hoppa till huvudinnehållet
Järjestelmäpäällikkö - Gränsbevakningsväsendet

Järjestelmäpäällikön tehtävä sijoittuu Rajavartiolaitoksen esikuntaan Teknilliselle osastolle tietotekniikkayksikköön. Virkapaikka on Helsinki.

Järjestelmäpäällikkö vastaa:
- ilma-alusten valvontajärjestelmien teknisestä suunnittelusta, käyttöönotosta, tietoturvasta, valmiussuunnittelusta,
testauksesta ja muusta teknisestä kehittämisestä ja toimivuudesta sekä vaikuttavuusarvioinnista
- erikseen nimetyistä valvontatekniikan ja -järjestelmien kehityshankkeista (pp. ilma-alusten valvontajärjestelmät)
- vastuullaan olevan määrärahan suunnittelusta ja seurannasta, laskujen hyväksynnästä, tehtäväalueensa hankintojen
valmistelusta sekä materiaalikirjauksista ja nimikkeistä
- ilma-alusten valvontajärjestelmien käytettävyyteen, ylläpitoon ja huoltoon liittyvien sopimusten sekä toimenpiteiden
seurannasta ja raportoinnista

Osallistuu:
- Rajavartiolaitoksen miehittämättömien ilma-alusten hankintojen valmisteluun ja toteutukseen
- rajavalvonnan, tilannekuvan ja taktisen johtamisen tietojärjestelmien sekä maa- ja merirajalla rajavalvonnassa
käytettävän valvontatekniikan kehittämiseen
- erikseen käskettyjen kansallisten ja kansainvälisten työ-, ohjaus- ja johtoryhmien työskentelyyn
- toimintayksikön muiden asioiden suunnitteluun ja valmisteluun sekä pitää yhteyttä alansa sidosryhmiin

Lisäksi järjestelmäpäällikkö huolehtii tehtäväalueen tekniikan ja järjestelmien kehityksen seurannasta ja valmistelee näihin
liittyviä selvityksiä, sekä huolehtii toimialansa toimialasidonnaisten palvelujen (TOSI-palvelut) Rajavartiolaitoksen vastuulla
olevien tukitoimintojen toteutuksesta.

Hakijalta odotamme

Järjestelmäpäällikkö on tiimipelaaja, joka kykenee rakentavaan yhteistyöhön operatiivisen käyttäjän sekä
yhteistyökumppaneiden ja järjestelmätoimittajien suuntaan, eikä tarvittaessa pelkää kantaa vastuuta isojen hankkeiden
johdossa.

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa vähintään soveltuva alempi korkeakoulututkinto sekä työkokemus ilma-alusten
sensoreista, valvontajärjestelmistä ja julkisista hankinnoista. Hakijalta odotamme kokemusta hankkeiden ja
projektien johtamisesta, toteuttamisesta sekä dokumentoinnista. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää
kokemusta sopimusneuvotteluista järjestelmätoimittajien kanssa ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Tehtävä pitää sisällään
työskentelyä viranomaisyhteistyössä sekä määrärahavastuuta, joten odotamme hakijan olevan vastuullinen, itsenäinen,
aktiivinen ja luotettava. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan B-luokan ajokorttia.

Lisäksi tehtävässä eduksi luetaan Rajavartiolaitoksen ja muiden turvallisuusviranomaisten toiminnan tuntemus (erityisesti
Rajavartiolaitoksen teknisen valvonnan toimivallan kokonaisuuden osalta), valtionhallinnon tuntemus, valtionhallinnon
tietotekniikkaratkaisuihin (Valtori, TUVE) liittyvä kokemus, tietohallinnon osaaminen ja ulkoisten resurssien hallinta.
Esimieskokemus ja hyvä perustietotekniikan osaaminen katsotaan myös eduksi.

Odotamme sinulta erinomaista kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa sekä hyvää englannin kielen taitoa ml. kykyä neuvotella sekä valmistella tehtäväalueensa asiakirjoja englanniksi.

Tarjoamme sinulle Tarjoamme:
• Merkityksellisen työn halutussa työpaikassa - turvallisuusviranomaisena toimimme mielenkiintoisessa ja monipuolisessa toimintaympäristössä
• Kannustavan työyhteisön, jossa voit kehittää omaa ammattitaitoasi ja osaamistasi
• Joustavat ja ajanmukaiset työskentelymuodot, jotka mahdollistavat henkilökohtaisen elämän ja työelämän yhteensovittamisen
• Työnantajan tukeman ruokailun sopimusravintoloissamme
• Laajan ja laadukkaan työterveyshuollon

Selvitykset

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Menettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Turvallisuusselvitys sisältää myös ulkomaansidonnaisuuksien selvittämisen.

