hoppa till huvudinnehållet
Notarie Y12 - Marknadsdomstolen

Notarie Y12 ordinarie tjänst

Till notariens uppgifter hör bl.a. att biträda lagskipningspersonalen med beredningen av ärendena och med att utarbeta beslutshandlingar samt handha meddelandet av avgöranden, delta i muntliga förhandlingar som sekreterare samt andra särskilt bestämda uppgifter.

Läs mer

https://www.markkinaoikeus.fi/sv/

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Behörighetsvillkor för tjänsterna som notarie är sådan utbildning som lämpar sig för uppgiften.

Enligt statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av vissa tjänstemän inom justitieministeriets förvaltningsområde krävs goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska eller svenska. Språkkunskaperna ska visas på det sätt som förskrivs i förordning 481/2003.

Av sökanden förväntar vi oss

De bästa förutsättningarna för att sköta tjänsten ger högskoleexamen (rättstradenom) eller annan för uppgiften lämplig utbildning samt tidigare erfarenhet av domstolsärenden. Sökanden förväntas kunna arbeta självständigt och på eget initiativ, ha god samarbetsförmåga och vara skicklig på att betjäna kunder. Övriga språkkunskaper ses som en fördel.

Som meriter räknas god kännedom om förvaltnings- och specialdomstolarnas informationssystem HAIPA, goda IT-kunskaper, god kännedom om rättsväsendets verksamhet och om offentlighets- och sekretessbestämmelserna samt bättre än nöjaktiga kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska.

Förmåner . Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en normal säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Karri Tolttila
Kanslichef
029 56 43315
karri.tolttila@oikeus.fi

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Marknadsdomstolen

  Marknadsdomstolen
  Banbyggarvägen 5
  00520 Helsingfors

 • Organisation

  Marknadsdomstolen är en specialdomstol för konkurrens- och tillsynsärenden, upphandlingsärenden, marknadsrättsliga ärenden samt mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt.Marknadsdomstolen leds av överdomaren. Vid marknadsdomstolen arbetar dessutom marknadsrättsdomare, marknadsrättsingenjörer, beredare vid marknadsdomstolen samt kanslipersonal. Vid marknadsdomstolen finns också sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla. Marknadsdomstolen ligger i Helsingfors och dess behörighet omfattar hela landet.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors
  Banbyggarvägen 5
  00520 Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Personalgrupp: Verkställande uppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Förklaring av arbetstider: Flexibel arbetstid
 • Prövotid: En prövotid på högst sex (6) månader kan fastställas för den som utnämns.
 • Löneuppgifter: Tjänstens lön baserar sig på kravnivå Y12 (2.477,54 euro/mån). Utöver denna uppgiftsbaserade lönedel betalas en erfarenhetsdel som utgör 0-10 % och en prestationsrelaterad lönedel som utgör högst 45 % (i huvudregel max. 20 % för nya tjänstemän under de första sex månaderna) av den uppgiftsbaserade lönedelen.kk
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.