Siirry pääsivulle
Utsökningsöverinspektör (jurist), tjänsteförhållande, specialverkställighet, Helsingfors - Ulosottolaitos

Utsökningsöverinspektör (jurist), specialverkställighet.

Till en utsökningsöverinspektör hör de uppgifter som häradsfogden ålägger honom eller henne. Utsökningsöverinspektören ansvarar självständigt för helheten av verkställighetsuppgifter som anvisats personen. Verkställighetsuppgifter inom specialverkställighet är i huvudsak sådana, där skötseln förutsätter utförande av omfattande gäldenärsutredningar samt en stor arbetsmängd. Skötseln av verkställighetsuppgifter omfattar ofta samarbete med andra myndigheter. Uppgifterna för en utsökningsöverinspektör omfattar förutom egentliga verkställighetsuppgifter även bland annat beredning av yttranden och motsvarande juridiska handlingar i utsökningsärenden samt juridiska rådgivnings- och utbildningsuppgifter.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Till utsökningsöverinspektör kan utnämnas en person som har avlagt en högre eller lägre högskoleexamen och som har praktisk erfarenhet av uppgifter som hör till tjänsten eller som i andra uppgifter har förvärvat sådan skicklighet som krävs för att kunna sköta tjänsten framgångsrikt. Enligt statstjänstemannalagen 7 § (23.11.2018/1011) kan endast finska medborgare utnämnas till tjänsten.

Dessutom förutsätts sådan kunskap i finska och svenska som avses i 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003).

Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Svenska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Av sökanden förväntar vi oss

Framgång i uppgiften förutsätter initiativförmåga och samarbetsförmåga, ordningsamhet och samvetsgrannhet och goda färdigheter att kontinuerligt lära nytt, sköta krävande kundservicesituationer och använda olika inform ationssystem samt någon annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt.

Mångsidiga kunskaper i utsökningsverksamheten samt god skriftlig och muntlig uttrycksförmåga, initiativförmåga, förmåga att fatta beslut och erfarenhet av Utsökningsverkets specialindrivnings- eller verkställighetsverksamhet räknas som merit.

Arbetsuppgifterna förutsätter tillgång till bil.

Förmåner Vi erbjuder en subventionerad motions-, kultur- och lunchförmån, möjlighet till distansarbete och omfattande företagshälsovård. Det är viktigt för oss att satsa på personalens kompetensutveckling och introduktion av nyanställda. Kontaktinformation

Aki Virtanen
Ledande häradsfogde
029 565 8550

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Utsökningsverket

  Utsökningsverket
  PB 2 / rekryt
  00067 Helsingfors

 • Organisation

  Utsökningen är en del av rättsväsendet och justitieministeriets förvaltningsområde. Utsökningsverket har som mål att så många som möjligt klarar av sina förpliktelser och att parterna litar på att deras rättigheter tillgodoses inom utsökningen. Utsökningen tryggar genomförandet av rättigheter och skyldigheter i samhället. Utsökningsverkets grundläggande uppgift är att verkställa domar och andra direkt utsökbara beslut.

  Utsökningsverket är ett riksomfattande ämbetsverk som består av riksfogdens kansli, som är ämbetsverkets centralförvaltningsenhet, samt åtta verksamhetsenheter som sköter operativa verkställighetsuppgifter och stödfunktioner. Utsökningsverket har cirka 1 180 anställda med verksamhetsställen på 64 orter runt om i Finland. Utsökningsverkets huvudkontor finns i Åbo.

  Utsökningsverkets värderingar är rättvisa, serviceanda, förtroende och ständig utveckling.

  Utsökningsverket är tvåspråkigt.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors, Backasgatan
  Backasgatan 2 A, 6. vån
  00500 Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Bland de sökande som sökt tjänsten kan personer utnämnas till utsökningsöverinspektörer även för andra tidsbegränsande befattningar.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Möjlighet att delvis arbeta på distans
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Grund av aktualitet: Vikariat
 • Arbetstidsform: Annan
 • Förklaring av arbetstider: Tjänsten omfattas inte av arbetstidslagen
 • Prövotid: En prövotid på sex (6) månader kan tillämpas på uppgiften.
 • Löneuppgifter: Tjänsten är placerad på lönesystemets kravnivå P2 där den uppgiftsrelaterade lönedelen är 4 856,77 euro/månad. Dessutom betalas en personlig prestationsbaserad lönedel på högst 30 % och en erfarenhetsbaserad lönedel på högst 13,45 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen.
 • Sök nu!
  Sinulle suositellut työpaikat

  Kaikki työpaikat
  Uusimmat työpaikat
  Hakuaika päättymässä

  Työpaikat englanniksi
  Työpaikat ruotsiksi
  Etätyömahdollisuus

  Hakijan ohje
  Tutustu työnantajiin
  Työelämäuutiset

  Pohjoismaiden ministerineuvosto
  EU:n avoimet työpaikat
  Naton avoimet työpaikat

  Sivun tiedot
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi on Suomen valtion työnhakupalvelu. Palvelumme on näyteikkuna valtiolla työskentelemiseen ja hakukanava valtion avoimiin työ- ja harjoittelupaikkoihin. Palvelussamme on jatkuvasti avoimena satoja paikkoja monipuolisiin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

  Muokkaa evästeasetuksia

  Löydät meidät myös täältä:

  Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Katso palvelun tietosuojaseloste sekä saavutettavuusseloste.

  Anna palautetta sivustosta.
  Anna palautetta saavutettavuudesta.

   

   

  Valtiolle.fi-työnhakupalvelu on uudistunut 2.1.2024.

  Käyttäjätunnuksesi tai tietosi vanhasta työnhakupalvelusta eivät ole siirtyneet uuteen palveluun. Avaathan itsellesi uuden käyttäjätilin sivun oikean yläkulman ”Kirjaudu”-painikkeesta.

  Lue uutinen, miten saat otettua vanhat hakemuksesi talteen.