hoppa till huvudinnehållet
Ett återkommande mönster av rosa och blå cirklar på en blå bakgrund”. Cirklarna är gjorda av små rosa linjer och är arrangerade i ett rutmönster. Bakgrunden är enfärgad blå.

Sök som offentligt rättsbiträde för mångsidiga och utmanande uppgifter vid Helsingfors rättshjälpsbyrå!

Ett offentligt rättsbiträde handhar de uppgifter som förordnats denna i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt, i rättshjälpslagen och -förordningen och andra uppgifter som förordnats ett ledande offentligt rättsbiträde. Ett offentligt rättsbiträde ska hederligt och samvetsgrant utföra de uppgifter som anförtrotts denna samt iaktta god advokatsed i alla sina uppdrag.

Tjänstestället fastställs av direktören för rättshjälps- och intressebevakningsbyrån; tjänstestället finns nu vid Helsingfors rättshjälpsbyrå.

Ansökningstiden har förlängts till 23.4.2024 kl. 16.15.

Läs mer

https://oikeus.fi/oikeusapu/helsinginoikeusaputoimisto/sv/index.html

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Enligt 7 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt är behörighetsvillkoret för tjänsten annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt samt tillräcklig erfarenhet av arbete som rättegångsbiträde eller av domaruppgifter.

Språkkunskaperna ska visas primärt enligt förordning 481/2003 (t.ex. språkexamina för statsförvaltningen, språkkunskap som visats genom allmänna språkexamina eller språkkunskap som visats i samband med studier).

Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Svenska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Av sökanden förväntar vi oss

Av sökanden förväntas tidigare erfarenhet som rättsbiträde eller annan motsvarande erfarenhet. En framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter ett brett juridiskt kunnande speciellt om privatpersoners juridiska saker, en god förmåga till klientservice och en god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt. Initiativrikedom, förmåga till resultatrikt arbete och god förmåga till interaktion räknas till fördel.

Språkkunskaper som behövs i arbetet
 • Engelska
  • Muntliga: Bra
  • Skriftliga: Bra
Förmåner Omfattande utbildningsutbud och stöd för frivillig utbildning, delvis möjlighet till delvis distansarbete, en mer omfattande företagshälsovård än den lagstadgade, motions- och kulturförmån eller massageförmån samt subventionerad lunch. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en begränsad säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressen www.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Nina Solas-Iloniemi
Johtava julkinen oikeusavustaja
029 56 60126

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Södra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt registratorskontoret

  PB 600, Porkalagatan 13 J
  00181 Helsingfors

 • Organisation

  Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten verkar inom justitieministeriets för-valtningsområde. Alla de sex distrikten ordnar tjänster för offentlig rättshjälp, ekonomi- och skuldrådgivning och allmän intressebevakning i sin region. Rättshjälps- och ekonomitjänsterna produceras av distriktens rättshjälpsbyråer och intressebevakningsbyråer, vardera 23 till antalet. Distrikten och deras byråer har cirka 1 200 anställda i hela landet. Intressebevakningstjänster produceras dels också som köpta tjänster. Distriktets förvaltning sköter personal- och ekonomiförvaltningen.

  Bestämmelser om ekonomi- och skuldrådgivningens innehåll finns i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017). Rättshjälpsbyrån har till uppgift att producera advokattjänster enligt rättshjälpslagen (257/2002) samt sköta de uppgifter som föreskrivs för rättshjälpsbyrån i andra lagar eller förordningar.

  Arbetet är av samhällelig betydelse och det påverkar människors vardag. Arbetsuppgifterna är varierande, intressanta, självständiga och ansvarsfulla. Helsingfors rättshjälpsbyrå hör till Södra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors rättshjälpsbyrå
  Porkalagatan 13 J
  00180 Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Vår arbetsgemenskap uppskattar jämställdhet och likabehandling och vi välkomnar sökande av olika kön, i olika ålder och med olika bakgrund.
 • Personalgrupp: Expertuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Delvis möjlighet till distansarbete
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Arbetstidsform: Annan
 • Förklaring av arbetstider: Omfattas inte av uppföljning av arbetstid.
 • Prövotid: En prövotid på 6 månader kan tillämpas på uppgiften
 • Löneuppgifter: Tjänsten är placerad på kravnivå O1 och den uppgiftsrelaterade lönedelen är 3.998,89 €/mån. Dessutom betalas en lönedel som grundar sig på den individuella arbetsprestationen som uppgår till högst 45 % och en erfarenhetsbaserad lönedel på högst 10 % av den uppgiftsrelaterade lönen. Den lönedelen som grundar sig på prestationen är vanligtvis 15 % i början, då uppgår lönen för den nya offentliga rättsbiträden utan erfarenhetsdel till cirka 4.598 €/månad.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.