En modern kontorslokal där en man skriver på en whiteboard och två kvinnor sitter i en soffa. Kontorsutrymmet är väl upplyst med stora fönster och ljusa väggar. Möblerna är moderna och minimalistiska, inklusive en beige soffa, vita bord och svarta stolar. Mannen är klädd i svart kostym och skriver på tavlan med en tusch. Kvinnorna sitter i en soffa och verkar ha en konversation.
Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklingen och det internationella samarbetet när det gäller utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken. Till ministeriets verksamhetsområde hör också studiestöds-, kyrko- och upphovsrättsärenden.

Undervisnings- och kulturministeriet står som grund för framtidens kompetens och kreativitet. Den politik och det arbete som bedrivs inom UKM:s verksamhetsområden påverkar människors välbefinnande och framgång i livet på lång sikt. Vi arbetar för att främja bildning och vi skapar förutsättningar för kunnande, livslångt lärande, kreativitet och medborgarnas delaktighet och välbefinnande.

Ministeriet styr och genomför inom sitt förvaltningsområde de åtgärder som avtalats om i regeringsprogrammet. Viktiga metoder i arbetet är strategiska riktlinjer, lagstiftning, fördelning av budgetmedel samt resultat- och informationsstyrning av verksamhetsområdet. Vid ministeriet bereds de lagar, förordningar och beslut som gäller förvaltningsområdet. Vid UKM bereds vidare den del av statsbudgeten som anknyter till verksamhetsområdet, fördelas anslag till statens inrättningar samt beviljas statsandelar och statsunderstöd.

Vilka är vi?

Vid UKM arbetar 250 personer. Uppgifterna är mångsidiga sakkunniguppgifter eller assisterande uppgifter. Typiska tjänstebenämningar är undervisningsråd, planerare, kulturråd, regeringsråd och administrativ assistent.

Av personalen har circa 90 procent högskoleexamen. De allmännaste examina är filosofie magister, politices magister, juris magister samt magister i samhällsvetenskaper.

Hurdan arbetsgemenskap är vi?

Vid undervisnings- och kulturministeriet har man bra utsikt över den offentliga förvaltningen. UKM har som mål att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare som utvecklar sin arbetsgemenskap och iakttar god personalpolitik. Vi arbetar utgående från UKM:s värderingar som är sakkunskap, ansvarsfullhet, öppenhet och samarbete samt inriktning på framtiden. Vid UKM främjas en verksamhetskultur som innebär att lära sig nytt och att arbeta tillsammans.

Kontaktuppgifter

WEBBSIDA
Läs mer om oss på våra webbsidor.

SOCIALA MEDIER
LinkedIn

Lediga arbetsplatser

Lediga jobb
Senaste jobben
Ansökningsdagen upphör

Jobb på engelska
Jobb på svenska
Möjlighet att arbeta på distans

Sökandes hjälp
Lär känna arbetsgivare
Arbetslivsnyheter

Nordiska ministerrådet
Lediga arbetsplatser i EU
NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

Vyinformation
Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:

Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

Ge feedback om webbplatsen.
Ge feedback om tillgänglighet.