Staten som arbetsgivare

Finska staten har över 80 000 anställda. Det gör oss till Finlands största arbetsgemenskap. Vår gemenskap bygger på gemensamma värderingar och mål jämte ansvarskänsla. Den utvecklas av att vi lär oss tillsammans, gör saker tillsammans och utvecklas tillsammans.

Av personalen är i genomsnitt hälften kvinnor och hälften män. Cirka 40 procent arbetar inom säkerhetssektorn, dvs. inom Försvarsmakten, med gränsbevakningsuppgifter eller som poliser. De största uppgiftsområdena efter säkerhetssektorn utgörs av näringstjänster, såsom NTM-centralerna och Lantmäteriverket, samt finansförvaltning och försäkrings- och finansieringstjänster, såsom Skatteförvaltningen och Tullen. Källa: finansministeriets webbplats.

Var och en av oss har en plats i denna gemenskap. Kom till oss. Genom en öppen ansökan har du möjlighet att få anställning hos staten i ett tjänste - eller arbetsavtalsförhållande för viss tid.

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.