hoppa till huvudinnehållet
Kommunikationssakkunnig - Polisinrättningen i Österbotten

Vid polisinrättningen i Österbotten kungörs att sökas en tjänst som kommunikationssakkunnig 40.12.

Den kommunikationssakkunnige fungerar som en del av kommunikationsteamet som är placerat vid planerings- och stödenheten vid polisinrättningen i Österbotten. Tjänsteplatsen är Vasa huvudpolisstation.

Till den kommunikationssakkunniges uppgifter hör:
- svara för informationskampanjer
- planera och förverkliga den interna kommunikationen
- ha hand om kommunikationen som sker på sociala medier och utvecklandet av den
- ha hand om uppföljningen och värderingen av kommunikationen
- ge stöd åt polischefen och befälet med kommunikationen
- fungera som medlem av kommunikationsteamet
- deltaga i samarbetet med intressentgrupperna och kommunikationsnätsverksamheten
- deltaga i beredskapsplaneringen av kommunikationen och fungera som medlem i beredskapskommunikationsteamet vid polisinrättningen.

Dessutom fungerar den kommunikationssakkunnige som ersättare för ledningens sekreterare och kommunikationschefen.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Inga särskilda behörighetskrav har fastställts för tjänsten.

Av sökanden förväntar vi oss

De bästa färdigheterna för en framgångsrik skötsel av tjänsten ger:
- utmärkta kommunikationsfärdigheter både i tal och skrift
- goda praktiska kunskaper i finska och svenska språken
- högskoleexamen som stöder uppgiften (t.ex. inom kommunikations-branschen) samt annan tilläggsutbildning som stöder uppgiften
- god medarbetarkompetens, företagsamhet, förmåga till självständigt arbete, färdigheter att utveckla verksamheten, tjänstvillighet och god stresstålighet

Som merit beaktas:
- kunskap om informationens tillgänglighet
- tidigare erfarenhet av yrkesmässigt informerande på de sociala medierna
- goda kunskaper i engelska språket

Språkkunskaper som behövs i arbetet
 • Engelska
  • Muntliga: Bra
  • Skriftliga: Bra
 • Svenska
  • Muntliga: Bra
  • Skriftliga: Bra
 • Finska
  • Muntliga: Bra
  • Skriftliga: Bra
Förmåner Arbetstagaren erbjuder dig en lunchförmån (ePassi), heltäckande företagshälsovård samt möjlighet till veckomotion och rekreation. Beroende på arbetsuppgiftens natur har våra arbetstagare möjlighet till distansarbete. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Säkerhetsutredningen inbegriper också utredning av utländska bindningar.

När ansökningsprocessen framskrider, kan sökandena be om att ge sådan information om sin hälsa som har betydelse för skötseln av uppgiften eller att delta i kontroller och undersökningar för att reda ut saken (8 b § i statstjänstemannalagen).

Kontaktinformation

Mika Jylhä
överkommissarie
+358 50 3998 186
Mikael Appel
kommunikationschef
+358 29 5449 511

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Polisinrättningen i Österbotten

  Polisinrättningen i Österbotten
  Korsholmsesplanaden 45
  65100 Vasa

 • Organisation

  Inom polisen utför yrkespersoner inom olika branscher arbete som påver-kar samhällets säkerhet. Vår mångsidiga och omfattande organisation er-bjuder varierande arbetsuppgifter och möjligheter att utvecklas. Vår verk-samhet styrs av etiska principer och dessutom är vi i enlighet med våra värderingar serviceinriktade, rättvisa, kunnande och tar hand om persona-lens välbefinnande- Var och en av oss bidrar till att polisen tryggar alla, i alla tider.

  Till Österbottens polisinrättnings verksamhetsområde hör Österbottens, Södra Österbottens och Mellersta Österbottens landskap, med 40 kommuner. Inom området finns kommuner som är livskraftiga stadscentran liksom även lugn landsbygd. Polisinrättningen i Österbotten är tvåspråkig
  och inom dess områden fungerar även regionala enheter (Jakobstad, Korsholm, Närpes), vars arbetsspråk är svenska. Arbetsomgivningen är mycket internationell och på vårt område bor många olika nationaliteter.

  Vår personal är professionell och föregångare på många sätt. För oss är gott ledarskap,
  personalens välbefinnande och tjänstvillighet viktigt. Vi värdesätter vår personal och sköter om
  personalens välbefinnande bl.a. genom principen om handledande ledarskap. Polisinrättningens
  vision är "en gemensam polisinrättning - gemensamma uppgifter - lika service för alla".

  plats
  Vasa

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Vaasan pääpoliisiasema
  Korsholmanpuistikko 45
  65100 Vasa
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: En förutsättning för att väljas till tjänsteförhållandet är en hälsomässig lämplighetsutvärdering, som utförs av polisinrättningens arbetshälsovård som en hälsogranskning, ifall uppgifterna från den senaste hälsogranskningen är över ett år gamla eller ifall hälsotillståndet för den som väljs har förändrats efter den senaste hälsogranskningen.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Möjlighet till distansarbete, om vilket man kan avtala efter introduktionsperioden.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Prövotid: Vid utnämningen kan en högst sex (6) månaders prövotid tillämpas.
 • Löneuppgifter: Grundlönen är för tillfället 3314,02 euro. Förutom grundlön utbetalas ett prestationstillägg baserat på den personliga arbetsprestationen högst 32 % och ett på tjänsteår baserat erfarenhetstillägg på högst 14 %.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.