hoppa till huvudinnehållet
Äldre kriminalkonstapel (tekniker) - Polisinrättningen i Österbotten

Vid polisinrättningen i Österbotten kungörs att sökas en tjänst som äldre kriminalkonstapel (08.05). Tjänsten är placerad vid planerings- och stödenheten vid den tekniska brottsundersökningscentralen. Tjänsteplatsen är Vasa huvudpolisstation.

Till de huvudsakliga uppgifterna hör krävande brotts- och brottsplatsundersökningar, olika laboratorieundersökningar samt därtill hörande förberedande förbehandlingsuppgifter. Till uppgifterna kan också höra digitala kriminaltekniska uppgifter såsom t.ex. yrkesmässig undersökning av telefoner.

Den tekniska undersökaren kommer i sin tur att fungera vid beredskapsuppgifter efter det, att den krävda behörigheten har uppnåtts. Om beredskapen avtalas skilt skriftligen. Uppgifterna förutsätter arbete kvällstid och under veckoslut samt vid beredskapsuppgifter också under övriga tider.

Den tekniska brottsundersökningen är en bransch där tekniken i allmänhet har utvecklats mycket kraftigt, och någon förändring i utvecklingen är inte att vänta. Den tekniska undersökningen sköts delvis självständigt och delvis är den en del av ett större särskilt brottsundersökningsteam. Kvaliteten på det tekniska undersökningsarbetet kontrolleras av ett specifikt kvalitetssystem (ISO standarden 17025) och därtill hörande handbok och arbetsinstruktioner.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Enligt § 16 mom. 1 punkt 18 i Polisförvaltningsförordningen (105/2017) är behörighetsvillkoren för äldre konstaplar yrkeshögskoleexamen för polis, grundexamen för polis eller tjänsteexamen för polismanskap.

Enligt § 7 mom. 1 punkt 7 i statstjänstemannalagen kan till polistjänst som avses i polislagen (872/2011) endast utses finsk medborgare.

Språkkraven för uppgiften har fastställts i § 16 a mom. 2 i Polisförvaltningsförordningen (286/2004), enligt vilken uppgiften i en tvåspråkig inrättning kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Språkkunskapen ska visas först och främst på det sätt som nämns i förordningen 481/2003 (t.ex. statsförvaltningens språkexamina, språkkunskap som visats genom allmänna språkexamen eller språkkunskap som visats i samband med studier).

Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Svenska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Finska
  • Muntliga: Bra
  • Skriftliga: Bra
Av sökanden förväntar vi oss

Av den sökande förväntar vi oss
- en mångsidig erfarenhet av polisverksamheten, speciellt av brottsutredningen
- motivation och färdigheter att utvecklas i arbetet genom att delta i skolningar och genom att skaffa sig information om hur branschen utvecklas
- initiativrikedom och goda färdigheter till självständigt arbete
- goda samarbetsfärdigheter.

Räknas till merit:
- tidigare skolning och erfarenhet av uppgifter som teknisk brottsutredare samt av laboratorie- eller undersökningsuppgifter eller digitala kriminaltekniska uppgifter
- kännedom om kvalitetskriterierna för polisens tekniska undersökning och internalisering av kvalitetskravens betydelse.

Förmåner Arbetstagaren erbjuder dig en lunchförmån (ePassi), heltäckande arbetshälsovård samt möjlighet till veckomotion och rekreation. Beroende på arbetsuppgiftens natur har våra arbetstagare möjlighet till distansarbete. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Säkerhetsutredningen inbegriper också utredning av utländska bindningar.

När ansökningsprocessen framskrider, kan sökandena be om att ge sådan information om sin hälsa som har betydelse för skötseln av uppgiften eller att delta i kontroller och undersökningar för att reda ut saken (8 b § i statstjänstemannalagen).

Kontaktinformation

Överkommissarie Mika Jylhä, +358 29 5449307
Överkonstapel Jukka Takala, +358 29 5447216

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Polisinrättningen i Österbotten

  Polisinrättningen i Österbotten
  Korsholmsesplanaden 45
  65100 Vasa

 • Organisation

  Inom polisen utför yrkespersoner inom olika branscher arbete som påver-kar samhällets säkerhet. Vår mångsidiga och omfattande organisation er-bjuder varierande arbetsuppgifter och möjligheter att utvecklas. Vår verk-samhet styrs av etiska principer och dessutom är vi i enlighet med våra värderingar serviceinriktade, rättvisa, kunnande och tar hand om persona-lens välbefinnande- Var och en av oss bidrar till att polisen tryggar alla, i alla tider.

  Till Österbottens polisinrättnings verksamhetsområde hör Österbottens, Södra Österbottens och Mellersta Österbottens landskap, med 40 kommuner. Inom området finns kommuner som är livskraftiga stadscentran liksom även lugn landsbygd. Polisinrättningen i Österbotten är tvåspråkig
  och inom dess områden fungerar även regionala enheter (Jakobstad, Korsholm, Närpes), vars arbetsspråk är svenska. Arbetsomgivningen är mycket internationell och på vårt område bor många olika nationaliteter.

  Vår personal är professionell och föregångare på många sätt. För oss är gott ledarskap,
  personalens välbefinnande och tjänstvillighet viktigt. Vi värdesätter vår personal och sköter om
  personalens välbefinnande bl.a. genom principen om handledande ledarskap. Polisinrättningens
  vision är "en gemensam polisinrättning - gemensamma uppgifter - lika service för alla".

  plats
  Vasa

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Vaasan pääpoliisiasema
  Korsholmanpuistikko 45
  65100 Vasa
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Till ansökan bedes bifogas ett dokument, där det framgår att behörighetskraven uppfylls (t.ex. ett uppdaterat matrikelutdrag).

  En förutsättning för att väljas till tjänsten är en hälsomässig lämplighetsutvärdering, som utförs av polisinrättningens arbetshälsovård som en hälsogranskning, ifall uppgifterna från den senaste hälsogranskningen är över ett år gamla eller ifall hälsotillståndet för den som väljs har förändrats efter den senaste hälsogranskningen.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Ingen möjlighet att jobba på distans
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Periodarbetstid
 • Prövotid: Vid utnämningen kan en högst sex månaders prövotid tillämpas.
 • Löneuppgifter: Förutom grundlön utbetalas ett prestationstillägg baserat på den personliga arbetsprestationen högst 32 % och ett på tjänsteår baserat erfarenhetstillägg på högst 14 % samt ett miljötillägg på högst 2 %.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.