hoppa till huvudinnehållet
Överdirektör, avdelningen kunder - Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Vi söker en överdirektör för ledningen av avdelningen kunder vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Som överdirektör leder och utvecklar du avdelningens verksamhet och ansvarar på ett övergripande sätt för resultaten inom avdelningens ansvarsområde.

Som överdirektör lyder du under generaldirektören och är medlem i ämbetsverkets ledningsgrupp.

Avdelningen kunder ansvarar för person- och organisationskundernas kundservice och servicekanaler, hantering av kundrelationer, lösningar, ordnande av kund- och intressentsamarbete, utveckling av kundupplevelsen, kundkommunikation och marknadsföring av tjänster, elektronisk ärendehantering och kundorientering, internationella registreringar samt tillhandahållande av notarietjänster och tjänster för juridisk bekräftelse. Avdelningen kunder är indelad i två enheter.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Behörighetsvillkor för uppgiften är högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver, i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet (5 § i statsrådets förordning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata). Dessutom ska den som utnämns till tjänsten vara finsk medborgare (7 § i statstjänstemannalagen).

Av den statliga personal, som enligt de föreskrivna behörighetsvillkoren förutsätts ha högskoleexamen, krävs vid tvåspråkiga myndi-gheter utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i majoritetens språk inom myndighetens ämbetsdistrikt samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket (Lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda 424/2003 6§ 1 mom.).

Språkkunskaperna ska visas primärt enligt förordning 481/2003 (t.ex. språkexamina för statsförvaltningen, språkkunskap som visats genom allmänna språkexamina eller språkkunskap som visats i samband med studier).

Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Svenska
  • Muntliga: Nöjaktiga
  • Skriftliga: Nöjaktiga
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Av sökanden förväntar vi oss

Uppgiften kräver omfattande och stor erfarenhet av ledarskap och en stark förståelse för samhällsutveckling. Vi förväntar oss att du har en resultatrik förändringsstyrning, erfarenhet av påverkansarbete inom statsförvaltningen och uppmuntrande personal- och personalledningsfärdigheter. Dessutom förutsätter uppgiften mycket goda interaktions- och samarbetsfärdigheter samt lösningsorientering även vid komplicerade problem.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är ett ämbetsverk som utvecklas och som har flera platser. I ledningen av ämbetsverket betonas förmågan att kontinuerligt utveckla funktionerna. Du ser digitaliseringen som en resurs. Vi värdesätter din erfarenhet och förmåga att leda ett omfattande kundservicearbete samt erfarenhet av att utveckla kundservicefunktionen och den elektroniska ärendehanteringen. Våra värderingar som är närvarande i vår praktiska verksamhet och i vår dagliga interaktion är mod, respekt och förtroende.

Goda kunskaper i engelska räknas som merit.

Förmåner Vi tar hand om personalens välmående bl.a. genom att erbjuda arbetsredskap som främjar ergonomin, flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete. Vi erbjuder vår personal även motions-, kultur-, arbetsrese- och lunchförmåner samt heltäckande företagshälsovårdstjänster. Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en omfattande säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressenwww.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Generaldirektör Janne Viskari, tfn. 0295 536 288, anträffbar 17 april kl. 14-15 och 22 april kl. 15-16

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata registratorskontoret

  PL123
  00531 Helsingfors

 • Organisation

  Vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) bygger vi ett smidigt Finland. Hos oss får du utveckla tjänster för offentliga och privata organisationer som säkerställa att samhället fungerar på ett tillförlitligt sätt.

  Vi bygger trygga digitala lösningar för att göra vardagen smidigare. Vi arbetar också med mänskliga frågor, eftersom vi är med i många olika livsskeden. Som kärleksmyndighet vet vi att människor har ett liv även utanför arbetsplatsen.

  Därför anpassar vi oss efter människornas livssituationer.

  plats
  Helsingfors, Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, S:t Michel, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Vasa

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors
  Fågelviksgränden 2
  00530 Helsingfors
 • Tavastehus
  Wähäjärvenkatu 6
  13200 Tavastehus
 • Joensuu
  Torikatu 36 B
  80100 Joensuu
 • Jyväskylä
  Vapaudenkatu 58 A
  40100 Jyväskylä
 • Kajana
  Lönnrotinkatu 2 C
  87100 Kajana
 • Karleby
  Kaarlelankatu 27
  67100 Karleby
 • Kouvola
  Vuorikatu 1
  45101 Kouvola
 • Kuopio
  Puistokatu 29
  70110 Kuopio
 • Lahtis
  Kirkkokatu 12 B
  15140 Lahtis
 • Villmanstrand
  Villimiehenkatu 2 B
  53100 Villmanstrand
  Finland
 • S:t Michel
  Raatihuoneenkatu 5 A, 5.krs
  50100 S:t Michel
 • Uleåborg
  Isokatu 4
  90100 Uleåborg
 • Björneborg
  Yrjönkatu 6
  28100 Björneborg
  Finland
 • Rovaniemi
  Hallituskatu 5C
  96100 Rovaniemi
 • Seinäjoki
  Juhonkatu 4, 2. krs
  60320 Seinäjoki
 • Tammerfors
  Hatanpään valtatie 36
  33100 Tammerfors
 • Åbo
  Itsenäisyydenaukio 2
  20800 Åbo
 • Vasa
  Wolffintie 35 B
  65200 Vasa
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Tjänsten är inte bunden till en specifik plats, utan tjänstestället bestäms tillsammans med den som väljs till tjänsten. Att utföra arbetsuppgifterna kräver dock både regelbundna resor till Helsingfors och en allmän beredskap att resa.

  Ansökan ska skrivas antingen på finska eller svenska. Ansökningarna är offentliga handlingar.

  I ansökningsformuläret finns ytterligare frågor om tjänsten som vi ber de sökande att besvara. Vi rekommenderar att du gör an-sökan via jobbsökningstjänsten Valtiolle.fi för att säkerställa att du tillhandahåller all information som behövs för rekrytering.
 • Personalgrupp: Chefsuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Grund av aktualitet: Arbetets art
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Prövotid: En prövotid på högst sex (6) månader kan tillämpas på uppgiftena.
 • Löneuppgifter: För tjänsten betalas lön i ett eurobelopp som avtalas separat. Den sökande kan framföra ett önskemål om lönen.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.