En livlig stadsgata med människor som går och byggnader i bakgrunden. Bilden är tagen från en låg vinkel och tittar upp mot byggnaderna. Människor är ur fokus, vilket tyder på rörelse. Bilden har en varm, gyllene ton och solen skiner starkt i bakgrunden. Byggnaden till vänster har en blå logotyp med ett vitt 'D'.
Regionförvaltningsverket

Det finns sex regionförvaltningsverk i Finland. I dem arbetar sakkunniga för invånarnas och regionernas bästa. I egenskap av tillstånds- och tillsynsmyndighet ska regionförvaltningsverket:

Trygga tillgången till och kvaliteten på grundläggande service

Vi övervakar att kommunernas service uppfyller kraven i lagen. Tillsynen gäller undervisningssektorn, social- och hälsovården, veterinärvården samt ungdoms-, idrotts- och bibliotekstjänsterna. Vi beviljar dessutom tillstånd för privata aktörer inom social- och hälsovården och övervakar deras verksamhet. Till vår uppgift hör även att övervaka att den officiella sektorns webbplatser är tillgängliga.

Trygga rättsskyddet och grundläggande rättigheter

Genom att vägleda serviceproducenterna och aktivt samarbeta med dem tryggar vi invånarnas grundläggande rättigheter och rättsskydd. Regionförvaltningsverket behandlar dessutom klagomål, besvär och begäran om omprövning.

Främja sunda och trygga boende-, arbets- och livsmiljöer

Vi främjar sunda och trygga boende-, arbets- och livsmiljöer på många olika sätt. Vi är med och utvärderar och förebygger olägenheter inom miljö- och hälsoskyddet, övervakar att lagstiftningen om arbetarskyddet följs och beviljar tillstånd enligt miljöskyddslagen och vattenlagen.

Olika bakgrunder, mångsidiga arbetsuppgifter

Regionförvaltningsverken har totalt omkring 1 200 medarbetare runt om i landet. De har vanligen högskoleexamen inom exempelvis förvaltningsvetenskap, juridik, medicin eller samhällsvetenskaper. Hos oss arbetar dessutom experter inom undervisning, hälso- och sjukvård och näringslivet.

Bland jobbtitlarna finns exempelvis planerare, regionförvaltningsöverläkare, arbetarskyddsingenjör, miljöråd och jurist. Vanliga titlar som finns inom flera ansvarsområden är överinspektör och inspektör. Du kan vara till exempel överinspektör för socialvården, hälso- och sjukvården, räddningsväsendet eller arbetarskyddet.

Läs mer om regionförvaltningsverkens mångsidiga uppgifter och verksamhet på: Karriar - Om oss - Aluehallintovirasto (avi.fi)

Kontaktuppgifter

WEBBSIDA
Läs mer om oss på våra webbsidor.

SOCIALA MEDIER
LinkedIn
Instagram
X
YouTube
Facebook

Lediga jobb

Bekanta dig med lediga jobb i regionerna

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.