hoppa till huvudinnehållet
Bilden. Flera personer sitter och pratar på kontoret runt skrivbordet på en blå soffa. Det finns en dator och en flaska vatten på bordet.

Vi söker en överläkare till Centret för militärmedicin i Riihimäki. Uppgiften är en visstidsanställning tills 31.7.2026.

I uppgiften ansvarar du för planeringen, ledningen och genomförandet av den kirurgiska utbildningen inom Försvarsmaktens medicinalvård. Du ansvarar också för att utveckla den kirurgiska prestationsförmågan hos Försvarsmaktens internationella krishanteringtrupper. Du fungerar som utbildare och läkare på specialistnivå inom kirurgi på kurser, utbildningar och övningar vid Centret för militärmedicin samt på utbildningar inom medicinalvården som ordnas tillsammans med samarbetspartner. Du deltar i uppföljning av den internationella utvecklingen inom ditt special- och ansvarsområde, samt i utvärdering av ändamålsenligheten och den internationella kompatibiliteten i de fältmedicinska verksamhetsmodellerna. Vidare deltar du i forsknings-, utvecklings-, och experimentverksamhet inom ditt område samt fungerar som representant för Centret för militärmedicin i internationella sammanhang.

I uppgiften har du möjlighet att upprätthålla den kliniska yrkeskunnigheten. Uppgiften erbjuder även en unik möjlighet att upprätthålla den fysiska konditionen bl.a. i form av motion på arbetstid och årliga frivilliga konditionstester.

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper

Särskilda behörighetsvillkor för läkare (eller överläkare):
- Legitimerad läkare eller legitimerad allmänläkare
- (Specialläkarrättigheter inom vederbörandes huvudområde)

Allmänna behörighetsvillkor för en tjänst vid Försvarsmakten:
- Finskt medborgarskap och allmänna utnämningsgrunder
- Den tillförlitlighet som uppgifterna förutsätter

Av sökanden förväntar vi oss

Av sökande förväntar vi oss rättighet att fungera som specialist eller specialist inom något kirurgiskt område. Vidare förväntar vi oss arbetserfarenhet inom kirurgi, positiv inställning till undervisning samt vilja att utveckla fält- och katastrofmedicin. Uppgiften kräver goda skriftliga och muntliga kunskaper i finska samt kunskaper i svenska.

Vi uppskattar erfarenhet av undervisnings- eller utbildningsuppgifter, simulerad inlärningsmiljö samt myndighetssamarbete.

Personliga egenskaper som vi förväntar oss är förmåga till självständigt och långsiktigt arbete samt samarbetsförmåga för arbete i en multiprofessionell arbetsgemenskap. Vidare stöder undervisnings- och presentationsfärdigheter en framgångsrik skötsel av uppgiften.

Som meriterande ser vi ledarskapsutbildning samt erfarenhet av Försvarsmaktens verksamhet och arbete eller utbildning inom katastrofmedicinområdet.

Framgång i uppgiften stöds av goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska som bl.a. behövs i och med internationell samverkan.

Förmåner Vi erbjuder vår personal många anställningsförmåner, bl.a.
- ett arbetsklimat som enligt undersökningar är gott
- möjlighet till fortbildning och utveckling av kunnandet
- avancemangsmöjligheter genom uppgifts- och efterträdarplanering
- flexibla arbetstidsformer
- personalbostäder med hyresstöd
- motionsmöjligheter under arbetstid
- rekreationsområden för fritidsbruk
- subventionerad lunchservering
- företagshälsovårdstjänster
Kontaktinformation

Antti Pöyhönen, ylilääkäri p. 0299 575 311

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Försvarsmaktens servicecenter registratorskontoret

  PB 77
  80101 Joensuu

 • Organisation

  Puolustusvoimissa on tehty työtä, jolla on tarkoitus jo vuodesta 1918. Meillä työskentelee noin 12 500 ammattilaista työyhteisössä, joka kehittyy ja uudistuu yhteiskunnan ja turvallisuusympäristön muutoksia ennakoiden. Toimintamme perustuu yhteiseen arvoperustaan: isänmaallisuus, ammattitaito, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, luotettavuus ja yhteistyö. Pidämme huolta henkilöstöstämme tarjoamalla hyvät liikuntaedut, panostamalla osaamisen kehittämiseen sekä tukemalla työn ja arjen yhteensovittamista joustavilla työaika- ja etätyömahdollisuuksilla.

  Sotilaslääketieteen keskuksen tärkeimpiä tehtäviä ovat palveluksessa olevien asevelvollisten terveydenhuolto, kenttälääkinnän koulutus, sotilaslääketieteellinen tutkimus ja lääkelogistiikka. Kenttälääkinnän palveluyksikön terveysasemat järjestävät varusmiesten terveydenhuollon ja henkilökunnan työterveyshuollon, tuottavat lääkintäkoulutusta sekä vastaavat lääkinnällisestä pelastustoiminnasta sotilaallisissa harjoituksissa. Ilmailulääketieteen keskus ja Sukelluslääketieteen keskus tekevät Puolustusvoimien lentävän ja sukeltavan henkilöstön valinta- ja vuositarkastuksia. Ilmailulääketieteen keskus palvelee myös siviili-ilmailua. Erityisasiantuntijayksikköön on koottu ensihoidon ja lääkintähuollon simulaatiokoulutuksen, ympäristöterveyden, lääkelogistiikan sekä kemiallisen ja biologisen suojelulääketieteen asiantuntemus. Keskuksen esikuntaan kuuluva Sotilaslääketieteen arkisto vastaa asevelvollisten kanta- ja lääkärintarkastuskorttien arkistoinnista sekä tietopalvelusta.

  plats
  Riihimäki

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Riihimäki
  Riihimäki
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Jämställdhet och likabehandling är viktigt för oss och vi hoppas att vi får ansökningar från personer med olika bakgrund samt av olika ålder och kön.

  Vi vill gärna ha ansökningarna elektroniskt. Du kan ansöka via rekryteringssystemet eller skicka din ansökan till adressen: rekrytointi.pvpalvk@mil.fi.

  En säkerhetsutredning kan göras av den sökande med den sökandes samtycke (normal säkerhetsutredning, Säkerhetsutredningslagen, 19 §).

  Ett utnämningsbeslut förutsätter samtycke till deltagande i narkotikatest (8 b § i statstjänstemannalagen). Testningen sker under provtiden i samband med den undersökning som görs med anledning av anställningen.

  I uppgiften iakttas den prövotid som anges i 10 § i statstjänstemannalagen.

  Det är fråga om ett tidsbundet tjänsteförhållande.

  Vill du veta mer om hur det är att arbeta vid Försvarsmakten? Bekanta dig med våra mångsidiga uppgifter via på adressen https://puolustusvoimat.fi/toissa_puolustusvoimissa
 • Personalgrupp: Chefsuppgifter
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Etätyö on mahdollista työtehtävien salliessa, etätyöstä sovitaan erikseen esimiehen kanssa. Etätyöpäivien enimmäismäärä on 12 päivää kuukaudessa.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Grund av aktualitet: Vikariat
 • Mer information utifrån aktualitet: VirkamL 9§ 1 mom. sijaisuus
 • Arbetstidsform: Annan
 • Förklaring av arbetstider: johtava virkamies
 • Löneuppgifter: Överläkarens lön är 6947,26 e/mån. Huvudstabens personalavdelning har beslutat om hur lönen för läkare fastställs med stöd av 5 § 2 mom. 2 punkten i lagen om statens tjänstekollektivavtal.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.