hoppa till huvudinnehållet
Ett återkommande mönster av rosa och blå cirklar på en blå bakgrund”. Cirklarna är gjorda av små rosa linjer och är arrangerade i ett rutmönster. Bakgrunden är enfärgad blå.

Sök som ekonomi- och skuldrådgivare för intressanta och utmanande uppgifter vid Mellersta Nylands rättshjälpsbyrå i Hyvinge!

I enlighet med lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning ger en ekonomi- och skuldrådgivare privatpersoner upplysningar och råd om skötseln av ekonomi och skulder, biträder privatpersoner vid utarbetandet av en hushållsbudget, utreder på vilket sätt en gäldenärs ekonomiska problem kan lösas och biträder en gäldenär vid skötseln av ärenden i anslutning till skuldsanering.

Arbetet är självständigt, målinriktat och ansvarsfullt.

Tjänsten är gemensam för ämbetsverket. Tjänstestället fastställs av direktören för rättshjälps- och intressebevakningsbyrån; tjänsteställen finns nu vid Mellersta Nylands rättshjälpsbyrå i Hyvinge.

Den som rekryteras kan ha 6 månaders prövotid.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

En ekonomi- och skuldrådgivare ska ha avlagt för verksamheten lämplig högskoleexamen samt äga sådan skicklighet och erfarenhet som en behörig skötsel av uppdraget förutsätter. (813/2017) En person som vid ikraftträdandet av lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) är eller har varit verksam som ekonomi- och skuldrådgivare är behörig att arbeta som ekonomi- och skuldrådgivare trots vad som ovan föreskrivs om kravet på utbildning.

Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Svenska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Av sökanden förväntar vi oss

Av sökanden förväntas tidigare erfarenhet av ekonomi- och skuldrådgivning eller annan motsvarande erfarenhet. En framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter omfattande kännedom om finansiering för privatpersoner och kännedom om ekonomiska uppgifter.

Vi förväntar oss också goda ICT-kunskaper och interaktionsförmåga, ett ansvarsfullt, effektivt och självständigt sätt att arbeta samt stresstålighet och organiseringsförmåga.

Språkkunskaper som behövs i arbetet
 • Engelska
  • Muntliga: Bra
  • Skriftliga: Bra
Förmåner Omfattande utbildningsutbud och stöd för frivillig utbildning, flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete, en mer omfattande företagshälsovård än den lagstadgade, motions- och kulturförmån eller massageförmån samt subventionerad lunch. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en begränsad säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressen www.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Mellersta Nylands rättshjälpsbyrå
Essi Liljemark
Ledande offentligt rättsbitträde
029 566 0181
Jonna Riikonen
Ekonomi- och skuldrådgivare, Enhetsansvarig
029 566 0196

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Södra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

  Södra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
  PB 600, Porkalagatan 13 J
  00181 Helsingfors

 • Organisation

  Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten verkar inom justitieministeriets för-valtningsområde. Alla de sex distrikten ordnar tjänster för offentlig rättshjälp, eko-nomi- och skuldrådgivning och allmän intressebevakning i sin region. Rättshjälps- och ekonomitjänsterna produceras av distriktens rättshjälpsbyråer och intressebe-vakningsbyråer, vardera 23 till antalet. Distrikten och deras byråer har cirka 1 200 anställda i hela landet.

  Intressebevakningstjänster produceras dels också som köpta tjänster. Distriktets förvaltning sköter personal- och ekonomiförvaltningen. Bestämmelser om ekonomi- och skuldrådgivningens innehåll finns i lagen om eko-nomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017). Rättshjälpsbyrån har till uppgift att producera advokattjänster enligt rättshjälpslagen (257/2002) samt sköta de uppgifter som föreskrivs för rättshjälpsbyrån i andra lagar eller förordningar.

  Arbetet är av samhällelig betydelse och det påverkar människors vardag. Arbetsuppgifterna är varierande, intressanta, självständiga och ansvarsfulla. Mellersta Nylands rättshjälpsbyrå hör till Södra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt och den har verksamhetsställen i Träskända och Hyvinge.

  plats
  Hyvinge

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Mellersta Nylands rättshjälpsbyrå, ekonomi- och skuldrådgivning, Hyvinge
  Urakankatu 1 B, 2. vån
  05800 Hyvinge
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Delvis möjlighet till distansarbete.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Prövotid: En prövotid på 6 månader kan tillämpas på uppgiften.
 • Löneuppgifter: Tjänsten är placerad på kravnivå Y13 och den uppgiftsrelaterade lönedelen är 2.593,79 €/månad. Dessutom betalas en lönedel som grundar sig på den individuella arbetsprestationen som uppgår till högst 45 % och en erfarenhetsbaserad lönedel på högst 10 % av den uppgiftsrelaterade lönen. Den individuella lönedelen som grundar sig på prestationen är vanligtvis 15 % av den uppgiftsrelaterade lönen i början, då uppgår den nya ekonomi- och skuldrådgivares lön utan erfarenhets-del till cirka 2.983 €
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.