Blå bakgrund med diagonala vita linjer och orange pratbubblor med text på finska och svenska. Den första bubblan lyder Kotus, den andra Språkinstitutet.
Institutet för de inhemska språken

Institutet för de inhemska språken (Språkinstitutet) är en expertmyndighet på språkets område. Språkinstitutet som grundades år 1976 lyder under undervisnings- och kulturministeriet.

Till Språkinstitutets uppgifter hör vård av finska och svenska, rådgivning och ordboksarbete samt forskning med anknytning till språkvård och ordboksarbete. Språkvårdarna arbetar i huvudsak med allmänspråket, men särskild uppmärksamhet ägnas också myndigheternas språk och namnfrågor.

I anslutning till institutet verkar språknämnder för finska språket och svenska språket samt samiska språk, teckenspråk och romani. Målet är att som språkexpert främja användningen av de språk som hör till institutets område.

Verksamheten är uppdelad på tre avdelningar och två enheter med sammanlagt cirka 70 anställda. Utbildningsnivån bland medarbetarna är hög. De flesta är fast anställda.

Medarbetarna sköter en mängd olika uppgifter som kräver expertkunnande såsom att sammanställa ordböcker eller arbetar som språkvårdare. Personalen är mycket engagerad och arbetar i allmänhet länge vid institutet.

Det arbete som utförs vid institutet är intressant och viktigt med tanke på språkklimatet och språkbruket i hela det finländska samhället. Institutet samarbetar aktivt speciellt med de nordiska länderna och Estland, och med motsvarande organisationer i det övriga Europa.

Språkinstitutet satsar på sin personal bland annat genom att erbjuda personalutbildning och möjligheter till kompetensutveckling. Personalen erbjuds också stödd motionsverksamhet och har möjlighet att distansarbeta.

Institutet har omfattande samlingar av språkvetenskapligt material och ett bibliotek. Språkinstitutet ligger i Hagnäs i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

WEBBSIDA
Läs mer om oss på våra webbsidor.

SOCIALA MEDIER
X
YouTube
Facebook

Lediga arbetsplatser

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.