En stor nyklassicistisk byggnad. Bilden är tonad med en blågrön ton. Byggnaden har en stor fronton med ett vapen i mitten. Byggnaden är tre våningar hög. Byggnaden ligger på en kullerstensgata. I bildens förgrund syns överkroppen på den bakifrån fotograferade.
Finansministeriet

Vår vision är att ”FM tryggar framtiden”. Vi skapar valmöjligheter för kommande generationer genom att stärka hållbar tillväxt, sörja för den offentliga ekonomin och värna om god förvaltning.

Vi utarbetar årligen statsbudgeten, bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik och är sakkunniga på skattepolitik. Vi svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken och för utvecklingen av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen och kommunekonomin.

Vi tar fram principer för utveckling av den offentliga förvaltningen, vi utvecklar statsförvaltningens styrsystem och agerar vägvisare när det gäller digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Vårt täckande uppgiftsområde omfattar också statens arbetsgivar- och personalpolitik.

Vi bedriver dessutom internationellt samarbete på bred front. Vi deltar i verksamheten i Europeiska unionen, flera internationella organisationer och finansinstitut.

Betydande arbete

Vi har möjlighet att utveckla ett mer fungerande samhälle. "Vi förnyar hela den offentliga förvaltningen till effektiv, effektiv och reformvänlig", berättar finansrådet Pasi Leppänen om sitt arbete. (på finska)

Allow contentTillåt cookies för kategori analytics för att se innehållet
Kontaktuppgifter

WEBBSIDA
Läs mer om oss på våra webbsidor.

SOCIALA MEDIER
LinkedIn
Instagram
X
YouTube
Facebook

Lediga arbetsplatser

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.