hoppa till huvudinnehållet
Käräjätuomarin (T 13) virka Lapin käräjäoikeudessa - Lapplands tingsrätt

Lapin käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi käräjätuomarin T 13 virka

Käräjätuomarin tehtävänä on vastata hänen käsiteltäväkseen jaettujen rikos-, riita- ja hakemusasioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta kirjallisessa tai suullisessa menettelyssä joko yhden tuomarin tai laajennetussa kokoonpanossa.

Säädetyt kelpoisuus- ja kielivaatimukset

Virkaan voidaan nimittää oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut oikeamielinen Suomen kansalainen, joka aikaisemmalla toiminnallaan tuomioistuimessa tai muussa tehtävässä on osoittanut, että hänellä on täytettävänä olevan viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet. Tuomariksi nimitettävällä on oltava tuomioistuimen tuomiopiirin väestön enemmistön kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen taito (tuomioistuinlaki 10 luku 1 ja 9 §).

Hakijalta odotamme

Hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäviin sekä käräjäoikeuden asiankäsittelyjärjestelmien ja sähköisen oikeudenkäynnin hallintaa. Virkapaikka on joko Rovaniemen kansliassa tai Kemin kansliassa. Laamanni päättää virkapaikasta kuultuaan virkaan esitettävää henkilöä.

Tehtävä voi edellyttää valmiutta matkustaa Kemin kansliaan tai Rovaniemen kansliaan. Virkaan kuuluvia asioita voidaan käsitellä myös istuntopaikoilla Ivalossa, Kittilässä ja Sodankylässä.

Eduksi luetaan monipuolinen kokemus tuomioistuin- ja muista lakimiestehtävistä.

Tarjoamme sinulle Tarjoamme kattavan työterveyshuollon, liikunta-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja työmatkaedun sekä lounastuen. Selvitykset

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Menettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Valitun henkilön on ennen nimittämistä annettava sidonnaisuusselvitys (valtion virkamieslaki 8 a §).

Yhteystietomme

Janika Kaski
laamanni
029 56 50155
janika.kaski@oikeus.fi
Anne Kurtti
käräjätuomari, osastonjohtaja
029 56 49962
anne.kurtti@oikeus.fi
Janne Anttila
käräjätuomari, osastonjohtaja
029 56 50154
janne.anttila@oikeus.fi

Hakemuksen lähettäminen

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisinä Valtiolle.fi-palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamon postiosoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Kirjeen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

 • Tuomioistuinvirasto kirjaamo

  PL 100
  00085 Helsinki

 • Työnantaja

  Käräjäoikeuden perustehtävä on antaa oikeusturvaa tuomiopiirissään ratkaisemalla sen käsiteltäväksi saatetut riita-, rikos- , hakemus- ja insolvenssiasiat. Lapin käräjäoikeuden tuomiopiirinä on Lapin maakunta, joka pinta-alaltaan kattaa noin neljäsosan Suomen pinta-alasta. Tuomiopiirin alueella on saamenkielistä väestöä, joten käräjäoikeus tuottaa myös palveluita Saamen kielellä. Lapin käräjäoikeudessa on kansliat Rovaniemellä ja Kemissä sekä niiden lisäksi istuntopaikat Ivalossa, Kittilässä, Sodankylässä ja Utsjoella. Käräjäoikeudessa on henkilöstöä noin 75, joista 20 on tuomareita. Käräjäoikeudessa on kaksi lainkäyttöosastoa, joista toisen päävastuualue on rikosasioiden käsittely ja toisen laajojen riita-asioiden käsittely, sekä hallinto-osasto. Laamanni määrää tuomareiden ja muun henkilöstön sijoittamisesta eri kanslioihin ja osastoille.

  Sijainti
  Kemi, Rovaniemi

  Voit tehdä työtä jossain seuraavista toimipisteistämme

 • Kemi
  Valtakatu 39
  94100 Kemi
 • Rovaniemi
  Oikeustalo, Valtakatu 17
  96200 Rovaniemi
 • Tutustu työnantajaan
  Perustiedot

  Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Muut työpaikkaan liittyvät tiedot: Hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Muilla tavoin hakeneiden tiedot viedään rekrytointijärjestelmään. Hakulomake sisältää kyselyn koskien tuomarinvalintalautakunnan sähköistä tiedoksiantoa.

  Hakemukseen tulee liittää ajantasainen, enintään kolme kuukautta vanha nimikirjanote tai tarvittavat todistukset tutkinnoista ja työkokemuksesta. Tarkistathan nimikirjanotteen oikeellisuuden mahdollisien puuttuvien merkintöjen osalta (esimerkiksi varatuomarin arvonimi, kielitaito ja merkintä asianajajatutkinnosta). Tilatessa nimikirjanotetta tuomarin viranhakua varten tulisi valita sellainen nimikirjanote, jossa tiedot ovat työnantajavirasto/organisaatiotasolla ja siinä tulisi näkyä henkilötunnus sekä käyttötarkoituksena viran, tehtävän tai työpaikan hakeminen.

  Tuomioistuinviraston tietosuojaseloste koskien tuomarin viran rekrytointiprosessia:
  https://www.tuomioistuinvirasto.fi/fi/index/tuomioistuinvirasto/tietosuoja/tietosuojaselosteet/tuomarinvirantayttoprosessi.html

  Huomioithan tuomarinvalintalautakunnan ohjeet siitä, mitä muuta hyvä hakemus sisältää. Ohjeita tuomarin viran hakijoille löytyy tuomarinvalintalautakunnan internetsivuilta: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/lautakunnat/tuomarin/ohjeitatuomarinviranhakijoille.html#
 • Tehtävän taso: Asiantuntijataso
 • Etätyö: Mahdollisuus työskennellä etänä
 • Etätyön kuvaus: Työtehtävien sallimissa rajoissa.
 • Virka perustettu: Virka on viraston yhteinen.
 • Työaikamuoto: Muu
 • Työaikamuodon selite: Työaikalakia ei sovelleta.
 • Palkkauksen peruste: Tehtävän palkkaus perustuu tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkausta koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen palkkausluokkaan T 13. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa kokemuslisää 5-30 %.
 • Hae työpaikkaa
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.