hoppa till huvudinnehållet
Forskningsprofessor i skogshälsa - Naturresursinstitutet

Forskningsprofessuren fokuserar på skogssjukdomar, deras symptom, orsaker och konsekvenser. Målet är att ta fram forskningsbaserad kunskap och aktivt utveckla den strategiska inriktningen inom forskningen på området för att stödja hållbart skogsbruk.

Denna forskningsprofessur inom skogshälsa fokuserar på skogssjukdomar, deras symptom, orsaker och konsekvenser (skogspatologi). Målet är att ta fram avancerad forskningsbaserad kunskap och aktivt utveckla den strategiska inriktningen inom forskningen på området för att stödja hållbart skogsbruk i en föränderlig omvärld.

Som forskningsprofessor har du till uppgift att genomföra, styra och främja tvärvetenskaplig forskning, vara aktiv och synlig i forskningssamarbete på regional, nationell och internationell nivå, skaffa forskningsfinansiering och utarbeta ett starkt forskningsportfolium samt att kommunicera och främja intressenters användning av resultaten. Arbetet inbegriper publicering av resultat i referentgranskade tidskrifter och aktiv verksamhet i nätverk för forskningspolitik. Dessutom deltar du som forskningsprofessor aktivt i att utveckla Naturresursinstitutets interna samarbete på området. 

Av sökanden förväntar vi oss

Du som söker (tenure track: biträdande professor eller professor) ska ha doktorsexamen inom skogsvetenskap, biologi eller något annat relevant område inom naturvetenskap. Vi förväntar oss att du har goda kunskaper i och gedigen förståelse om skogssjukdomar, deras symptom och orsaker (skogspatologi), inklusive svamppatogener och algsvampspatogener. Dessutom förväntar vi oss allmän kunskap och förståelse om andra såväl biotiska som abiotiska skadegörare i skogar, inklusive samverkan mellan olika faktorer (till exempel abiotiska förhållanden som orsakar sjukdomar, insektsvektorer som överför svampsjukdomar). Du bör dessutom ha goda metodkunskaper som hänför sig till mykologi, molekyler och genetik. Du ska kunna visa upp tidigare vetenskapliga publikationer av hög kvalitet inom området.

I arbetet behöver du utmärkt förmåga att lösa problem, kommunicera i tal och skrift på engelska, samarbeta och leda vetenskapligt, inklusive förmåga att fungera som mentor för forskare, och förmåga att samarbeta och utbyta kunskap med olika intressenter, även tjänstemän inom skogsbrukssektorn och naturskyddsföreningar. Som forskningsprofessor ska du ha påvisad förmåga att skapa och vara aktiv inom samarbete och nätverk på nationell och internationell nivå, påvisad förmåga att utarbeta relevanta nya forskningsfrågor och omsätta dem till framgångsrika forskningsprojekt. Du bör ha förmåga och meriter för att ansöka om finansiering och du har uppnått goda resultat inom ledning och förvaltning av internationella forskningsprojekt. Därtill bör du kunna skapa attraktiva forskningsmiljöer.

Ytterligare meriter är i) kunskaper i modellering i samband med skogsskador, ii) intresse för att ta fram innovationer inom kontroll av skogssjukdomar och iii) kännedom om mikrober som påverkar skogshälsa, iv) förståelse om hur förändrade klimatförhållanden kan påverka trädens hälsa och sjukdomar.

Förmåner Vi har en mobil arbetskultur och då arbetsuppgifter möjliggör det, uppmuntrar vi dig att arbeta där det passar dig bäst i Finland. Vi erbjuder flexibla arbetstider, lunchförmån samt motions-/kulturstöd eller reseersättning, och då din anställning förlängs får du långa semestrar.

Till den som rekryteras till Luke från utomlands erbjuder vi konkret stöd vid flyttning till Finland och för att arbeta vid Luke (uppehållstillstånd, registreringar,nödvändiga bank-och skatteärenden, sökande av bostad).
Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Sirpa Thessler
Direktör, Naturresurser
+358 29 532 6582
sirpa.thessler@luke.fi
Antti Asikainen
Överdirektör, forskning
+358 29 532 3250
antti.asikainen@luke.fi

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Registratorskontoret vid Naturresursinstitutet

  Latokartanonkaari 9
  00790 Helsingfors

 • Organisation

  Naturresursinstitutet är en forsknings- och expertorganisation som arbetar för att främja bioekonomi och ett hållbart utnyttjande av naturresurser. Vi tillhandahåller våra kunder lösningar och tjänster som stödjer sig på forskningsbaserad kunskap. Forskningsrön och tjänster ger mervärde, hållbarhet och konkurrenskraft för näringsverksamheten som grundar sig på förnybara naturresurser samt stödjer beslutsfattandet i samhället. Vi verkar i omfattande internationella samarbetsorganisationer och har som mål att bli en av de mest betydande aktörerna inom bioekonomi i Europa. Naturresursinstitutet har också myndighetsuppgifter.

