Siirry pääsivulle
Praktikant till statsrådets kanslis enhet för informationsstöd och publikationer - Valtioneuvoston kanslia

Den praktikant som vi söker är en blivande yrkesperson inom informationstjänster med kundserviceanda som vill lära sig om verksamheten för specialbiblioteket inom den offentliga förvaltningen.

Statsrådets kansli söker

en praktikant till enheten för informationsstöd och publikationer

för perioden mellan den 1 september och den 30 november 2024 eller enligt överenskom-melse. Praktiken omfattar 3 månader. Grunden för visstidsanställningen är praktik enligt 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen.

Kansliets enhet för informationsstöd och publikationer tillhandahåller hela statsrådet gemen-samma biblioteks- och informationsstödstjänster samt tjänster i anslutning till produktion av publikationer som ges ut i ministeriernas publikationsserier. Enheten tillhandahåller biblio-teks- och informationsstödstjänster för ministeriernas tjänstemän.

Läs mer

https://vnk.fi/sv/

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Av sökanden förväntar vi oss

Den praktikant som vi söker är en blivande yrkesperson inom informationstjänster med kundserviceanda som vill lära sig om verksamheten för specialbiblioteket inom den offentliga förvaltningen. Biblioteket erbjuder praktikanten en mångsidig praktikplats där hen kan be-kanta sig med bibliotekets dagliga kundservice på olika kommunikationskanaler, bekanta sig med anskaffningar av tryckt material och e-material samt med samlingsvård och får kläcka idéer till och genomföra marknadsföringen av tjänsterna.

Av praktikanten önskar vi studier som leder till examen inom biblioteks- och informations-branschen, en positiv inställning till att lära sig nya saker samt beredskap för arbete på plats i bibliotekets lokaler i Kronohagen.

Observera att den som väljs till praktikant ska vara studerande under hela praktikperioden. Praktiken är avsedd i första hand för universitetsstuderande.

En säkerhetsutredning av person (säkerhetsutredningslagen 726/2014) kan med den sökan-des samtycke göras av den person som blir aktuell för tjänsten eller uppgiften. Närmare in-formation om säkerhetsutredningen och rättigheterna för dig som utredningen gäller finns på www.supo.fi/sv.

Förmåner Vi stöder personalens hälsa och strävar efter att erbjuda flexibla arbetsmöjligheter och verk-tyg som möjliggör hybridarbete.

Vår personal har tillgång till omfattande företagshälsovård, motions- och kulturförmån och subventionerad lunch. Dessutom har personalen tillgång till gym.
Kontaktinformation

I vår arbetsgemenskap uppskattar vi jämställdhet och likabehandling, och vi välkomnar sö-kande av olika kön och med olika bakgrund.

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Statsrådets kansli registratorskontor

  Riddaregatan 2 B (PB 23) , 00170 Helsingfors
  00023 Statsrådet

 • Organisation

  Statsrådets kansli (SRK) svarar under statsministerns ledning för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådet. Statsrådets kansli tryggar statsministerns och regeringens verksamhetsbetingelser under alla omständigheter. Till kansliets uppgifter hör bland annat samordning av Finlands EU-politik samt statsbolagens och de statliga intressebolagens allmänna ägarpolitik. Dessutom producerar och utvecklar kansliet statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltningstjänster, såsom översättnings- och språktjänster, lokaltjänster och dokumentförvaltning.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors, Meritullinkatu
  Meritullinkatu 8
  00170 Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Mer information om uppgiften ger Eva-Riitta Paunonen, informationsexpert, tfn 0295 160 884.
 • Personalgrupp: Praktikant
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Vi stöder personalens hälsa och strävar efter att erbjuda flexibla arbetsmöjligheter och verk-tyg som möjliggör hybridarbete.
 • Grund av aktualitet: Praktik
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Löneuppgifter: Praktikstöd från universitetet förutsätts inte.
 • Sök nu!
  Sinulle suositellut työpaikat

  Kaikki työpaikat
  Uusimmat työpaikat
  Hakuaika päättymässä

  Työpaikat englanniksi
  Työpaikat ruotsiksi
  Etätyömahdollisuus

  Hakijan ohje
  Tutustu työnantajiin
  Työelämäuutiset

  Pohjoismaiden ministerineuvosto
  EU:n avoimet työpaikat
  Naton avoimet työpaikat

  Sivun tiedot
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi on Suomen valtion työnhakupalvelu. Palvelumme on näyteikkuna valtiolla työskentelemiseen ja hakukanava valtion avoimiin työ- ja harjoittelupaikkoihin. Palvelussamme on jatkuvasti avoimena satoja paikkoja monipuolisiin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

  Muokkaa evästeasetuksia

  Löydät meidät myös täältä:

  Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Katso palvelun tietosuojaseloste sekä saavutettavuusseloste.

  Anna palautetta sivustosta.
  Anna palautetta saavutettavuudesta.