Siirry pääsivulle
Två tjänster som förvaltningsrättsdomare (T 11) vid Östra Finlands förvaltningsdomstol - Itä-Suomen hallinto-oikeus

Vid Östra Finlands förvaltningsdomstol ledigförklaras två tjänster som förvaltningsrättsdomare T 11 fr.o.m. 1.6.2024.

Förvaltningsdomstolen är i rättskipningsärenden huvudsakligen domför i sammansättningar med tre eller två domare. Domarna är oberoende när de utövar sin domsrätt, men de arbetar i nära samarbete med andra domare, föredragande och förvaltningsdomstolens förvaltningspersonal. Domarna arbetar inom de centrala delområdena av rättskipningsverksamheten, såsom förberedelse av anhängiggjorda mål och ärenden, processledningen samt skrivande och avgörande av beslut.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Bestämmelser om utnämningsgrunderna och behörighetsvillkoren för förvaltningsrättsdomare finns i domstolslagen (673/2016). Av den som utnämns till domare krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk (finska) inom domstolens domkrets samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra språket (svenska).

Av sökanden förväntar vi oss

I domaruppdraget är det viktigt att ha förmåga att ta ansvar för kollegiets övergripande uppgift samt god samarbetsförmåga med hela personalen. I förvaltningsdomstolen betonas ett interaktivt och diskuterande arbetssätt. Det är centralt i domarens arbete att domaren kontinuerligt upprätthåller och utvecklar sin yrkesskicklighet.

I uppgifterna behövs stark förtrogenhet med och intresse för förvaltningsrättsliga frågor. Våra nuvarande domare har samlat in sin tidigare erfarenhet till exempel vid allmänna domstolar, förvaltningsmyndigheter, den privata sektorn eller i olika organisationer.

Förmåner Vi erbjuder en intressant och ansvarsfull arbetsuppgift i en sakkunniggemenskap som sörjer för arbetstagarnas välbefinnande. För våra anställda möjliggör vi bland annat stöd för stimulerande verksamhet och motionsverksamhet, utbildning som utvecklar olika yrkesfärdigheter samt möjlighet till flexibelt arbete, såsom distansarbete. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Den valda personen ska före utnämningen lämna en redogörelse för sina bindningar ( statstjänstemannalagen 8 a §).

Kontaktinformation

interimistisk överdomare Karoliina Hyvärinen tfn 029 56 42536
interimistisk förvaltningsdirektör Tuula Neuvonen tfn 029 56 42539

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Domstolsverket

  Domstolsverket
  PB 100
  00085 Helsingfors

 • Organisation

  Förvaltningsdomstolen är en allmän regional förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen behandlar och avgör de förvaltningsrättsliga överklaganden och övriga ärenden som enligt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) eller annan lag faller inom ramen för dess behörighet. Östra Finlands förvaltningsdomstol är en tvåspråkig domstol som finns i Kuopio.

  plats
  Kuopio

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Kuopio
  Minna Canthin katu 64
  70100 Kuopio
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Ansökningarna ska i första hand lämnas in via det elektroniska rekryteringssystemet. Uppgifterna om dem som sökt på något annat sätt förs in i rekryteringssystemet. Ansökningsblanketten innehåller en förfrågan som gäller domarförslagsnämndens elektroniska delgivning.

  Till ansökan ska fogas ett aktuellt matrikelutdrag som är högst tre månader gammalt eller behövliga intyg över examina och arbetserfarenhet. Kom ihåg att kontrollera riktigheten av matrikelutdraget i fråga om anteckningar som eventuellt saknas (t.ex. vicehäradshövdingstitel, språkkunskaper och anteckning om advokatexamen). När man beställer ett matrikelutdrag för att söka en tjänst som domare ska man välja ett matrikelutdrag där uppgifterna är på arbetsgivarmyndighetsnivå/organisationsnivå. Där ska synas personbeteckning och av utdraget ska det också framgå att användningsändamålet är att söka en tjänst, ett uppdrag eller en arbetsplats.

  Domstolsverkets dataskyddsbeskrivning som gäller rekryteringsprocessen i samband med domartjänster:
  https://www.tuomioistuinvirasto.fi/sv/index/nbortgcbe/dataskydd/behandlingavpersonuppgifterviddomstolsverket/processenfortillsattandeavdomartjanster.html

  Notera vänligen domarförslagsnämndens anvisningar om vad annat en god ansökan gärna ska innehålla. Anvisningar för dem som söker domartjänster finns på domarförslagsnämndens webbplats: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/sv/index/domstolsvasendet/namnder/domarforslagsnamnden/anvisningarforsokandeavendomartjanst.html
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Distansarbetet baserar sig på frivillighet och distansarbete kan utföras om arbetsuppgifterna tillåter det. Ämbetsverkets anvisningar om distansarbete innehåller föreskrifter och rekommendationer om hur distansarbete ska ordnas och om närvaro vid ämbetsverket. Till exempel en ny arbetstagare förutsätts arbeta vid ämbetsverket under introduktionsfasen. Man kommer närmare överens om principerna för distansarbete och om hur man kan hålla distansarbetsdagar.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Annan
 • Förklaring av arbetstider: Arbetstidslagen tillämpas inte.
 • Löneuppgifter: Lönen för uppgiften baserar sig på löneklass T 11 i det preciserande tjänstekollektivavtalet om domares och juristers löner vid domstolarna.
 • Sök nu!
  Sinulle suositellut työpaikat

  Kaikki työpaikat
  Uusimmat työpaikat
  Hakuaika päättymässä

  Työpaikat englanniksi
  Työpaikat ruotsiksi
  Etätyömahdollisuus

  Hakijan ohje
  Tutustu työnantajiin
  Työelämäuutiset

  Pohjoismaiden ministerineuvosto
  EU:n avoimet työpaikat
  Naton avoimet työpaikat

  Sivun tiedot
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi on Suomen valtion työnhakupalvelu. Palvelumme on näyteikkuna valtiolla työskentelemiseen ja hakukanava valtion avoimiin työ- ja harjoittelupaikkoihin. Palvelussamme on jatkuvasti avoimena satoja paikkoja monipuolisiin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

  Muokkaa evästeasetuksia

  Löydät meidät myös täältä:

  Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Katso palvelun tietosuojaseloste sekä saavutettavuusseloste.

  Anna palautetta sivustosta.
  Anna palautetta saavutettavuudesta.

   

   

  Valtiolle.fi-työnhakupalvelu on uudistunut 2.1.2024.

  Käyttäjätunnuksesi tai tietosi vanhasta työnhakupalvelusta eivät ole siirtyneet uuteen palveluun. Avaathan itsellesi uuden käyttäjätilin sivun oikean yläkulman ”Kirjaudu”-painikkeesta.

  Lue uutinen, miten saat otettua vanhat hakemuksesi talteen.