hoppa till huvudinnehållet
Fasaden på den gula byggnaden. Byggnaden har tre våningar och gott om fönster. I förgrunden kan du se löven på ett lövträd.

Innovationsfinansieringsverket Business Finland ledigförklarar en tjänst som generaldirektör med tillträde den 1 september 2024. Tjänsten är gemensam för ämbetsverket och tillsätts för viss tid, dock för högst fem år i sänder.

Generaldirektören leder, övervakar och utvecklar finansieringsverket och den helhet som bildas av finansieringsverket och bolaget. Generaldirektören ansvarar inför arbets- och näringsministeriet för verksamhetens resultat och för att målen uppnås. Närmare bestämmelser om generaldirektörens och finansieringsverkets uppgifter finns i lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1146/2017) och i statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1147/2017). Generaldirektören utnämns av statsrådet.

Läs mer

http://www.businessfinland.fi

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Särskilda behörighetsvillkor för tjänsten är enligt 8 § i statstjänstemannalagen (750/1994) högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Ett behörighetsvillkor vad gäller språkkunskaper är de utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och de nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska som krävs av statstjänstemän. Språkkunskaperna ska visas primärt enligt förordning 481/2003 (till exempel språkexamina för statsförvaltningen, språkkunskaper som visats genom allmänna språkexamina eller språkkunskaper som visats i samband med studier).

En förutsättning enligt 7 § i statstjänstemannalagen (750/1994) är dessutom att den som utnämns är finsk medborgare.

Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Svenska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Av sökanden förväntar vi oss

Vi ser gärna att den sökande har omfattande kännedom om forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och de uppgiftsområden som hänför sig till företagens tillväxt och internationalisering, goda kunskaper i engelska samt prov på resultatrik ledning och social kompetens. Kännedom om företagsfinansiering är meriterande.

Språkkunskaper som behövs i arbetet
 • Engelska
  • Muntliga: Bra
  • Skriftliga: Bra
Förmåner Vid Business Finland får du arbeta för Finland: Hjälpa finländska företag att komma ut på den internationella marknaden och göra den inhemska konkurrensmiljön mer attraktiv. Ditt arbete har stor inverkan på hela Finland och du får påverka vårt lands framtid. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en omfattande säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Kanslichef Timo Jaatinen
tfn 029 504 7082
Avdelningschef Maija Lönnqvist
tfn 029 504 7105

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Arbets- och näringsministeriet

  Arbets- och näringsministeriet
  PB 32
  00023 Helsingfors

 • Organisation

  Innovationsfinansieringscentret Business Finland är ett ämbetsverk inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Syftet med finansieringsverket och bolaget Business Finland Ab som verket förvaltar är att hjälpa näringar att förnya och utveckla sig genom teknologi och innovationer, främja bildandet av internationella nätverk och förbättra arbetslivets kvalitet.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors, Business Finland
  Porkkalankatu 1
  00180 Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Trots begäran från dem som sökt tjänsten kan namnen på dem som sökt tjänsten publiceras i ett meddelande senast när ansökningstiden har gått ut.
 • Personalgrupp: Chefsuppgifter
 • Distansarbete: Ingen möjlighet att jobba på distans
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Grund av aktualitet: Tillsättande av en tjänst för viss tid på basis av författningar
 • Arbetstidsform: Annan
 • Förklaring av arbetstider: Direktör som inte omfattas av arbetstidslagen
 • Löneuppgifter: Avtalslön
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.