hoppa till huvudinnehållet
Forskare, doktorand, foresight - Naturresursinstitutet

Doktoranden (foresight) fokuserar på alternativa framtidsscenarier för användning av förnybara energikällor och naturresurser ur ett systemperspektiv. Hen arbetar i Naturresursinstitutets projekt REPower och ingår i institutets doktorandprogram 2024–2027.

Doktoranden (foresight) fokuserar på alternativa framtidsscenarier för användning av förnybara energikällor och naturresurser ur ett systemperspektiv. Genom foresight sammanförs olika framtidsutsikter och framtidsbanor för de globala, nationella och regionala drivkrafter som påverkar hållbarheten i framtiden.

Doktoranden arbetar i Naturresursinstitutets projekt REPower och ingår också i institutets doktorandprogram. REPower fokuserar på förnybar energi, särskilt solkraft och vindkraft, möjligheterna till och konsekvenserna av ytterligare investeringar, studier av kostnader och fördelar, bedömning av stödet från markägare och medborgare samt hierarkin inom lindring av konsekvenserna för att uppnå en balans mellan energiproduktion och målen avseende miljö och biologisk mångfald.

En del av doktorandens arbete är att delta i utarbetandet av en färdplan för nya förnybara energisystem som en del av Finlands energisystem, inklusive att beskriva olika konsekvenser av den ökande användningen av förnybara energikällor.

Doktorandpositionerna inom REPower-projektet följer modellen med två perioder på 2,5 år + 1,5 år. Den första perioden löper från anställningen början cirka april 2024 till 30 juni 2026 och den andra perioden löper från 1 juli 2026 till 31 december 2027. En halvtidsutvärdering av prestationen görs före 30 juni 2026 och beslut om förlängning, det vill säga den andra perioden, fattas utifrån den.

Av sökanden förväntar vi oss

Doktoranden ska ha magisterexamen inom ett lämpligt ämnesområde, exempelvis framtidsforskning, ekonomi, förvaltning, politisk forskning eller geografi, och ha behörighet att söka till doktorandstudier. Dessutom ska hen ha förståelse för policyanalyser och vara insatt i kvantitativa och kvalitativa förfaranden och metoder inom framtidsforskningen. Doktoranden bör ha förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö samt vara insatt i regionalpolitiska frågor, Finlands energisystem och verksamhetslogiken hos centrala berörda parter inom samhället. Flytande kunskaper i finska och engelska är meriterande.

Förmåner Vi har en mobil arbetskultur och då arbetsuppgifter möjliggör det, uppmuntrar vi dig att arbeta där det passar dig bäst i Finland. Vi erbjuder flexibla arbetstider, lunchförmån samt motions-/kulturstöd eller reseersättning, och då din anställning förlängs får du långa semestrar.

Till den som rekryteras till Luke från utomlands erbjuder vi konkret stöd vid flyttning till Finland och för att arbeta vid Luke (uppehållstillstånd, registreringar,nödvändiga bank-och skatteärenden, sökande av bostad).
Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Johanna Kohl
Programdirektör
+358 29 532 2225
johanna.kohl@luke.fi
Jyrki Aakkula
Utveclingschef
+358 29 532 6045
jyrki.aakkula@luke.fi
Pasi Poikonen
Gruppchef
+358 29 532 5188
pasi.poikonen@luke.fi
Kontakt helst via e-post, telefon 8-16.

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Registratorskontoret vid Naturresursinstitutet

  Registratorskontoret vid Naturresursinstitutet
  Latokartanonkaari 9
  00790 Helsingfors

 • Organisation

  Naturresursinstitutet (Luke) är en forsknings- och expertorganisation som byggas välbefinnande och hållbar framtid från förnybara naturresurser. Med forskning skapar vi värde och lösningar för våra kunder och hela samhället – vi svarar på utmaningarna lokalt och globalt.

  Saker som förenar Luke-människor är nyfikenhet och ett öppet sinne samt en stark vilja att vara med och påverka världen i en positiv riktning. Vi värdesätter att våra medarbetare kommer från olika bakgrunder och kulturer och vi främjar jämlikhet. Samhällsansvar genomsyrar hela vår verksamhet.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors
  Ladugårdsbågen 9
  00790 Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Kontoret är Helsinfors eller annat Luke-kontor enligt avtalet.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: På Naturresursinstitutet arbetar vi multilokalt, det vill säga på den plats där det är mest ändamålsenligt. Multilokalt arbete är möjligt endast i Finland och de praktiska arrangemangen för det avtalas med chefen. Vi träffar också varandra fysiskt på regelbundna möten.
 • Grund av aktualitet: Arbetets art
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Prövotid: En provperiod är 6 månader.
 • Löneuppgifter: Tjänsten placerar sig på kravnivå 6 i Naturresursinstitutets lönesystem, där den uppgiftsbaserade lönedelen är 2 944,19 euro i månaden. Dessutom betalas en på den individuella arbetsprestationen baserad lönedel som är högst 50 procent av den uppgiftsbaserade lönedelen. Beroende på kompetens och erfarenhet uppgår den nyanställda medarbetarens lönedel vanligen till 15 - 20 %. Du kan även lämna löneanspråk på ansökan.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.