Justitiekanslersämbetet

Justitiekanslersämbetet stöder justitiekanslern och biträdande justitiekanslern vid övervakningen av lagligheten i statsrådets och republikens presidents ämbetsåtgärder, vid laglighetsövervakningen av domstolarna, övriga myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag och vid övervakningen av advokater.

Justitiekanslerns primära uppgift är att för egen del främja att den grundlagsenliga rättsstatsprincipen iakttas. Vid skötseln av sitt uppdrag övervakar justitiekanslern att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Justitiekanslern ger på begäran republikens president, statsrådet och ministerierna upplysningar och utlåtanden i juridiska frågor, förhandsgranskar föredragningslistorna och bilagorna till statsrådsföredragningarna och föredragningarna för republikens president och är närvarande vid statsrådets sammanträden och då ärenden föredras för republikens president i statsrådet.

Justitiekanslern behandlar till honom riktade skriftliga klagomål, kan också på egen begäran ta upp ett ärende till behandling och förrättar inspektioner vid myndigheter, inrättningar och andra verksamhetsenheter som han övervakar. Justitiekanslersämbetet agerar därtill som en centraliserad extern rapporteringskanal för visselblåsarskyddet.

Vid justitiekanslersämbetet finns en avdelning för statsrådsärenden, en avdelning för rättsövervakning och en administrativ enhet. Vid ämbetet tjänstgör cirka 40 personer. Majoriteten av ämbetsverkets personal är föredraganden med juridisk utbildning.

Justitiekanslersämbetet är beläget i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

WEBBSIDA
Läs mer om oss på våra webbsidor.

Lediga arbetsplatser

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.