Siirry pääsivulle
Tutkimusprofessori, metsien terveys - Luonnonvarakeskus

Tutkimusprofessuuri keskittyy metsätauteihin, niiden oireisiin, syihin ja seurauksiin. Tavoitteena on tuottaa tieteeseen perustuvaa tietoa ja kehittää aktiivisesti alan tutkimuksen strategista suuntaamista kestävän metsänhoidon tukemiseksi.

Metsien terveyden tutkimusprofessuuri keskittyy metsätauteihin sekä niiden oireisiin, syihin ja seurauksiin. Tavoitteena on tuottaa edistynyttä tieteeseen perustuvaa tietoa ja kehittää aktiivisesti alan tutkimuksen strategista suuntaamista kestävän metsänhoidon tukemiseksi ympäristön muutoksessa.

Tutkimusprofessorin tehtäviin kuuluu tehdä, ohjata ja edistää monialaista tutkimusta, olla aktiivinen ja näkyvä alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä, hankkia tutkimusrahoitusta, rakentaa vahva tutkimusportfolio sekä viestiä tuloksista ja edistää niiden käyttöä sidosryhmien keskuudessa. Tehtäviin kuuluu myös tutkimustulosten julkaiseminen vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa ja toiminta tiedepoliittisissa verkostoissa. Lisäksi tutkimusprofessorin tulee kehittää aktiivisesti Luken sisäistä yhteistoimintaa alalla. 

Hakijalta odotamme

Tutkimusprofessorilla (tenure track: apulaisprofessori tai professori) tulee olla tohtorin tutkinto metsätieteistä, biologiasta tai muulta soveltuvalta luonnontieteiden alalta. Odotamme tutkimusprofessorilla olevan hyvät tiedot ja laaja ymmärrys metsätaudeista sekä niiden oireista ja aiheuttajista (metsäpatologiasta), kuten sieni- ja oomykeettipatogeeneista. Lisäksi edellytetään yleistä tietämystä ja ymmärrystä muista bioottisista ja abioottisista metsätuhojen aiheuttajista sekä eri tekijöiden välisistä vuorovaikutuksista (esimerkiksi tauteja aiheuttavista abioottisista olosuhteista ja sienitauteja kuljettavista hyönteisvektoreista). Professorilla tulee myös olla vahva menetelmäosaaminen mykologisista tekniikoista sekä molekyyli- ja geenitekniikoista. Osoitettu korkeatasoinen tieteellinen julkaisutoiminta tieteenalalla on välttämätöntä.

Tehtävä edellyttää erinomaisia ongelmanratkaisutaitoja, englanninkielistä suullista ja kirjallista viestintää, yhteistyö- ja tieteellisen johtamisen taitoja, kuten tutkijoiden mentorointia, sekä kykyä yhteistoimintaan ja tiedonvaihtoon eri sidosryhmien, kuten metsänhoitoviranomaisten ja luonnonsuojeluorganisaatioiden, kanssa. Tutkimusprofessorin odotetaan osoittaneen kykyä luoda kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöhankkeita ja verkostoja ja olevan niissä aktiivisesti mukana. Hakijalta odotetaan myös osoitettua kykyä luoda merkittäviä uusia tutkimuskysymyksiä ja muodostaa niiden pohjalta menestyksekkäitä tutkimusprojekteja. Hakijalla tulee olla kyky ja ansiot tutkimusrahoituksen hakemiseen sekä vahvat näytöt kansainvälisten tutkimusprojektien johtamisesta ja hallinnasta. Kyky houkuttelevien tutkimusympäristöjen luomiseen on myös tarpeen.

Katsomme eduksi i) metsätuhoihin liittyvät mallinnustaidot, ii) mielenkiinnon innovaatioiden kehittämiseen metsätautien hallintaa varten, iii) metsien terveyteen vaikuttavien mikrobien tuntemuksen sekä iv) ymmärryksen muuttuvien ilmasto-olosuhteiden ja puiden terveyden ja tautien välisistä mahdollisista vuorovaikutuksista.

Tarjoamme sinulle Meille on erityisen tärkeää henkilöstömme hyvinvointi sekä innovaatio- ja kehittämismyönteinen ilmapiiri työssä. Työskentelemme monipaikkaisesti ja työtehtävien niin mahdollistaessa kannustamme sinua työskentelemään Suomessa siellä, missä sinulle parhaiten sopii yhteisöllisyyttä unohtamatta. Tarjoamme joustavuutta työajoissa, pitkät työaikaliukumat ja työsuhteesi pidentyessä pitkät lomat. Lisäksi tarjoamme lounasedun sekä liikunta-, kulttuuri- tai työmatkatuen. Selvitykset

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Menettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Yhteystietomme

Sirpa Thessler
Johtaja, Luonnonvarat
+358 29 532 6582
sirpa.thessler@luke.fi
Antti Asikainen
Tutkimusylijohtaja
+358 29 532 3250
antti.asikainen@luke.fi

Hakemuksen lähettäminen

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisinä Valtiolle.fi-palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamon postiosoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Kirjeen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

 • Luonnonvarakeskuksen kirjaamo

  Latokartanonkaari 9
  00790 Helsinki

 • Työnantaja

  Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka työskentelee luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Tarjoamme tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja ja palveluita asiakkaillemme. Tutkimustulokset ja palvelut tuottavat lisäarvoa, kestävyyttä ja kilpailukykyä uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle elinkeinotoiminnalle ja tukevat yhteiskunnan päätöksentekoa. Toimimme laajoissa kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa ja tavoitteenamme on tulla yhdeksi Euroopan merkittävimmistä biotalouden osaajista. Lukella on myös viranomaistehtäviä.

