Siirry pääsivulle
Fyra personer sitter i ett konferensrum med en världskarta på väggen och EU:s och Finlands flaggor i bakgrunden. Folk sitter på vita stolar och det står två vita soffbord framför dem. En person håller i telefonen, en annan använder en bärbar dator och den tredje håller i en anteckningsbok.

Utrikesministeriet söker en utvecklingspolitisk rådgivare till ett tjänsteförhållande för viss tid vid förvaltnings- och rättsenheten för utvecklingssamarbete från den 8.5.2024 eller enligt överenskommelse till den 31.7.2027.

Grunden för visstidsanställningen är ett vikariat.

Till enhetens uppgifter hör riskhanteringspolitik inom utvecklingssamarbete, anvisningar om uppföljning och tillsyn samt samordning och praxis vid behandling av misstankar om missbruk, inklusive förfaranden för förebyggande av missbruk, samordning av åtgärder mot korruption och internationellt samarbete. Enheten svarar för anvisningar, handledning, rådgivning och utbildning inom sitt ansvarsområde. Utrikesministeriet utövar tillsyn över användning av medlen för utvecklingssamarbete effektivt och återkräver de medel som använts felaktigt.

Som utvecklingspolitisk rådgivare har du till uppgift att utveckla och samordna revisions- och tillsynsverksamheten inom utvecklingssamarbetet samt att utveckla riskhanteringen. Som rådgivare bidrar du till utvecklingen av praxis och förfaranden för utvecklingssamarbete så att den verksamhet som finansieras med anslag för utvecklingssamarbete är av hög kvalitet, resultatrik och effektiv.

Du deltar i planeringen, samordningen och genomförandet av revisioner av verksamhet som finansieras genom utvecklingssamarbete samt i utredningen av misstankar om missbruk och i utvecklandet av datasystem. Du stöder de ansvariga enheterna särskilt vid planeringen och genomförandet av tillsyns- och revisionsuppgifter som gäller statsunderstödslagen och EU-finansierat samarbete.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Behörighetsvillkor för tjänsten som utvecklingspolitisk rådgivare är högre högskoleexamen eller utländsk examen som jämställs med högre högskoleexamen i Finland och förtrogenhet med de uppgifter som ingår i tjänsten.

Behörighetsvillkor i fråga om kunskaper i de inhemska språken är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Språkkunskaperna ska visas primärt enligt förordning 481/2003 (till exempel språkexamina för statsförvaltningen, språkkunskaper som visats genom allmänna språkexamina eller språkkunskaper som visats i samband med studier).

Vad gäller främmande språk är den språkkunskap som behövs för att sköta tjänsten behörighetsvillkor. I tjänsten behövs muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Den som blir aktuell för befattningen ska ha finskt medborgarskap.

Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Engelska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Svenska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Av sökanden förväntar vi oss

De bästa förutsättningarna för att kunna sköta arbetsuppgifterna ger arbetserfarenhet och god förtrogenhet med uppgifter inom revisions- och tillsynsverksamhet. Yrkesbehörighet som revisor (till exempel GR, CGR eller CIA) är meriterande. Vi önskar att den sökande har erfarenhet av internationella uppdrag.

Erfarenhet av utvecklingssamarbete och därtill hörande riskhanteringsrelaterade frågor är en särskild merit. Erfarenhet av dataanalys, utveckling av datasystem, statsrådet och statsförvaltningen är också meriterande. Dessutom önskar vi att den sökande har förmåga att självständigt lösa problem, initiativförmåga, god social kompetens, utbildnings- och presentationsförmåga och förhandlingsförmåga samt förmåga att samarbeta.

Förmåner Allmänna personalförmåner vid utrikesministeriet. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Säkerhetsutredningen inbegriper också utredning av utländska bindningar.

Kontaktinformation

Ramses Malaty
Enhetschef
ramses.malaty@gov.fi
tfn +358 295 351 001

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Utrikesministeriet registratorskontoret

  Sjöekipaget, Maringatan 22 C 2, PB0176
  00023 Helsingfors

 • Organisation

  Utrikesministeriet främjar Finlands och finländarnas säkerhet och välfärd och arbetar för en säker och rättvis värld.

  I fokus för utrikesministeriets verksamhet finns utrikes- och säkerhetspolitiken samt utrikespolitiskt betydelsefulla internationella frågor och internationella relationer i allmänhet. Utrikesministeriet skall också bistå andra förvaltningsgrenar vid samordningen av internationella frågor.

  Utrikesministeriets förvaltningsområde – ministeriet och representationsnätet med sina nästan hundra utlandsmyndigheter – betjänar finländarna, det finländska näringslivet och samhället, republikens ledning och riksdagen.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors
  Laivastokatu 22, PB 176
  00023 Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: För en högre högskoleexamen som avlagts utomlands ska du innan ansökningstiden upphör kunna visa upp ett intyg om jämställande som godkänts av Utbildningsstyrelsen.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: I enlighet med utrikesministeriets anvisningar om distansarbete och hybridarbete.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Grund av aktualitet: Vikariat
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Prövotid: Prövotid kan tillämpas på tjänsten.
 • Löneuppgifter: Lönen bestäms enligt kravnivå 10B–11A i ministeriets lönesystem (4 065,59–4 354,29 euro/månad). Arbetets kravnivå anpassas till erfarenheten hos den som väljs. Därtill betalas ett tillägg enligt den individuella prestationen.
 • Sök nu!
  Sinulle suositellut työpaikat

  Kaikki työpaikat
  Uusimmat työpaikat
  Hakuaika päättymässä

  Työpaikat englanniksi
  Työpaikat ruotsiksi
  Etätyömahdollisuus

  Hakijan ohje
  Tutustu työnantajiin
  Työelämäuutiset

  Pohjoismaiden ministerineuvosto
  EU:n avoimet työpaikat
  Naton avoimet työpaikat

  Sivun tiedot
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi on Suomen valtion työnhakupalvelu. Palvelumme on näyteikkuna valtiolla työskentelemiseen ja hakukanava valtion avoimiin työ- ja harjoittelupaikkoihin. Palvelussamme on jatkuvasti avoimena satoja paikkoja monipuolisiin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla.

  Muokkaa evästeasetuksia

  Löydät meidät myös täältä:

  Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Katso palvelun tietosuojaseloste sekä saavutettavuusseloste.

  Anna palautetta sivustosta.
  Anna palautetta saavutettavuudesta.