hoppa till huvudinnehållet
Praktikant, nordiskt samarbete - Trafikledsverket

Vi söker en praktikant för assisterande uppgifter inom det nordiska samarbetet.

Vi söker en praktikant för assisterande uppgifter inom det nordiska samarbetet. Från och med den 1 juli 2024 kommer Finland att vara ordförande för det nordiska vägtrafiksamarbetet. Vi söker en praktikant som kan hjälpa till med förberedelserna inför ansvarsperioden. Arbetsuppgifterna omfattar aktiv kontakt med de övriga nordiska länderna, utveckling av kommunikationen, utarbetande av en verksamhetsplan och ett rapporteringsunderlag samt produktion av innehåll på webbplatsen (www.nvfnorden.org) på svenska och engelska. Vid behov även andra motsvarande uppgifter.

Läs mer

https://www.youtube.com/watch?v=8VVvflSGq_Q

Av sökanden förväntar vi oss

Flytande kunskaper i nordiska språk och goda kunskaper i engelska. Vi önskar att den sökande har kompetens inom kommunikation och kommunikationskanaler och ett intresse för nordiskt samarbete.

Förmåner Arbetsreseförmån
Arbetsgivarsubventionerad lunch
Flexibel arbetstid
Möjlighet till delvis distansarbete
Omfattande företagshälsovård
Förtydliganden

Med den sökandes samtycke kan göras en begränsad säkerhetsutredning av personen som väljs till tjänsten eller uppgiften (säkerhetsutredningslagen 726/2014). Specifikare information om förfarandet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressen www.supo.fi/sv/framsida.

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger Palkeets rekryteringstjänst
Anonym sökning ID 1485
Skicka skriftliga frågor den 29.1.-1.2., 5.-8.2.,12.-15.2. eller den 19.-21.2.
till rekrytointipalvelu@palkeet.fi

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Väylävirasto

  Väylävirasto
  PL 33 (Opastinsilta 12 A)
  00521 Helsinki

 • Organisation

  Trafikledsverket är ett sektorsövergripande sakkunnigämbetsverk för trafiken som ansvarar för utvecklingen och underhållet av statens vägnät, järnvägar och farleder samt för ordnandet av vintersjöfarten. Vårt mål är att möjliggöra fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. Vi säkerställer för vår del att det finländska näringslivet fungerar och är konkurrenskraftigt.

  Hos oss kan du lämna ditt spår på Finlands farledsinfrastruktur och samhälle. Du får arbeta i en entusiastisk atmosfär med de bästa proffsen och skickliga samarbetspartnerna inom branschen.

  Vid Trafikledsverket arbetar cirka 480 experter, vår årsbudget är cirka 2 miljarder euro och värdet på den trafikledsegendom vi förvaltar är 20 miljarder euro. Vi sysselsätter indirekt över 17 000 personer.

  plats
  Tammerfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Tammerfors
  Yliopistonkatu 38
  33100 Tammerfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Endast studerande kan väljas till uppgiften.

  Denna rekrytering genomförs anonymt fram till intervjuskedet. Genom anonym rekrytering vill Trafikledsverket främja sökandenas jämlika möjligheter att komma på intervju och förebygga all diskriminering.

  Den anonyma rekryteringen framskrider enligt följande:
  Sökandens namn, ålder, hemadress, e-post och uppgifter om modersmål och kön förblir dolda i ansökan. Fyll noggrant i examens- och arbetserfarenhetspunkterna och svara på alla frågor, eftersom den rekryterande chefen väljer dem som ska intervjuas utifrån dessa uppgifter. Rekryteringstjänsterna kallar de utvalda personerna till intervju. Sökandenas anonymitet bevaras fram till intervjutillfället. Vi ber dig ta med bilagorna till ansökan, så som CV och intyg, först till intervjun. Efter intervjun framskrider rekryteringen normalt.

  Sommarjobb.
 • Personalgrupp: Praktikant
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Möjlighet till delvis distansarbete enligt överenskommelse med chefen.
 • Position skapad: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
 • Grund av aktualitet: Praktik
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Löneuppgifter: Lönesättningen bestäms enligt studerandens årskurs och tidigare arbetserfarenhet inom branschen. Vi förutsätter inte praktikantstöd från högskolan.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.