Ett återkommande mönster av rosa och blå cirklar på en blå bakgrund”. Cirklarna är gjorda av små rosa linjer och är arrangerade i ett rutmönster. Bakgrunden är enfärgad blå.
Jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet tryggar produktionen av inhemska livsmedel och en hållbar användning av förnybara naturresurser samt skapar förutsättningar för näringar och välbefinnande som bygger på dessa.

Till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde hör jordbruk och trädgårdsodling, utveckling av landsbygden, skogsbruk, veterinärvård, kontroll av animaliska livsmedel, fiskerihushållning, vilthushållning och renskötsel, förvaltning av vattenresurser, lantmäteri och geografisk information.

Typiska befattningsbeskrivningar

Största delen av personalen arbetar i expertuppgifter. Därtill arbetar personalen i chefsuppgifter på olika nivåer samt i assisterande uppgifter.
Många av ministeriets uppgifter gäller lagberedning, förvaltningsområdets styrning, EU-samarbete och internationellt samarbete. Ministeriet svarar också för EU:s gemensamma jordbrukspolitik och tillämpningen av den därtill hörande lagstiftningen. EU-frågor och internationella frågor är viktiga även när det gäller livsmedelssäkerhet, fiskeripolitik och skogsbruk.

Expertuppgifterna är mångsidiga och kräver god samarbetsförmåga.

Om personalens utbildningsbakgrund

Största delen av ministeriets personal har avlagt högre högskoleexamen.
Vid ministeriet arbetar experter inom t.ex. agrokultur-forstvetenskap, rätts- och förvaltningsvetenskap och veterinärmedicin.

Vision

Finland är ett konkurrenskraftigt föregångsland för en ansvarsfullt fungerande livsmedelskedja och hållbar bioekonomi.

Katso Maa- ja metsätalousministeriön esittelyvideo
Allow contentTillåt cookies för kategori analytics för att se innehållet
Kontaktuppgifter

WEBBSIDA
Läs mer om oss på våra webbsidor.

SOCIALA MEDIER
LinkedIn
Instagram
X
YouTube

Lediga arbetsplatser

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.