En tulltjänsteman och en hund står på bryggan, ett fartyg syns i bakgrunden. Tulltjänstemannen är klädd i en synlig väst med texten "CUSTOMS". Hunden har även på sig en synlig väst. Fartyget i bakgrunden är blått och har en kran. Himlen är molnig och man kan se vatten i bakgrunden.
Tullen – nära människan

Tullen är en unik myndighet. Vi utnyttjar information och teknologi i stor utsträckning för att göra handeln med varor smidig och vårt samhälle tryggt och säkert. Det arbete vi gör påverkar alla. Därför är det betydelsefullt. Och därför ska det också vara ansvarsfullt.

Mängden varor som strömmar över våra gränser är enorm. Det centrala i Tullens uppdrag är just varor: vare sig det gäller varubeskattning, export eller import, säkerställande av varornas säkerhet, statistikföring eller övervakning av varor. De två viktigaste målen vi har är att möjliggöra att varuflödet löper smidigt över gränserna och att säkerställa säkerheten i samhället och miljön.

Vi kan identifiera varorna och ser till att allt lagligt framskrider raskt, men kan samtidigt känna igen risker och ingripa i oegentligheter. Vi utnyttjar information och teknologi i vårt arbete: vår personal kombinerar en enorm mängd data med hjälp av informationssystem för att hitta dem som sannolikt bryter mot reglerna. De som agerar lagligt stöter däremot på oss främst då de behöver service och rådgivning.

Tullen som arbetsgivare

Söker du ett intressant och betydelsefullt arbete där du är med och säkerställer lagligheten inom varuhandeln och gör Finland tryggt och säkert? Kom och jobba på Tullen!

Tullen har över 2 000 anställda runtom i Finland. De tullanställda har diverse utbildningar och stigar till Tullen bakom sig. Omkring 40 procent av dem jobbar med operativa uppgifter och 60 procent arbetar i olika expertroller.

Hos oss trivs man länge – över hälften av vår personal är i ett tjänsteförhållande som varat i 10 år eller längre! Läs mer om våra anställdas erfarenheter av olika uppgifter inom Tullen i karriärberättelserna på sidan https://tulli.fi/sv/om-tullen/rekrytering/karriarhistorier.

Vår filosofi:

* Förnyelse sker genom människor. Därför behöver vi kunniga människor med många olika bakgrunder. Vår delaktiggörande arbetskultur ger var och en chansen att påverka vår organisation och utvecklingen av vårt samhälle.

* En kunnig personal är en stolthet för oss. Vi satsar på utveckling och ständigt lärande för tullanstända på olika sätt, t.ex. genom utbildningar, lärande i arbetet och arbetsrotation.

* En välmående personal är vår styrka. Vi har flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete, vilket hjälper att uppnå balans mellan arbete och privatliv. Vi beaktar de anställdas behov även vid arbetsskiftsplaneringen.

Läs mer om Tullen som arbetsgivare på vår webbplats www.tulli.fi/rekry

Kontaktuppgifter

WEBBSIDA
Läs mer om oss på våra webbsidor.

SOCIALA MEDIER
​​​​​​​LinkedIn
Instagram
X
Youtube
Facebook

Lediga arbetsplatser

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.