hoppa till huvudinnehållet
Bilden. Flera personer sitter och pratar på kontoret runt skrivbordet på en blå soffa. Det finns en dator och en flaska vatten på bordet.

Vi söker en läkare till Kajana hälsostation vid Centret för militärmedicin.

Du arbetar som allmänläkare vid hälsostationen inom hälso- och sjukvården för beväringar och reservister. Dessutom deltar du i den medicinska definitionen av tjänstduglighetsklasserna, i beväringarnas inrycknings- och hemförlovningsgranskningar samt i anställningsgranskningar för kadetter.

I uppgiften ingår arbete på viloavdelningen och vid behov ger du konsultationshjälp till vårdpersonalen och beväringar inom den medicinska verksamheten. Du kan också delta i medicinalvården under terräng- och krigsövningar samt i utbildning i fältmedicin och utvecklandet av dem.

Uppgiften erbjuder en unik möjlighet att upprätthålla den fysiska konditionen bl.a. med hjälp av motion som sker på arbetstid och årliga, frivilliga konditionstest. Dessutom har man möjlighet att utveckla sig själv som en expert inom fältmedicin.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Särskilda behörighetsvillkor för läkare (eller överläkare):
- Legitimerad läkare eller legitimerad allmänläkare

Allmänna behörighetsvillkor för en tjänst vid Försvarsmakten:
- Finskt medborgarskap och allmänna utnämningsgrunder
- Den tillförlitlighet som uppgifterna förutsätter

Av sökanden förväntar vi oss

Av den sökande förväntar vi oss tidigare arbetserfarenhet av kliniska läkaruppgifter som kan anses vara aktuella.

Uppgiften kräver goda skriftliga och muntliga kunskaper i finska samt kunskaper i svenska.

Uppgiften kräver förmåga till självständigt och långsiktigt arbete samt god samarbetsförmåga. Dessutom värdesätter vi initiativrikedom, noggrannhet, kundserviceanda och problemlösningsförmåga.

Förmåner Vi erbjuder vår personal många anställningsförmåner, bl.a.
- ett arbetsklimat som enligt undersökningar är gott
- möjlighet till fortbildning och utveckling av kunnandet
- avancemangsmöjligheter genom uppgifts- och efterträdarplanering
- flexibla arbetstidsformer
- personalbostäder med hyresstöd
- motionsmöjligheter under arbetstid
- rekreationsområden för fritidsbruk
- subventionerad lunchservering
- företagshälsovårdstjänster

Kontaktinformation

Medicinalmajor Timo Anttalainen, chefsläkare
tel 0299 576 240
Medicinalkaptenlöjtnant Richard Lundell
Biträdande chef för tjänsteenheten för fältmedicin
tel 0299 576 101

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Försvarsmaktens servicecenter

  PB 77
  80101 Joensuu

 • Organisation

  Hos Försvarsmakten har vi utfört arbete med mening ända sedan 1918. Hos oss jobbar 12 500 yrkeskunniga personer i en arbetsgemenskap som vi utvecklar och förnyar genom att förutse förändringar i samhället och säkerhetsmiljön. Vår verksamhet bygger på en gemensam värdegrund av fosterländskhet, yrkesskicklighet, rättvisa, ansvarsfullhet, tillförlitlighet och samarbete. Vi tar hand om våra anställda genom att erbjuda fina motionsförmåner, satsa på kompetensutveckling och genom att med flexibla arbetstider och möjlighet att jobba på distans stöda möjligheterna att förena arbete och fritid.

  Centret för militärmedicin fungerar som servicecentral och expertinstans inom försvarsmaktens medicinalvård och ger utbildning inom området. Centret för militärmedicin är en del av Försvarsmaktens logistikverk. Centrets ledning och stab finns i Riihimäki, och dessutom har centret verksamhet på flera orter i olika delar av Finland. Vid centret arbetar över 380 experter inom olika områden.

  plats
  Kajana

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Kajana
  Kajana
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Jämställdhet och likabehandling är viktigt för oss och vi hoppas att vi får ansökningar från personer med olika bakgrund samt av olika ålder och kön.

  Vi vill gärna ha ansökningarna elektroniskt. Du kan ansöka via rekryteringssystemet eller skicka din ansökan till adressen: rekrytointi.pvpalvk@mil.fi.

  En säkerhetsutredning kan göras av den sökande med den sökandes samtycke (normal säkerhetsutredning, Säkerhetsutredningslagen, 19 §).

  Ett utnämningsbeslut förutsätter samtycke till deltagande i narkotikatest (8 b § i statstjänstemannalagen). Testningen sker under provtiden i samband med den undersökning som görs med anledning av anställningen.

  I uppgiften iakttas den prövotid som anges i 10 § i statstjänstemannalagen.

  Tjänsten är en civil tjänst i ESJA-bedömningssystemet inom Försvarsmakten.

  Det är fråga om en tjänst som läkare.

  Vill du veta mer om hur det är att arbeta vid Försvarsmakten? Bekanta dig med våra mångsidiga uppgifter via på adressen https://puolustusvoimat.fi/toissa_puolustusvoimissa
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Distansarbete är möjligt då arbetsuppgifterna tillåter det. Om distansarbete avtalas särskilt med förmannen. Maximal mängd distansarbetsdagar är 12 dagar i månaden.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Annan
 • Förklaring av arbetstider: 37 h / vko
 • Löneuppgifter: Läkarens lön är 6470,63 euro per månad. Huvudstabens personalavdelning har med stöd av lagen om statens tjänstekollektivavtal 5 § moment 2 beslutat om fastställandet av lönen för läkare.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.