hoppa till huvudinnehållet
Indrivningssekreterare, Gemensamma tjänster, kundtjänst, Uleåborg - Utsökningsverket

Inom kundtjänsten vid verksamhetsenheten för Utsökningsverkets gemensamma tjänster ledigförklaras ett tjänsteförhållande för viss tid som indrivningssekreterare (Y9).

Inom kundtjänsten vid verksamhetsenheten för Utsökningsverkets gemensamma tjänster ledigförklaras ett tjänsteförhållande för viss tid som indrivningssekreterare (Y9) för tiden 11.3.2024 - 11.3.2025, samt tjänsteförhållande för visstid som eventuellt öppnas indrivningssekreterare (Y9) för tiden 11.3-31.5.2024.
Tjänsteförhållandet är belägen i Uleåborg.

Till indrivningssekreterarens uppgiftsbeskrivning inom Utsökningsverkets kundtjänst hör mångsidiga kundtjänstuppgifter.
Merparten av arbetet består av handledning och rådgivning för kunderna i den riksomfattande kundtjänsten. Dessutom
omfattar uppgifter mottagning av besökskunder, hantering av ämbetspost, kreditupplysningar och hantering av kundernas
beställningar. Våra viktigaste arbetsredskap är utsökningsregistret Uljas, telefontjänstsystemet OC och Microsofts Office-
program.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Tjänsten har inga lagstadgade behörighetskrav.

Av sökanden förväntar vi oss

Av sökanden förväntar vi oss rask inställning till kundservice, stresstålighet, god samarbetsförmåga, initiativförmåga och förmåga för självständigt arbete. De bästa förutsättningarna för uppgiften ges av en tradenomexamen eller merkonomexamen, men viktigare än utbildningen är kompetens i kundservice ibland i utmanande kundservicesituationer.

Telefontjänstarbetet kräver tydligt uttryck och uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska. Kunskaper i engelska räknas som merit. Av sökanden förväntar vi oss också goda IT-färdigheter och vi uppskattar erfarenhet av arbete i en decentraliserad organisation och erfarenhet av arbetsuppgifter som motsvarar befattningsbeskrivningen.

Förmåner Vi erbjuder en subventionerad motions-, kultur- och lunchförmån och omfattande företagshälsovård. Det är viktigt för oss att satsa på personalens kompetensutveckling och introduktion av nyanställda. Kontaktinformation

Katja Kuikka
Avdelningssekreterare
029 565 8809

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Utsökningsverket

  Utsökningsverket
  PB 2 / rekryt
  00067 Helsingfors

 • Organisation

  Utsökningen är en del av rättsväsendet och justitieministeriets förvaltningsområde. Utsökningsverket har som mål att så många som möjligt klarar av sina förpliktelser och att parterna litar på att deras rättigheter tillgodoses inom utsökningen. Utsökningen tryggar genomförandet av rättigheter och skyldigheter i samhället. Utsökningsverkets grundläggande uppgift är att verkställa domar och andra direkt utsökbara beslut.

  Utsökningsverket är ett riksomfattande ämbetsverk som består av riksfogdens kansli, som är ämbetsverkets centralförvaltningsenhet, samt åtta verksamhetsenheter som sköter operativa verkställighetsuppgifter och stödfunktioner. Utsökningsverket har cirka 1 180 anställda med verksamhetsställen på 64 orter runt om i Finland. Utsökningsverkets huvudkontor finns i Åbo.

  Utsökningsverkets värderingar är rättvisa, serviceanda, förtroende och ständig utveckling.

  Utsökningsverket är tvåspråkigt.

  plats
  Uleåborg

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Uleåborg
  Torikatu 34–40
  90130 Uleåborg
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Personalgrupp: Verkställande uppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Möjlighet att delvis arbeta på distans.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Grund av aktualitet: Vikariat
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Prövotid: En prövotid på kan tillämpas på uppgiften.
 • Löneuppgifter: Tjänsten är placerad på kravnivå Y9 enligt lönesystemet och den uppgiftsrelaterade lönedelen är 2218,29 euro/månad. Därtill betalas en lönedel som bestäms utifrån dn personliga prestationen och en eventuell erfarenhetsbaserad lönedel. För en nyanställd är den prestationsbaserade lönedelen vanligtvis 15 %, så beroende på erfarenheten uppgår lönen till cirka 2500-2700 euro.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.