hoppa till huvudinnehållet
Äldre justitiekanslerssekreterare - Justitiekanslersämbetet

Ett tjänsteförhållande för viss tid som äldre justitiekanslerssekreterare för tiden 1.4.2024 - 31.5.2027 (eller start enligt överenskommelse)

Vid justitiekanslersämbetet ledigförklaras ett tjänsteförhållande för viss tid som äldre justitiekanslerssekreterare för tiden 1.4.2024-31.5.2027.
Den huvudsakliga uppgiften för den äldre justitiekanslerssekreteraren på viss tid är att bereda och föredra laglighetsövervakningsärenden i anslutning till övervakningen av statsrådet (bland annat granskning av sammanträdenas föredragningslistor, utlåtanden, förhandsgranskning av lagförslag, klagomål och egna initiativ). Till uppgifterna hör även att bereda och föredra ärenden som hör till övervakningen av advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd samt laglighetsövervakningsuppgifter i anslutning till internationella ärenden.
Justitiekanslersämbetets tjänster är ämbetsverkets gemensamma. Den äldre justitiekanslerssekreteraren placeras på avdelningen för statsrådsärenden.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Behörighetskrav för den äldre justitiekanslerssekreteraren är annan högre juridisk högskoleexamen än magisterexamen i internationell och komparativ rätt samt erfarenhet av domarvärv eller god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Av sökanden förväntar vi oss

För att uppgiften som äldre justitiekanslerssekreterare ska kunna skötas med framgång förutsätts förtrogenhet med statsrådets och ministeriernas verksamhet samt god kännedom om statsförfattningsrätt och EU-rätt samt allmän förmåga att tillämpa den. Som merit beaktas tidigare erfarenhet av lagberedning samt förmåga till juridisk bedömning av frågor gällande statsunderstöd, hållbar utveckling och digital förvaltning.

Förmåner Justitiekanslersämbetet är en liten arbetsgemenskap som betonar vikten av en öppen dialog och växelverkan samt ett gemensamt ledarskap. Alla uppmuntras att utveckla sin kompetens och expertis samt att delta i utvecklingen av ämbetsverkets verksamhet. Personalen är ämbetsverkets främsta resurs. Ämbetsverket stöder personalens utbildning och kompetensutveckling på många olika sätt. Personalen har också flexibel möjlighet att arbeta på distans och personalförmåner med ePassi. Kontaktinformation

Maija Salo
Referendarieråd, avdelningschef
Puhelin: 0295162556
Sähköposti: maija.salo@gov.fi

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Justitiekanslersämbetet

  Justitiekanslersämbetet
  PB 20 (Snellmansgatan 1 A)
  00023 Helsingfors

 • Organisation

  Justitiekanslersämbetet stöder justitiekanslern och biträdande justitiekanslern vid övervakningen av lagligheten i
  statsrådets och republikens presidents ämbetsåtgärder och vid laglighetsövervakningen av domstolar, övriga myndigheter
  och andra när de sköter offentliga uppdrag samt vid övervakningen av advokaternas, de offentliga rättegångsbiträdenas
  och de tillståndsbeviljade rättegångsbiträdenas verksamhet. Justitiekanslersämbetet agerar därtill som en centraliserad
  extern rapporteringskanal för visselblåsarskyddet.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors
  Snellmaninkatu 1
  00023 Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Grund av aktualitet: Vikariat
 • Mer information utifrån aktualitet: Högst den tid som den ordinarie tjänsteinnehavaren är tjänstledig.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Löneuppgifter: Lönen för tjänsten bestäms enligt kravprofil 10 i justitiekanslersämbetets lönesystem.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.