Två gränsvakter står framför flygplatsfönstret. Tjänstemännen bär svarta uniformer, Tjänstemännen står med ryggen mot kameran. Ett flygplan och flygplatsens landningsbana kan ses från fönstret.
Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningsväsendet är en internationellt uppskattad gränssäkerhetsmyndighet. Vårt mål är att Finland ska ha Europas säkraste gräns- och havsområden.

Varför arbeta vid Gränsbevakningsväsendet

Hos oss får du utföra ett betydelsefullt och utmanande arbete för den inre säkerheten. Arbetsmiljön är mångsidig och varierande: Vi arbetar på land, till havs och i luften.

Gränsbevakningsväsendet erbjuder arbetsuppgifter för såväl civila som soldater. Möjligheterna att utveckla den egna yrkesskickligheten är goda.

Vår verksamhet är riksomfattande.

Hur kan man få arbete vid Gränsbevakningsväsendet

Gräns- och sjöbevakarna utbildas vid Gränsbevakningsväsendets Gräns- och sjöbevakningsskola. Gränsbevakningsväsendets officerare utbildas däremot vid Försvarshögskolan tillsammans med Försvarsmaktens officerare. Vi söker ständigt experter inom olika områden till våra civila tjänster.

Hurudana arbetsuppgifter

Största delen av våra anställda är gränsbevakare som arbetar vid gränsövergångsställena till exempel som gränskontrollanter, skifteschefer, brottsutredare och hundförare. Gränsbevakare som arbetar vid terränggränsen kan till exempel vara patrullchefer vid gränsbevakningsstationerna, patrullmän och vakter samt hundförare. Sjöbevakarna utför samma uppgifter i hamnarna och vid Helsingfors-Vanda flygplats samt på sjöbevakningsstationerna och bevakningsfartygen. Till befattningsbeskrivningen hör dessutom räddnings- och biståndsuppgifter samt begränsat med tullövervaknings- och polisuppgifter.

Gränsbevakningsväsendets officerare och institutofficerare tjänstgör i planerings-, lednings- och utbildningsuppgifter. Vid Gränsbevakningsväsendet tjänstgör dessutom specialofficerare inom det tekniska området.

Civila arbetar särskilt med uppgifter inom ekonomiförvaltning, teknik, kommunikation och personal.

Kontaktuppgifter

WEBBSIDA
Läs mer om oss på våra webbsidor.

SOCIALA MEDIER
​​​​​​​LinkedIn
Instagram
X
YouTube
Facebook

Lediga arbetsplatser

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.