hoppa till huvudinnehållet
Forskare, post doc, geopolitik för förvaltning av naturresurser - Naturresursinstitutet

Vi söker en postdoktoral forskare för att undersöka global geopolitik och förvaltning av naturresurser i samband med den gröna omställningen. De vetenskapsgrenar som lämpar sig för uppgiften är bl. a. statsvetenskap, miljöpolitik eller framtidsforskning.

EU strävar efter att bryta beroendet av ryska fossila bränslen och påskynda övergången till ren energi. För detta ändamål har EU inlett REPowerEU-planen som är en del av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). Planen för återhämtning och resiliens är en del av Finlands program för hållbar tillväxt som påskyndar reformer och investeringar.

Inom Naturresursinstitutets RePower-projekt granskas samspelet mellan global geopolitik och naturresurser som en del av den gröna omställningen. De senaste åren har visat att geopolitiska förändringar i allt högre grad ställer upp ramvillkor för förvaltning och politik som rör fossila men även förnybara naturresurser. I den nuvarande geopolitiska eran måste därför planeringen och organisationen av samhällenas gröna omställning anpassas till de geopolitiska realiteterna och samordnas med politiska mål såsom EU:s strategiska autonomi, nationell självförsörjning och försörjningsberedskap.

Naturresursinstitutets RePower-projekt söker en postdoktoral forskare som förväntas fokusera på samspelet mellan global geopolitik och förvaltning av naturresurser i samband med den gröna omställningen. Den postdoktorala forskaren förväntas fokusera på geopolitiska trender och scenarier och deras inverkan på internationella, nationella och regionala strategier för den gröna omställningen.

Centrala ansvarsområden:
• Att producera högkvalitativ forskning och analyser av naturresursförvaltningens geopolitik med fokus på Finland och EU:s strategiska mål om självförsörjning och försörjningstrygghet.
• Att ha kontakt med politiska aktörer, lagstiftare, intressenter och akademiska nätverk som är relevanta för projektet.
• Att delta i och utveckla Naturresursinstitutets tvärvetenskapliga forskningsområde genom att koppla geopolitiska analyser till frågor om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
• Att delta i utarbetandet av en färdplan för förnybara energisystem med hänsyn till geopolitisk utveckling och geopolitiska realiteter.

Av sökanden förväntar vi oss

För att uppgiften ska kunna skötas med framgång ska den sökande ha ...
• Doktorsexamen i internationella relationer, statsvetenskap, miljöpolitik, framtidsforskning eller ett annat motsvarande område.
• Sakkunskap om geopolitik, förvaltning av naturresurser och politisk analys, särskilt i samband med EU och Finland.
• En högkvalitativ samling publikationer på akademiska publikationsplattformar samt utmärkta kunskaper i analys, skrift och kommunikation.
• Akademiska kunskaper i engelska, därtill är kunskaper i finska meriterande.

Förmåner Vi har en mobil arbetskultur och då arbetsuppgifter möjliggör det, uppmuntrar vi dig att arbeta där det passar dig bäst i Finland. Vi erbjuder flexibla arbetstider, lunchförmån samt motions-/kulturstöd eller reseersättning, och då din anställning förlängs får du långa semestrar.

Till den som rekryteras till Luke från utomlands erbjuder vi konkret stöd vid flyttning till Finland och för att arbeta vid Luke (uppehållstillstånd, registreringar,nödvändiga bank-och skatteärenden, sökande av bostad).
Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Mikko Weckroth
Specialforskare, Forskningschef
+358 29 532 2723
mikko.weckroth@luke.fi
Jyrki Aakkula
Utveclingschef
+358 29 532 6045
jyrki.aakkula@luke.fi
Ulla Ovaska
Gruppchef, Specialforskare
+358 29 532 6418
ulla.ovaska@luke.fi

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Registratorskontoret vid Naturresursinstitutet

  Registratorskontoret vid Naturresursinstitutet
  Latokartanonkaari 9
  00790 Helsingfors

 • Organisation

  Naturresursinstitutet (Luke) är en forsknings- och expertorganisation som byggas välbefinnande och hållbar framtid från förnybara naturresurser. Med forskning skapar vi värde och lösningar för våra kunder och hela samhället – vi svarar på utmaningarna lokalt och globalt.

  Saker som förenar Luke-människor är nyfikenhet och ett öppet sinne samt en stark vilja att vara med och påverka världen i en positiv riktning. Vi värdesätter att våra medarbetare kommer från olika bakgrunder och kulturer och vi främjar jämlikhet. Samhällsansvar genomsyrar hela vår verksamhet.

  plats
  Helsingfors, Joensuu

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors
  Ladugårdsbågen 9
  00790 Helsingfors
 • Joensuu
  Yliopistokatu 6 b
  80100 Joensuu
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Kontoret är Helsingfors, Joensuu eller annat Luke-kontor enligt avtalet.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: På Naturresursinstitutet arbetar vi multilokalt, det vill säga på den plats där det är mest ändamålsenligt. Multilokalt arbete är möjligt endast i Finland och de praktiska arrangemangen för det avtalas med chefen. Vi träffar också varandra fysiskt på regelbundna möten.
 • Grund av aktualitet: Arbetets art
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Prövotid: En provperiod är 6 månader.
 • Löneuppgifter: Tjänsten placerar sig på kravnivå 9 i Naturresursinstitutets lönesystem, där den uppgiftsbaserade lönedelen är 3 910,89 euro i månaden. Dessutom betalas en på den individuella arbetsprestationen baserad lönedel som är högst 50 procent av den uppgiftsbaserade lönedelen. Beroende på kompetens och erfarenhet uppgår den nyanställda medarbetarens lönedel vanligen till 15 - 20 %. Du kan även lämna löneanspråk på ansökan.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.