecklingen av och verksamhetsförutsättningarna för ministeriets förvaltningsområde.

  Vi är en tillgänglig arbetsplats och vi önskar ansökningar av alla intresserade oberoende av kön eller tillhörighet till en minoritetsgrupp.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors, Södra esplanaden
  Södra esplanaden 10
  00130 Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Ansökan bör göras på finska eller svenska.

  Namnen på de sökande är offentliga.

  Information om behandlingen av personuppgifter i justitieministeriets tjänster: www.oikeusministerio.fi/sv/dataskydd

  Ansökningarna riktas till statsrådet.
 • Personalgrupp: Chefsuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Enligt arbetstidsbestämmelsen kan distansarbete utföras några dagar i veckan och mer när man avtalar med chefen. Det är inte möjligt att utföra enbart distansarbete.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Löneuppgifter: Tjänstens kravnivå i justitieministeriets lönesystem är 26M (7154€/månad). Dessutom betalas en lönedel som baserar sig på den individuella arbetsprestationen.
 • Sök nu!
  Sinulle suositellut työpaikat

  Kaikki työpaikat
  Uusimmat työpaikat
  Hakuaika päättymässä

  Työpaikat englanniksi
  Työpaikat ruotsiksi
  Etätyömahdollisuus

  Hakijan ohje
  Tutustu työnantajiin
  Työelämäuutiset

  Pohjoismaiden ministerineuvosto
  EU:n avoimet työpaikat
  Naton avoimet työpaikat

  Sivun tiedot
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi on Suomen valtion työnhakupalvelu. Palvelumme on näyteikkuna valtiolla työskentelemiseen ja hakukanava valtion avoimiin työ- ja harjoittelupaikkoihin. Palvelussamme on jatkuvasti avoimena satoja paikkoja monipuolisiin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

  Muokkaa evästeasetuksia

  Löydät meidät myös täältä:

  Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Katso palvelun tietosuojaseloste sekä saavutettavuusseloste.

  Anna palautetta sivustosta.
  Anna palautetta saavutettavuudesta.