Hakuprosessin edetessä hakijoita saatetaan pyytää antamaan terveydestään sellaisia tietoja, joilla on merkitystä tehtävän hoidossa tai osallistumaan asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin (valtion virkamieslaki 8 b §).

Yhteystietomme

Matias Kauppinen
Sektorin johtaja
029 542 0542
matias.kauppinen@raja.fi

Hakemuksen lähettäminen

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisinä Valtiolle.fi-palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamon postiosoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Kirjeen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

 • Rajavartiolaitoksen esikunnan kirjaamo

  Rajavartiolaitoksen esikunnan kirjaamo
  PL 3 (käyntiosoite: Vílhonvuorenkatu 6, 00500 Helsinki)
  00131 Helsinki

 • Työnantaja

  Rajavartiolaitos turvaa kansalaisten arkea kaikissa oloissa vuoden jokaisena päivänä etenkin harvaan asutulla itärajalla sekä rannikolla ja saaristossa. Olemme ammattitaitoinen, luotettava ja yhteistyökykyinen sisäisen turvallisuuden viranomainen. Arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta ja teemme töitä yhdenvertaisuuden eteen. Päätehtäviimme kuuluvat rajavalvonta, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, ympäristövahinkojen torjunta, kansainvälinen yhteistyö sekä maanpuolustus. Rajavartiolaitos turvaa kansalaisten arkea kaikissa oloissa vuoden jokaisena päivänä etenkin harvaan asutulla itärajalla sekä rannikolla ja saaristossa. Olemme ammattitaitoinen, luotettava ja yhteistyökykyinen sisäisen turvallisuuden viranomainen. Arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta ja teemme töitä yhdenvertaisuuden eteen. Päätehtäviimme kuuluvat rajavalvonta, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, ympäristövahinkojen torjunta, kansainvälinen yhteistyö sekä maanpuolustus.

  Raja- ja merivartijoille Rajavartiolaitoksella on oma koulutusjärjestelmänsä. Rajavartiolaitoksen upseerit koulutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa yhdessä puolustusvoimien upseerien kanssa. Siviilivirkatehtäviimme haemme jatkuvasti eri alojen asiantuntijoita.

  Rajavartiolaitos on savuton työpaikka.

  Rajavartiolaitoksen virkaan nimitettävältä vaaditaan, että hän on Suomen kansalainen ja täyttää valtion virkamieslain (750/1994) 6 ja 8 §:ssä säädetyt valtion viran yleiset kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi hänen tulee olla elämäntavoiltaan nuhteeton ja luotettava.

  Lisätietoja:
  www.raja.fi/tule-toihin-rajalle
  www.facebook.com/rajavartiolaitos
  www.twitter.com/rajavartijat
  www.instagram.com/rajavartiolaitos (@rajavartiolaitos)
  www.linkedin.com/company/rajavartiolaitos-the-finnish-border-guard

  Sijainti
  Helsinki

  Voit tehdä työtä jossain seuraavista toimipisteistämme

 • Rajavartiolaitoksen esikunta, Helsinki
  Vilhonvuorenkatu 6
  00500 Helsinki
  Suomi
 • Tutustu työnantajaan
  Perustiedot

  Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Muut työpaikkaan liittyvät tiedot: Hakemukseen pyydetään liittämään ainoastaan mahdollinen CV.
 • Tehtävän taso: Asiantuntijataso
 • Etätyö: Mahdollisuus työskennellä etänä
 • Etätyön kuvaus: Etätyöpäivien enimmäismäärä on 12 työpäivää kolmiviikkoisjaksossa ja asiasta määrätään virkamieskohtaisessa etätyöpäätöksessä. Yksittäisten etätyöpäivien määrä ja sijoittuminen määrätään esimiehen toimesta virkamiehen tarpeet mahdollisuuksien mukaan huomioon ottaen.
 • Työaikamuoto: Virastotyöaika
 • Työaikamuodon selite: Työaikamuoto on keskijohto.
 • Koeaika: Koeaika on 6 kk
 • Palkkauksen peruste: Palkkaus määräytyy Rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmän vaativuustason 25,5 mukaisesti. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista suoritusosaa enintään 46 % ja kokemusosaa enintään 22,10 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Suoritusosa on ensimmäiset 7 kuukautta vastaavan tehtäväalan kokemuksesta riippuen vähintään 10,10 % tai enintään 14,70 %, jonka jälkeen suoritusarvioinnin mukainen. Kokemusosa maksetaan aiemman tämän alan työkokemuksen perusteella.
 • Hae työpaikkaa
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.