Bilden. Två personer arbetar och tittar på skärmen på datorn på skrivbordet.
Närings-, trafik- och miljöcentralen

NTM-centralen (närings-, trafik- och miljöcentralen) är statens branschövergripande organisation för utveckling och verkställande i regionerna och verkar runt om i Finland. Vi tar hand om sådant som påverkar varje människas vardag. Vi främjar utvecklingen av näringar, landsbygden och arbetsmarknaden. Vi är nära och stöder företag på ett mångsidigt sätt. Vi främjar natur- och miljöskydd, den biologiska mångfalden samt gott vattentillstånd. Vi ansvarar för ett tryggt och fungerande trafiknät och daglig skötsel av vägnätet och genomför fungerande trafiklösningar för såväl medborgarnas som näringslivets behov. 

NTM-centralerna har en förberedande arbetskultur och sköter om personalens kompetens. I vår arbetsgemenskap behandlas arbetskamraterna jämlikt och likvärdigt. Våra värderingar är kundorientering, sakkunnighet och samarbete. Vi arbetar för kundernas bästa i vårt multiprofessionella gäng tillsammans med våra intressentgrupper och partner.

Kontaktuppgifter

WEBBSIDA
Läs mer om oss på våra webbsidor

SOCIALA MEDIER
LinkedIn
X
YouTube
Facebook

Lediga jobb

Bekanta dig med lediga jobb i regionerna

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.