hoppa till huvudinnehållet
Kihlakunnanvouti, virka, perustäytäntöönpano, Vaasa - Utsökningsverket

Kihlakunnanvouti, perustäytäntöönpano

Kihlakunnanvouti vastaa oman yksikkönsä johtamisesta ja tuloksellisuudesta. Kihlakunnanvoudilla on johdettavanaan 20–28 ulosottotarkastajaa.

Perustäytäntöönpano on sähköisin menetelmin toimitettavaa rahamääräisten maksuvelvoitteiden täytäntöönpanoa tapauksissa, joissa velallisen ulosottoasioiden käsittely ei edellytä hänen henkilökohtaista tapaamistaan. Perustäytäntöönpanossa voidaan ulosmitata tuloa ja omaisuutta, jota ei tarvitse muuttaa rahaksi. Perustäytäntöönpanossa velallisena voi olla vain luonnollinen henkilö, joka ei ole elinkeinonharjoittaja.

Säädetyt kelpoisuus- ja kielivaatimukset

Kihlakunnanvoudin kelpoisuusvaatimuksena on muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto, hyvä perehtyneisyys ulosottotoimeen tai muissa tehtävissä saavutettu taito viran menestykselliseen hoitamiseen sekä tehtävään vaadittavat henkilökohtaiset ominaisuudet. Valtion virkamieslain 7§:n (23.11.2018/1011) mukaan virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.

Lisäksi edellytetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaista suomen (tyydyttävä) ja ruotsin (erinomainen) kielen taitoa. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Kielitaitovaatimukset
 • Ruotsi
  • Suullinen osaaminen: Erinomainen
  • Kirjallinen osaaminen: Erinomainen
 • Suomi
  • Suullinen osaaminen: Tyydyttävä
  • Kirjallinen osaaminen: Tyydyttävä
Hakijalta odotamme

Tehtävään valittavalta odotamme:
- hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa
- päätöksentekokykyä
- johtamiskokemusta ja -osaamista

Tarjoamme sinulle Käytössämme on työnantajan tukema liikunta-, kulttuuri- ja lounasetu, mahdollisuus etätyöskentelyyn sekä kattavat
työterveyshuollon palvelut. Meille on tärkeää panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä uusien työntekijöiden
perehdytykseen.
Yhteystietomme

Jarmo Kivistö
Apulaisvaltakunnanvouti
029 56 58700
Veikko Minkkinen
Valtakunnanvouti
029 56 58694

Hakemuksen lähettäminen

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisinä Valtiolle.fi-palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamon postiosoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Kirjeen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

 • Ulosottolaitos, valtakunnanvoudin kanslia

  Ulosottolaitos, valtakunnanvoudin kanslia
  PL 2
  00067 Ulosottolaitos

 • Työnantaja

  Ulosotto on osa oikeuslaitosta ja oikeusministeriön hallinnonalaa. Ulosottolaitoksen tavoitteena on, että mahdollisimman moni selviytyy velvoitteistaan, ja asianosaiset luottavat oikeuksiensa toteutumiseen ulosotossa. Ulosotto turvaa oikeuksien ja velvoitteiden toteutumista yhteiskunnassa. Ulosottolaitoksen perustehtävänä on tuomioiden ja muiden ulosottokelpoisten päätösten täytäntöönpano.

  Ulosottolaitos on valtakunnallinen virasto, joka koostuu keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnanvoudin kansliasta sekä operatiivisia täytäntöönpanotehtäviä ja niiden tukitoimintoja hoitavista kahdeksasta toimintayksiköstä. Ulosottolaitoksen henkilöstömäärä on noin 1 180 ja sen toimipaikat sijaitsevat 64 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Ulosottolaitoksen päätoimipaikka sijaitsee Turussa.

  Ulosottolaitoksen arvoina ovat oikeudenmukaisuus, palveluhenkisyys, luottamus ja jatkuva kehittyminen.

  Ulosottolaitos on kaksikielinen.

  Sijainti
  Vaasa

  Voit tehdä työtä jossain seuraavista toimipisteistämme

 • Vaasa
  Korsholmanpuistikko 45, 3. krs
  65100 Vaasa
 • Tutustu työnantajaan
  Perustiedot

  Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Tehtävän taso: Esimiestaso
 • Etätyö: Mahdollisuus työskennellä etänä
 • Etätyön kuvaus: Tehtävää voi hoitaa varsin laajasti etätyönä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kuitenkin valmiutta olla läsnä virkapaikalla aina tarvittaessa.
 • Virka perustettu: Virka on viraston yhteinen.
 • Työaikamuoto: Muu
 • Työaikamuodon selite: Tehtävään ei sovelleta työaikalakia
 • Koeaika: Tehtävään voidaan soveltaa koeaikaa.
 • Palkkauksen peruste: Palkkaus on euromääräinen ja soveltuvin osin noudattaa ulosottomiesten palkkauksesta sovitun tarkentavan virkaehtosopimuksen periaatteita. Kokonaispalkka asettuu välille 6800 € – 8700 €. Neuvottelut ulosottomiesten palkkausta koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen sisällöstä ovat kesken.
 • Hae työpaikkaa
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.