Siirry pääsivulle
Bilden. Flera personer sitter och pratar på kontoret runt skrivbordet på en blå soffa. Det finns en dator och en flaska vatten på bordet.

Huvudstaben lediganslår en tjänst som specialforskare. Uppgiften är placerad vid Centret för sjöstridsforskning vid Sjökrigsskolan på Sveaborg i Helsingfors.

Som specialforskare ansvar du för ledningen av stridstekniska analyser av observationer av undervattensljud. Du deltar i utvecklingsarbete av marinens system för undervattensspaning, övervakning och targeting och följer den internationella utvecklingen inom området. Du leder och styr särskilt bildade analyserings- och forskningsprojektgrupper.

I analyseringen av observationer av undervattensljud utnyttjas avancerade system inom signalnbehandling och integreras information från olika källor inom sjöövervakningen (datafusion) för att utreda upphovet till ljudobservationen. Uppgifterna inom analyseringen av ljudobservationer anknyter till marinens operativa verksamhet och trupper, operativ- och projektplanering, projektstöd, modellering av marinens verksamhetsmiljö, simuleringsprodukter och utveckling av simuleringsmiljöer, samt stöd för stridsteknisk analys och utveckling av analysmetoder och -verktyg.

I uppgiften representerar du Marinens högsta sakkunskap i tekniska frågor gällande undervattensspaning, övervakning och targeting, stridsteknisk analysering av resultat och utarbetande av material inom uppgiftsområdet. Som specialforskare etablerar du fungerande kontakter med aktörer inom det internationella krigstekniska området. En regelbunden internationell växelverkan bör föras med vetenskapssamfundet inom de egna forskningsgrenarna. Som specialforskare deltar du mångsidigt i internationella forsknings- och förstudieprojekt vid Försvarsmakten och Marinen. Du följer den internationella forskningsverksamheten inom dina egna ansvarsområden. Vidare deltar du som specialforskare i internationella expertgruppsmöten, utbildningstillfällen, konferenser och mässor (några gånger om året) samt i företagsbesök, träffar och förhandlingar (några gånger om året) i anslutning till projekt inom forskningsområdet. Uppgiften förutsätter beredskap att resa 7 dygn i månaden i hem- och utlandet.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Behörighetsvillkor för lagstadgade tjänster:
- Lämplig högre högskolexamen
- Kunskaper i båda inhemska språken som krävs av tjänsteman

Allmänna behörighetsvillkor för en tjänst vid Försvarsmakten:
- Finskt medborgarskap och allmänna utnämningsgrunder
- Den tillförlitlighet som uppgifterna förutsätter

Av sökanden förväntar vi oss

Av den sökande förväntar viss oss för uppgiften lämplig doktorsexamen eller högre högskoleexamen (fysik, tillämpad matematik, signalbehandling eller informationsteknik). Av den sökande förväntar vi oss en långvarig erfarenhet inom sitt forskningsområde, arbetserfarenhet av internationell forskningsverksamhet och internationell arbetsmiljö samt erfarenhet av att leda projektgrupper.

Specialforskarens uppgift förutsätter god samarbetsförmåga samt förmåga till teamarbete och omfattande nätverksbildning med representanter för flera expert- och forskningsorganisationer.
Som merit ser vi erfarenhet av forskningsarbete och tidigare arbetserfarenhet av och framgång i tillämpliga uppgifter vid Försvarsmakten samt erfarenhet av operationsanalytiska metoder.

Vidare ser vi följande tekniska kunnande som meriterande:
- MATLAB, akustisk och vibrationsteknisk modellering, genomförande av mätningar, datainsamling och massanalys av resultat, datafusion och automatiserad rapportering, algoritmutveckling, signalanalys och -syntes, utveckling av gränssnitt.
- Grunderna i Java-objektarkitektur; Python, utarbetande av direkta ljudsyntesscript för mobilapplikation; C-grunder, genomförande av beräkningsintensiva funktioner som MATLAB mex-filer.
- Windows, MS Office, Mac OS, LaTeX

Uppgiften förutsätter goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska (inkl. militärteknologi och teknisk vokabulär). Språkkunskaperna används dagligen i utarbetande och användning av skriftligt material, muntligt i förhandlingar och i telefon. Vidare sker arbetet direkt hos intressentgrupper utomlands (flera gånger om året). Användningen av datasystem sker med engelskspråkiga programvaror, och det tekniska materialet som utnyttjas i arbetet är engelskspråkigt. I sitt dagliga arbete bör forskaren kunna utnyttja engelskspråkigt material och specialvokabulär inom sitt område.

