hoppa till huvudinnehållet
Toistuva kuvio vaaleanpunaisista ja sinisistä ympyröistä sinisellä taustalla”. Ympyrät on tehty pienistä vaaleanpunaisista viivoista ja ne on järjestetty ruudukkomaista kuvioon. Tausta on yhtenäisen sininen.

Hae julkiseksi oikeusavustajaksi monipuolisiin ja haasteellisiin tehtäviin Helsingin oikeusaputoimistoon!

Julkinen oikeusavustaja huolehtii hänelle valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetussa laissa, oikeusapulaissa ja -asetuksessa määrätyistä tehtävistä ja johtavan julkisen oikeusavustajan määräämistä muista tehtävistä. Julkisen oikeusavustajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikissa toimeksiannoissa noudattaa hyvää asianajajatapaa.

Virkapaikan määrää oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja; nyt virkapaikka on Helsingin oikeusaputoimisto.

Hakuaikaa on jatkettu 23.4.2024 klo 16.15 saakka. Avoinna olevia virkoja on kaksi (2).

Lisätietoja

https://oikeus.fi/oikeusapu/helsinginoikeusaputoimisto/fi/

Säädetyt kelpoisuus- ja kielivaatimukset

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 7 §:n mukaan viran kelpoisuusehtona on oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä kokemus oikeudenkäyntiavustajan työstä tai tuomarin tehtävien hoitamisesta.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Kielitaitovaatimukset
 • Ruotsi
  • Suullinen osaaminen: Tyydyttävä
  • Kirjallinen osaaminen: Tyydyttävä
 • Suomi
  • Suullinen osaaminen: Erinomainen
  • Kirjallinen osaaminen: Erinomainen
Hakijalta odotamme

Hakijalta odotetaan aikaisempaa oikeusavustaja- tai muuta siihen rinnastettavaa kokemusta. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista juridiikan tuntemusta erityisesti yksityishenkilöiden oikeudellisissa asioissa, hyviä asiakaspalvelutaitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Oma-aloitteisuus, kyky tulokselliseen työskentelyyn ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat eduksi.

Tehtävässä tarvittava muu kielitaito
 • Englanti
  • Suullinen osaaminen: Hyvä
  • Kirjallinen osaaminen: Hyvä
Tarjoamme sinulle Laaja koulutustarjonta ja omaehtoisen koulutuksen tukeminen, osittainen etätyömahdollisuus, lakisääteistä laajempi työterveyshuolto, liikunta-, ja kulttuurietu tai hierontaetu sekä tuettu työpaikkaruokailu. Selvitykset

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella suppea henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Menettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Yhteystietomme

Nina Solas-Iloniemi
Johtava julkinen oikeusavustaja
029 56 60126

Hakemuksen lähettäminen

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisinä Valtiolle.fi-palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamon postiosoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Kirjeen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

 • Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

  PL 600, Porkkalankatu 13 J
  00181 Helsinki

 • Työnantaja

  Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit toimivat oikeusministeriön hallinnonalalla. Kukin kuudesta piiristä järjestää alueellaan julkisen oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palveluja. Näitä oikeusturvan ja talouden palveluja tuottavat piirin oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot, joita on kumpiakin 23. Piirien ja niiden toimistojen palveluksessa on koko maassa noin 1.200 henkilöä. Edunvalvonnan palveluja tuotetaan osaksi myös ostopalveluna. Piirin hallinto huolehtii henkilöstö- ja taloushallinnosta.

  Talous- ja velkaneuvonnan sisällöstä säädetään laissa talous- ja velkaneuvonnasta (813/2017). Oikeusaputoimiston tehtävä on tuottaa oikeusapulain (257/2002) mukaisia asianajopalveluja sekä suorittaa muualla laissa tai asetuksessa oikeusaputoimistolle säädetyt tehtävät.

  Työ on yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja sillä on vaikutusta ihmisten jokapäiväiseen elämään. Työtehtävät ovat vaihtelevia, mielenkiintoisia, itsenäisiä ja vastuullisia. Helsingin oikeusaputoimisto kuuluu Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

  Sijainti
  Helsinki

  Voit tehdä työtä jossain seuraavista toimipisteistämme

 • Helsingin oikeusaputoimisto
  Porkkalankatu 13 J
  00180 Helsinki
 • Tutustu työnantajaan
  Perustiedot

  Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Muut työpaikkaan liittyvät tiedot: Työyhteisömme arvostaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja toivomme hakijoiksi eri sukupuolia olevia, eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia henkilöitä.
 • Tehtävän taso: Asiantuntijataso
 • Etätyö: Mahdollisuus työskennellä etänä
 • Etätyön kuvaus: Osittainen etätyömahdollisuus
 • Virka perustettu: Virka on viraston yhteinen.
 • Työaikamuoto: Muu
 • Työaikamuodon selite: Ei työajan seurannan piirissä
 • Koeaika: Tehtävässä voidaan käyttää 6 kuukauden koeaikaa.
 • Palkkauksen peruste: Virka on sijoitettu vaativuustasolle O1, jonka tehtäväkohtainen palkanosa on 3.998,89 €/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 45 % ja kokemusosaa enintään 10 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa on alussa yleensä 15 % tehtäväkohtaisesta palkasta, jolloin aloittavan julkisen oikeusavustajan palkka ilman kokemusosaa on noin 4.598 €/kk.
 • Hae työpaikkaa
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.