hoppa till huvudinnehållet
Gränskontrollexpert, Helsingfors, Åbo, Villmanstrand eller Torneå - Tullen

-

Tullens bevakningsavdelning är organiserad i fem verksamhetsenheter: företagsgranskning, utredning, analys och underrättelse, tullbevakning samt strategisk planering och internationella ärenden. Tullbevakningens enhet för gods- och trafikövervakning är indelad i två grupper: gruppen som ansvarar för förvaltning av förbud och restriktioner och för utveckling av varukontroller samt gruppen som ansvarar för lagligt och rättidigt genomförande av bevakningen och granskningsverksamheten vid tullkontoren och för utnyttjande av bevakningsteknologin. Inom enheten finns också Tullens hundskola.

Tullen ledigförklararen tjänst som gränskontrollexpert (tullöverinspektörstjänst)

Tjänsteuppgifterna omfattar ansvar för utveckling och uppföljning av Tullens gränskontrollverksamhet samt för en korrekt och enhetlig tillämpning av EU-regelverk (särskilt Schengen-regelverket) och nationell lagstiftning. I arbetsuppgifterna ingår också ansvar för uppföljning av styrningen och koordineringen av funktioner som hänför sig till Frontex och EU-rådets gränskontrollverksamhet samt uppföljning av verkställandet av den nationella IBM-strategin i samarbete med andra myndigheter. Till uppgifterna hör därtill att som verksamhetsrepresentant främja, utveckla och följa upp ICT- och teknologiprojekt som är anknutna till Tullens bevaknings- och gränskontrollverksamhet samt att delta i verkställandet av EU:s finansieringsprogram och i genomförandet av finansieringen av nationella projekt. I arbetet ingår också handledning i användning av gränskontrollsystem samt säkerställande av personalens kompetens. Uppgiften omfattar dessutom nationellt och internationellt intressentgruppssamarbete i Tullens gränskontrollärenden.

Av sökanden förväntar vi oss

• lämplig högskoleexamen eller motsvarande kunskaper inhämtade genom arbetserfarenhet och annan tillräcklig utbildning
• förtrogenhet med lagstiftningen gällande gränskontroller och med gränskontrollprocesserna
• beredskap att ge handledning och utbildning i Tullens gränskontrolluppgifter
• goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska
• tillräckliga språkkunskaper (engelska)
• beredskap att resa och körkort
• god samarbetsförmåga och goda sociala färdigheter

Som merit räknar vi

• kännedom om system som hänför sig till gränskontroller
• erfarenhet av myndighetssamarbete i fråga om gränskontroller
• kännedom och erfarenhet av uppgifter med anknytning till EU:s interna säkerhet, särskilt sådana som rör gränskontrollverksamhet
• kunskaper i andra språk

Förmåner • goda möjligheter att utbilda dig och utveckla ditt kunnande
• möjlighet till distansarbete
• goda företagshälsovårdstjänster och Epassis personalförmåner
Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

När ansökningsprocessen framskrider, kan sökandena be om att ge sådan information om sin hälsa som har betydelse för skötseln av uppgiften eller att delta i kontroller och undersökningar för att reda ut saken (8 b § i statstjänstemannalagen).

För att utnämnas till en tjänst eller en uppgift krävs att ett narkotikatest görs av den sökande med sökandens samtycke.

Kontaktinformation

Bevakningschef Kari Marjamäki, tfn 040 332 1096 och tullöverinspektör Jarmo Kemppinen, tfn 040 332 6922, e-post: fornamn.efternamn(at)tulli.fi.

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Tullregistratorskontor (kirjaamo@tulli.fi)

  Tullregistratorskontor (kirjaamo@tulli.fi)
  PB 512, Gatuadress Semaforbron 12, Helsingfors
  00101 Helsingfors

 • Organisation

  Tullen främjar smidigheten i utrikeshandeln med varor och säkerställer att den sker lagligt. Tullen tillhandahåller tjänster med kunden i fokus och skyddar samhället, miljön och medborgarna. Tullen uppbär effektivt tullar och skatter av tullnatur, farledsavgifter samt andra skatter och avgifter vid import. Tullen sammanställer också den officiella utrikeshandelsstatistiken över Finlands import, export och handelsbalans.

  Tullen är ett ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet och som samarbetar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter. Tullen har omkring 2 000 anställda. Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem.

  plats
  Helsingfors, Villmanstrand, Torneå, Åbo

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors
  Helsingfors
 • Villmanstrand
  Villmanstrand
 • Torneå
  Torneå
 • Åbo
  Åbo
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Vi värdesätter mångfald i arbetslivet och önskar att personer av olika ålder och kön samt personer som hör till språk- eller kulturminoriteter eller till andra minoriteter ska söka tjänsten.

  Vi rekommenderar att ansökan till uppgiften i första hand görs via den elektroniska tjänsten.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Förklaring av arbetstider: 7 t 15 min/dygn och 36 t 15 min/vecka
 • Prövotid: Sex (6) månader
 • Löneuppgifter: Lönen bestäms enligt en kravnivå i vårt lönesystem och därtill utbetalas en lönedel som baserar sig på den individuella arbetsprestationen och utgör högst 44 procent av den uppgiftsrelaterade lönedelen. Då en ny person börjar i arbete är den individuella lönedelen vanligtvis 8–20 procent av den uppgiftsrelaterade lönedelen, beroende på den valda personens bakgrund.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.