  Lukelaisia yhdistää ystävällisyys, uteliaisuus ja halu vaikuttaa maailmaan myönteisesti. Tältä pohjalta rakennamme yhdessä hyväntuulista ja kunnioittavaa kulttuuria, jossa jokaisen työtä arvostetaan. Meillä pääset tekemään mielekkäitä ja monipuolisia työtehtäviä ja haastamaan itseäsi ammatillisesti. Voit vaikuttaa työtehtäviisi ja saat vapautta suunnitella työsi projektin tavoitteet huomioiden. Joustavuus ja vastuu kulkevat meillä käsi kädessä ja rohkaisemmekin työntekoon Suomessa sieltä, mistä se parhaiten sujuu työtehtävien niin mahdollistaessa. Luke tarjoaa monitieteisen kansainvälisen tutkimusympäristön, johon kuuluvat ainutlaatuiset tutkimusinfrastruktuurit, koetoiminta-asemat sekä hyvin varustetut laboratoriot.

  Lukessa työskentelee noin 50 alansa johtavaa tutkimusprofessoria. Luken professoripolitiikka varmistaa avoimuuden, ennakoitavuuden ja kansainvälisen vertailtavuuden professoreiden rekrytoinneissa. Ulkomailta tuleville uusille työntekijöille Luke tarjoaa relokaatiopaketin, josta on merkittävää apua maahanmuutossa ja Suomeen asettumisessa. Tärkeä voimavara Luken tutkimukselle on monialainen, innovatiivinen ja kunnianhimoinen tutkijayhteisö, jonka apuna on laaja tekninen henkilöstö. Kulttuurienvälinen yhteisömme (IC community) tarjoaa mahdollisuuksia jakaa kokemuksia ja osaamista sekä tukee kansainvälisyyden kehittymistä Lukessa.

  Sijainti
  Helsinki, Joensuu, Oulu, Rovaniemi

  Voit tehdä työtä jossain seuraavista toimipisteistämme

 • Helsinki
  Latokartanonkaari 9
  00790 Helsinki
 • Joensuu
  Yliopistokatu 6 b
  80100 Joensuu
 • Oulu
  Paavo Havaksen tie 3
  90570 Oulu
 • Rovaniemi
  Ounasjoentie 6
  96200 Rovaniemi
 • Tutustu työnantajaan
  Perustiedot

  Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Muut työpaikkaan liittyvät tiedot: Pyydämme liittämään hakemukseen englanninkieliset liitteet, ja nimeämään tiedostot seuraavasti (max 2 MB/liitetiedosto):

  APPENDIX 1. Application letter, names and contact information of 3 referees and complete curriculum vitae (including major research funding obtained, research leadership, list of supervised PhDs and postdocs, number of peer-reviewed articles, H-index, total citations and the database used, e.g. Web of Science or Google Scholar (maximum 10 pages)

  APPENDIX 2: Complete list of publications including links to 10 selected publications most relevant for the professorship

  APPENDIX 3. Summary of research activities carried out so far, including aspects of customer interphase work; societal impact of research; dissemination of research results (maximum 2 pages)

  APPENDIX 4. Research plan for the next 5-year term, please use Luke’s research plan template at https://www.luke.fi/sites/default/files/2022-08/Luke%20Research%20plan%20template.pdf


  Lisätietoja Luken tutkimusprofessorien rekrytoinnista ja tieteellisestä arvioinnista on osoitteessa https://www.luke.fi/fi/tutkimusprofessorien-rekrytointi-ja-tieteellinen-arviointi.
 • Tehtävän taso: Asiantuntijataso
 • Etätyö: Mahdollisuus työskennellä etänä
 • Etätyön kuvaus: Lukessa tehdään työtä monipaikkaisesti eli työtä tehdään siellä, missä se on tarkoituksenmukaisinta. Monipaikkainen työ on mahdollista ainoastaan Suomessa ja käytännöistä sovitaan esihenkilön kanssa. Kohtaamme toisemme säännöllisesti myös kasvokkain.
 • Määräaikaisuuden peruste: Työn luonne
 • Määräaikaisuuden perusteen lisätietoja: Mikäli hakijalla on toistaiseksi voimassaoleva yliopistoprofessuuri, voidaan tehtävä täyttää määräaikaisuudesta poiketen toistaiseksi.
 • Työaikamuoto: Virastotyöaika
 • Koeaika: Koeaika on 6 kuukautta.
 • Palkkauksen peruste: Tehtävä sijoittuu Luonnonvarakeskuksen palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 12-13, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 5 562,65 - 6 281,61 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, joka voi olla enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uuden työntekijän henkilökohtainen palkanosa on osaamisesta ja kokemuksesta riippuen tyypillisesti 15-20 %. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa.
 • Hae työpaikkaa
  Sinulle suositellut työpaikat

  Kaikki työpaikat
  Uusimmat työpaikat
  Hakuaika päättymässä

  Työpaikat englanniksi
  Työpaikat ruotsiksi
  Etätyömahdollisuus

  Hakijan ohje
  Tutustu työnantajiin
  Työelämäuutiset

  Pohjoismaiden ministerineuvosto
  EU:n avoimet työpaikat
  Naton avoimet työpaikat

  Sivun tiedot
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi on Suomen valtion työnhakupalvelu. Palvelumme on näyteikkuna valtiolla työskentelemiseen ja hakukanava valtion avoimiin työ- ja harjoittelupaikkoihin. Palvelussamme on jatkuvasti avoimena satoja paikkoja monipuolisiin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

  Muokkaa evästeasetuksia

  Löydät meidät myös täältä:

  Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Katso palvelun tietosuojaseloste sekä saavutettavuusseloste.

  Anna palautetta sivustosta.
  Anna palautetta saavutettavuudesta.