Förmåner Vi erbjuder vår personal många anställningsförmåner, bl.a.
- ett arbetsklimat som enligt undersökningar är gott
- möjlighet till fortbildning och utveckling av kunnandet
- avancemangsmöjligheter genom uppgifts- och efterträdarplanering
- flexibla arbetstidsformer
- personalbostäder med hyresstöd
- motionsmöjligheter under arbetstid
- rekreationsområden för fritidsbruk
- subventionerad lunchservering
- företagshälsovårdstjänster
Kontaktinformation

Komentaja Arto Vesanen, p. 0299 800 (PV vaihde)

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Försvarsmaktens servicecenter

  PB 77
  80101 Joensuu

 • Organisation

  Hos Försvarsmakten har vi utfört arbete med mening ända sedan 1918. Hos oss jobbar 12 500 yrkeskunniga personer i en arbetsgemenskap som vi utvecklar och förnyar genom att förutse förändringar i samhället och säkerhetsmiljön. Vår verksamhet bygger på en gemensam värdegrund av fosterländskhet, yrkesskicklighet, rättvisa, ansvarsfullhet, tillförlitlighet och samarbete. Vi tar hand om våra anställda genom att erbjuda fina motionsförmåner, satsa på kompetensutveckling och genom att med flexibla arbetstider och möjlighet att jobba på distans stöda möjligheterna att förena arbete och fritid.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors
  Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Jämställdhet och likabehandling är viktigt för oss och vi hoppas att vi får ansökningar från personer med olika bakgrund samt av olika ålder och kön. Vänligen skicka din ansökan via det elektroniska rekryteringssystemet.

  En säkerhetsutredning kan göras av den sökande med den sökandes samtycke (normal säkerhetsutredning, Säkerhetsutredningslagen, 19 §).

  Ett utnämningsbeslut förutsätter samtycke till deltagande i narkotikatest (8 b § i statstjänstemannalagen). Testningen sker under provtiden i samband med den undersökning som görs med anledning av anställningen.

  I uppgiften iakttas den prövotid som anges i 10 § i statstjänstemannalagen.

  Det är fråga om en tjänst som forskare.

  Vill du veta mer om hur det är att arbeta vid Försvarsmakten? Bekanta dig med våra mångsidiga uppgifter via på adressen https://puolustusvoimat.fi/toissa_puolustusvoimissa
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Distansarbete är möjligt då arbetsuppgifterna tillåter det. Om distansarbete avtalas särskilt med förmannen. Maximal mängd distansarbetsdagar är 12 dagar i månaden.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Periodarbetstid
 • Förklaring av arbetstider: 114 h 45 min / 3 veckor
 • Löneuppgifter: Försvarsmaktens lönesystem baserar sig på en bedömning av hur krävande uppgiften är. Dessutom utbetalas en individuell löneandel som bestäms utifrån personens arbetsinsats. För en nyanställd person uppgår den totala lönen på kravnivå ESJA 13-14 är beroende på utbildning och erfarenhet 4 999,67 - 5 309,44 e/mån.
 • Sök nu!
  Sinulle suositellut työpaikat

  Kaikki työpaikat
  Uusimmat työpaikat
  Hakuaika päättymässä

  Työpaikat englanniksi
  Työpaikat ruotsiksi
  Etätyömahdollisuus

  Hakijan ohje
  Tutustu työnantajiin
  Työelämäuutiset

  Pohjoismaiden ministerineuvosto
  EU:n avoimet työpaikat
  Naton avoimet työpaikat

  Sivun tiedot
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi on Suomen valtion työnhakupalvelu. Palvelumme on näyteikkuna valtiolla työskentelemiseen ja hakukanava valtion avoimiin työ- ja harjoittelupaikkoihin. Palvelussamme on jatkuvasti avoimena satoja paikkoja monipuolisiin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

  Muokkaa evästeasetuksia

  Löydät meidät myös täältä:

  Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Katso palvelun tietosuojaseloste sekä saavutettavuusseloste.

  Anna palautetta sivustosta.
  Anna palautetta saavutettavuudesta.

   

   

  Valtiolle.fi-työnhakupalvelu on uudistunut 2.1.2024.

  Käyttäjätunnuksesi tai tietosi vanhasta työnhakupalvelusta eivät ole siirtyneet uuteen palveluun. Avaathan itsellesi uuden käyttäjätilin sivun oikean yläkulman ”Kirjaudu”-painikkeesta.

  Lue uutinen, miten saat otettua vanhat hakemuksesi talteen.