Ett fotografi av en vit byggnad med träd framför och en blå himmel i bakgrunden. Byggnaden är modern, minimalistisk och har platt tak och rektangulära fönster. Det finns träd och buskar runt byggnaden. Himlen är blå och det finns några moln. I förgrunden går två ur fokus personer.
Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen är en oberoende och opartisk specialdomstol som behandlar konkurrens-. tillsyns- och upphandlingsärenden, ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt samt marknadsrättsliga ärenden. Marknadsdomstolen ligger i Helsingfors och är behörig i hela landet. Vid marknadsdomstolen arbetar totalt cirka 45 personer.

Marknadsdomstolens verksamhet leds av en överdomare. De övriga ledamöterna vid marknadsdomstolen är marknadsrättsdomare och marknadsrättsingenjörer. Beredare vid marknadsdomstolen bistår domarna i beredningen av ärenden. Förvaltnings- och kontorstjänsterna hör till kanslipersonalens uppgifter. Vid marknadsdomstolen finns också sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla.

Utöver de allmänna behörighetsvillkoren för domare förutsätts att marknadsrättsdomaren är förtrogen med konkurrens- och tillsynsärenden eller upphandlingsärenden och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt eller marknadsrättsliga ärenden. Behörighetsvillkor för en marknadsrättsingenjör är högre högskoleexamen inom det tekniska området och förtrogenhet med patentärenden. Sakkunnigledamoten ska ha lämplig högskoleexamen men också vara förtrogen med det specialområde inom vilken han eller hon deltar i behandlingen av ärenden. Behörighetsvillkor för tjänsten som beredare vid marknadsdomstolen är annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt. Kanslipersonalen har i regel utbildning på andra stadiet eller på lägre högskolenivå.

Kontaktuppgifter

WEBBSIDA
Läs mer om oss på våra webbsidor.

SOCIALA MEDIER
LinkedIn

Lediga arbetsplatser

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.