  Vi vid Naturresursinstitutet är vänliga och nyfikna, och vi har en gemensam strävan efter en bättre värld. Utgående från detta bildar vi en positiv och respektfull arbetsmiljö, där varje medarbetares insats är viktig. Hos oss får du möjlighet att bidra till intressanta och mångsidiga arbetsuppgifter samt utmanar dig själv professionellt. Du kan påverka dina arbetsuppgifter och får fritt planera ditt arbete med beaktande av projektets mål. Flexibilitet och ansvar går hand i hand hos oss, och vi uppmuntrar våra medarbetare att välja de arbetsmetoder som bäst lämpar sig för dem inom ramen för uppgiften. Naturresursinstitutet erbjuder en tvärvetenskaplig och internationell forskningsmiljö som omfattar unika forskningsinfrastrukturer, stationer för provverksamhet samt välutrustade laboratorier.

  Ungefär 50 ledande forskningsprofessorer inom sina egna branscher arbetar vid Naturresursinstitutet. Naturresursinstitutets professorspolitik garanterar att rekrytering av professorer är öppen, förutsägbar och internationellt jämförbar. Naturresursinstitutet erbjuder ett omlokaliseringspaket som är till betydande nytta när nya utländska medarbetare flyttar till Finland och gör sig hemmastadd med landet. Naturresursinstitutets forskningsverksamhet bygger på ett mångdisciplinärt, innovativt och ambitiöst forskarsamhälle med en omfattande teknisk personal som stöd. Vår interkulturella gemenskap (IC community) gör det möjligt att dela erfarenheter och kunskaper samt främjar utvecklingen av internationalismen vid Naturresursinstitutet.

  plats
  Helsingfors, Joensuu, Uleåborg, Rovaniemi

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors
  Ladugårdsbågen 9
  00790 Helsingfors
 • Joensuu
  Yliopistokatu 6 b
  80100 Joensuu
 • Uleåborg
  Paavo Havaksen tie 3
  90570 Uleåborg
 • Rovaniemi
  Ounasjoentie 6
  96200 Rovaniemi
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Vänligen lämna in bilagor skrivna på engelska, och nämna filerna på följande sätt (max 2 MB/appendix):

  APPENDIX 1. Application letter, names and contact information of 3 referees and complete curriculum vitae (including major research funding obtained, research leadership, list of supervised PhDs and postdocs, number of peer-reviewed articles, H-index, total citations and the database used, e.g. Web of Science or Google Scholar (maximum 10 pages)

  APPENDIX 2: Complete list of publications including links to 10 selected publications most relevant for the professorship

  APPENDIX 3. Summary of research activities carried out so far, including aspects of customer interphase work; societal impact of research; dissemination of research results (maximum 2 pages)

  APPENDIX 4. Research plan for the next 5-year term, please use Luke’s research plan template at https://www.luke.fi/sites/default/files/2022-08/Luke%20Research%20plan%20template.pdf

  För ytterligare information om rekrytering och vetenskaplig utvärdering av Lukes forskningsprofessorer, vänligen besök https://www.luke.fi/en/recruitment-and-scientific-evaluation-of-research-professors.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: På Naturresursinstitutet arbetar vi multilokalt, det vill säga på den plats där det är mest ändamålsenligt. Multilokalt arbete är möjligt endast i Finland och de praktiska arrangemangen för det avtalas med chefen. Vi träffar också varandra fysiskt på regelbundna möten.
 • Grund av aktualitet: Arbetets art
 • Mer information utifrån aktualitet: Om den sökande har en permanent professur vid ett universitet, kan tjänsten tillsättas tillsvidare med avvikelse från visstidsanställningen.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Prövotid: En provperiod är 6 månader.
 • Löneuppgifter: Tjänsten placerar sig på kravnivå 12-13 i Naturresursinstitutets lönesystem, där den uppgiftsbaserade lönedelen är 5 562,65 - 6 281,61 euro i månaden. Dessutom betalas en på den individuella arbetsprestationen baserad lönedel som är högst 50 procent av den uppgiftsbaserade lönedelen. Beroende på kompetens och erfarenhet uppgår den nyanställda medarbetarens lönedel vanligen till 15 - 20 %. Du kan även lämna löneanspråk på ansökan.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.