hoppa till huvudinnehållet
Högskolepraktikant (kemi) - Strålsäkerhetscentralen

STUK har flera universitetspraktikplatser öppna varje år inom olika områden. Ansök om du är intresserad av meningsfullt arbete och intressanta, utmanande uppgifter där du kan utveckla dina färdigheter.

Vi söker till Strålsäkerhetscentralens Enhet för mätning och analys en sommararbetare som är intresserad av förbehandling och
analys av miljöprover. I ditt arbete får du sektorövergripande bekanta dig med förbehandling och fastställande av radioaktivitet för prover relaterade till service- och tillsynsprojekt
och med laboratoriets allmänna uppgifter.

I vårt laboratorium inkluderar miljöproverna bland annat växter, blåstång, fisk, havsvatten, sediment, mjölk, nedfallsprover,
ishavsgråsugga och hushållsvatten. Dessutom hanterar vi industriprodukter, bland annat ask-, grus- och processerade malmstensprover.
Förbehandlingsarbeten omfattar rengöring och torkning av prover, frystorkning, våtförbränning, torrförbränning, avdunstning
och konservering.

Dessutom erbjuder vi möjlighet att delta i uppgifter relaterade till kvalitetskontroll i ett ackrediterat laboratorium.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Inga behörighetskrav har fastställts för uppgiften.

Av sökanden förväntar vi oss

Tjänsten lämpar sig för en kemistuderande och en laboratorieanalytikerstuderande med erfarenhet av laboratoriearbete inom kemi (till exempel har den kemistuderande de kurser som krävs för en kandidatexamen eller den laboratorieanalytikerstuderande har slutfört minst två års studier). Den sökande måste alltså vara studerande. Uppgiften kräver ett resultatinriktat arbetsgrepp, initiativförmåga och god samarbetsförmåga. Av den sökande förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Språkkunskaper som behövs i arbetet
 • Finska
  • Muntliga: Bra
  • Skriftliga: Bra
Förmåner Hos STUK utgör en kompetent, motiverad och välmående personal grunden för en lyckad verksamhet. Vi satsar på att utveckla kompetensen och stöder välbefinnandet i arbetet bland annat genom att erbjuda en omfattande företagshälsovård och flexibla arbetstider. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en begränsad säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressen www.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Maria Kaipiainen
Inspektör
09 759 88 271
Kaisa Vaaramaa
Laboratoriedirektör
09 759 88 521

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Strålsäkerhetscentralens registratorskontor

  Strålsäkerhetscentralens registratorskontor
  Ånäsgränden 1
  01370 Vanda

 • Organisation

  Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten samt ett expertinstitut som sysselsätter dryga 300 experter inom olika områden. Syftet med STUKs verksamhet är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadeverkningar. Vår målsättning är att ha de lyckligaste tjänstemännen i världen, det bästa ämbetsverket och de nöjdaste kunderna – ett strålsäkert Finland.

  Enheten för mätningar övervakning av strålning i miljön (VALO) har till uppgift att producera strålningsrelaterade kalibrerings- och mätningstjänster, tillhandahålla distans- och expertstöd vid mätning av strålning på fältet samt övervaka strålsäkerheten i miljön i hela landet och i kärnkraftverkens omgivning.

  Laboratoriet för mätning och analys (MIT) erbjuder ett brett spektrum av radioaktivitetsmätningar, bestämningar av grundämnen med hjälp av ICP-MS-metoden, människors radioaktivitetsmätningar och miljöprovtagning även till kunder utanför STUK. Laboratoriet upprätthåller och utvecklar ett kvalitetssystem relaterat till laboratorieverksamheten. Laboratoriet är ackrediterat enligt ISO 17025-standarden.

  plats
  Vanda

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Vanda
  Ånäsgränden 1
  01370 Vanda
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Personalgrupp: Praktikant
 • Distansarbete: Ingen möjlighet att jobba på distans
 • Grund av aktualitet: Praktik
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Löneuppgifter: Lönen 2 065,61 – 2 347,86 euro/månad beroende på antalet studiepoäng (över 150 och under 240).
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.