hoppa till huvudinnehållet
Julkinen oikeusavustaja O1, Etelä-Savon oikeusaputoimisto, Mikkeli - Östra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

Hae julkisen oikeusavustajan mielenkiintoisiin ja vastuullisiin tehtäviin Etelä-Savon oikeusaputoimiston Mikkelin toimipaikkaan!

Julkinen oikeusavustaja huolehtii hänelle valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetussa laissa, oikeusapulaissa ja -asetuksessa määrätyistä tehtävistä sekä johtavan julkisen oikeusavustajan määräämistä muista tehtävistä.
Julkisen oikeusavustajan työ on asianajotyötä ja hän on virkansa perusteella oikeutettu toimimaan asiamiehenä tuomioistuimissa samoin valtuuksin kuin asianajajat. Julkisella oikeusavustajalla on työnsä tukena ajanmukainen sähköinen toimintaympäristö ja -työvälineistö ja kokeneempien oikeusavustajien tietotaito sekä työparinaan ammattitaitoinen oikeusapusihteeri.
Virkapaikan määrää oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja. Nyt virkapaikka on Mikkeli. Virkaan nimitettäessä voidaan määrätä, että virassa on enintään kuusi (6) kuukautta kestävä koeaika.

Säädetyt kelpoisuus- ja kielivaatimukset

Julkisen oikeusavustajan viran kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä kokemus oikeudenkäyntiavustajan työstä tai tuomarin tehtävien hoitamisesta. Virassa edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa julkisyhteisöjen henkilöstöstä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaisesti.
Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Kielitaitovaatimukset
 • Ruotsi
  • Suullinen osaaminen: Tyydyttävä
  • Kirjallinen osaaminen: Tyydyttävä
 • Suomi
  • Suullinen osaaminen: Erinomainen
  • Kirjallinen osaaminen: Erinomainen
Hakijalta odotamme

Työkokemusta oikeusapu-, asianajo- tai tuomioistuintehtävistä, hyviä ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja sekä tehokkaan otteen työtehtäviin. Odotamme, että työkokemus oikeusapu-, asianajo- tai tuomioistuintehtävistä on tuoretta ja ajantasaista. Työ vaatii hyvää stressinsietokykyä.
Oman auton käyttömahdollisuus on suotava.

Tarjoamme sinulle Laajan koulutustarjonnan ja omaehtoisen koulutuksen tukemisen, osittaisen etätyömahdollisuuden, työterveyshuollon, liikunta-, kulttuuri- ja hierontaedun sekä tuetun työpaikkaruokailun. Selvitykset

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella suppea henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Menettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Yhteystietomme

Juha Kärki
johtava julkinen oikeusavustaja
029 566 0391
juha.karki@oikeus.fi

Hakemuksen lähettäminen

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisinä Valtiolle.fi-palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamon postiosoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Kirjeen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

 • Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

  Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
  Kauppakatu 20, 3. krs
  80100 Joensuu

 • Työnantaja

  Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit toimivat oikeusministeriön hallinnonalalla. Kukin kuudesta piiristä järjestää alueellaan julkisen oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palveluja. Näitä oikeusturvan ja talouden palveluja tuottavat piirin oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot, joita on kumpiakin 23. Piirien ja niiden toimistojen palveluksessa on koko maassa noin 1200 henkilöä. Edunvalvonnan palveluja tuotetaan osaksi myös ostopalveluna. Piirin hallinto huolehtii henkilöstö- ja taloushallinnosta.
  Vuoden 2025 alussa julkisen oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palvelut kootaan uuteen Oikeuspalveluvirastoon, jolloin palveluja on mahdollista tarjota yhtenäisemmin ja saavutettavammin.
  Oikeusaputoimistot tuottavat oikeusapulain (257/2002) mukaisia asianajopalveluja sekä suorittavat muualla laissa tai asetuksessa oikeusaputoimistolle säädetyt tehtävät. Työ on yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja sillä on vaikutusta ihmisten jokapäiväiseen elämään. Työtehtävät ovat vaihtelevia, mielenkiintoisia, itsenäisiä ja vastuullisia.
  Etelä-Savon oikeusaputoimisto kuuluu Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin. Piiriin kuuluu Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon oikeusaputoimistot sekä Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon edunvalvontatoimistot. Työntekijöitä on noin 180.
  Etelä-Savon oikeusaputoimistolla on toimipaikat Mikkelissä, Savonlinnassa, Varkaudessa ja Pieksämäellä. Työntekijöitä on yhteensä 27; johtava julkinen oikeusavustaja, 9 julkista oikeusavustajaa, 7 talous- ja velkaneuvojaa ja 10 oikeusapusihteeriä. Savonlinnan toimipaikassa on 11 työntekijää, Mikkelin toimipaikassa on 10 työntekijää, Varkauden toimipaikassa on 4 työntekijää ja Pieksämäen toimipaikassa 2 työntekijää.

  Sijainti
  Mikkeli

  Voit tehdä työtä jossain seuraavista toimipisteistämme

 • Mikkeli
  Jääkärinkatu 10 A
  50100 Mikkeli
 • Tutustu työnantajaan
  Perustiedot

  Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Muut työpaikkaan liittyvät tiedot: Hakemukset toivotaan toimitettavan ensisijaisesti valtiolle.fi -järjestelmän kautta.
  Todistukset ja muut asiakirjat pyydetään esittämään vasta haastattelussa.
 • Tehtävän taso: Asiantuntijataso
 • Etätyö: Mahdollisuus työskennellä etänä
 • Etätyön kuvaus: Etätyö on mahdollista työpaikallaolopäivien lisäksi joinakin päivinä viikossa, enintään puolet työajasta, riippuen henkilön työtehtävistä.
 • Virka perustettu: Virka on viraston yhteinen.
 • Työaikamuoto: Muu
 • Työaikamuodon selite: Työaikalain ulkopuolella.
 • Koeaika: Virkaan nimitettäessä voidaan määrätä, että virassa on enintään kuusi (6) kuukautta kestävä koeaika.
 • Palkkauksen peruste: Virka on sijoitettu vaativuustasolle O1, jonka tehtäväkohtainen palkanosa on 3902,68 €/kk. Lisäksi maksetaan suoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 45 % ja kokemusosaa enintään 10 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Henkilökohtainen suoritukseen perustuva palkanosa on alussa yleensä 15 % tehtäväkohtaisesta palkasta, jolloin aloittavan oikeusavustajan palkka ilman kokemuslisiä on noin 4488 €/kk.
 • Hae työpaikkaa
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.