hoppa till huvudinnehållet
Miljööverinspektör - Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Vill du göra ett jobb som har samhällelig betydelse? Ett uppdrag som påverkar människornas och regionernas välbefinnande? Kom och jobba på regionförvaltningsverket!

Har du redan erfarenhet av miljöbranschen eller miljöförvaltningen? Känner du till miljöförvaltningens processer? Vi behöver dina färdigheter och din unika bakgrund!

Vi söker en miljööverinspektör till en ordinarie tjänst inom ansvarsområdet för miljötillstånd vid Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland.
Miljööverinspektörens uppgift är att bereda, föredra och avgöra sådana tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen som hör till regionförvaltningsverket. Till uppgifterna hör i synnerhet tillståndsärenden som gäller industrin, avfallshanteringen och energiproduktionen.

För uppgiften kan tillämpas en provanställning på sex månader.

Tjänsten är placerad i Tammerfors, Vasa eller Jyväskylä.

Läs mer

https://avi.fi/sv/om-oss/karriar

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Inga särskilda behörighetskrav är föreskrivna.

Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Svenska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Av sökanden förväntar vi oss

De bästa förutsättningarna för framgång i arbetet ger:
-lämplig högre högskoleexamen inom teknik eller naturvetenskap (DI, FM)
-kännedom om miljöskyddslagstiftningen och tillståndsprocessen i anslutning till den
-flera års erfarenhet av tillstånds -, tillsyns - eller planeringsuppgifter som hör till miljöskyddslagens område.

Vi förväntar oss att du redan har kompetens
-i avfallshanteringssektorerna och i frågor som gäller cirkulär ekonomi samt lagstiftning som hänför sig till området.
-alternativt förväntar vi oss att du känner väl till industrins processer, industrins miljökonsekvenser och den lagstiftning som tillämpas inom branschen.

Vi värdesätter:
Vi värdesätter dessutom erfarenhet av de övriga sektorerna inom ansvarsområdet samt kännedom om den lagstiftning som ska tillämpas.

Förmåga till självständigt arbete, ett effektivt arbetssätt, goda samarbets-, förhandlings- och interaktionsfärdigheter, god muntlig och skriftlig presentationsförmåga bidrar till framgång i arbetet.

Förmåner Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta med samhälleligt viktiga uppgifter. Vår arbetsgemenskap är inspirerande och kunnig och uppmuntrar dig att öka din kompetens och utvecklas i din roll som expert.

Vi erbjuder dessutom flexibla arbetstider som gör det möjligt att kombinera arbete och fritid. Det finns möjlighet att arbeta på distans samt omfattande företagshälsovård. I våra personalförmåner ingår också idrotts-, kultur- och lunchförmån.
Kontaktinformation

Tarja Savea
direktör
0295 018 777
Christel Engman-Andtbacka
chef för energi-, industri- och avfallsenheten
0295 018 746

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, registratorskontoret

  Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, registratorskontoret
  PB 5
  13035 Avi

 • Organisation

  I de sex regionförvaltningsverken i Finland arbetar vi för mänskors och regionernas bästa. Till våra mångsidiga uppgifter som tillstånds- och tillsynsmyndighet hör att främja grundläggande rättigheter och rättssäkerhet, tillgången till basservice, miljöskydd, ett hållbart utnyttjande av miljön, inre säkerhet, tjänster inom undervisnings- och kulturväsendet samt hälsosamma och trygga livs- och arbetsmiljöer.

  Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats som ständigt utvecklas. Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta med uppgifter som genuint är av samhällelig betydelse. Vi har en kunnig arbetsgemenskap där du kan öka din kompetens och utvecklas i rollen som expert. Vi välkomnar sökande i olika åldrar, av olika kön och med olika bakgrunder.

  Vi är en miljötillståndsmyndighet som främjar miljöskyddet. Vi handlägger tillståndsansökningar enligt vattenlagen och miljöskyddslagen. Vårt mål är att förbättra miljöns tillstånd och ett hållbart nyttjande av miljön. Som miljötillståndsmyndighet möjliggör vi en grön övergång och främjande av cirkulär ekonomi på ett miljömässigt hållbart sätt samt strävar efter att förebygga klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald.

  plats
  Jyväskylä, Tammerfors, Vasa

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Jyväskylä
  Hannikaisenkatu 47
  40100 Jyväskylä
 • Tammerfors
  Yliopistonkatu 38
  33100 Tammerfors
 • Vasa
  Wolffskavägen 35
  65100 Vasa
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Vi önskar att ansökan i första hand skickas via det elektroniska rekryteringssystemet.

  Vänligen observera att ansökningarna och bilagorna är offentliga handlingar.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Prövotid: För uppgiften kan tillämpas en provanställning på sex månader.
 • Löneuppgifter: Tjänsten är placerad på kravnivå 11A eller 11B i regionförvaltningsverkens lönesystem, beroende på din tidigare erfarenhet. Den uppgiftsbaserade lönedelen är 3 984,22 eller 4288,97 euro/månad.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.