hoppa till huvudinnehållet
Praktikant till statsrådets kanslis enhet för informationsstöd och publikationer - Statsrådets kansli

Den praktikant som vi söker är en blivande yrkesperson inom informationstjänster med kundserviceanda som vill lära sig om verksamheten för specialbiblioteket inom den offentliga förvaltningen.

Statsrådets kansli söker

en praktikant till enheten för informationsstöd och publikationer

för perioden mellan den 1 september och den 30 november 2024 eller enligt överenskom-melse. Praktiken omfattar 3 månader. Grunden för visstidsanställningen är praktik enligt 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen.

Kansliets enhet för informationsstöd och publikationer tillhandahåller hela statsrådet gemen-samma biblioteks- och informationsstödstjänster samt tjänster i anslutning till produktion av publikationer som ges ut i ministeriernas publikationsserier. Enheten tillhandahåller biblio-teks- och informationsstödstjänster för ministeriernas tjänstemän.

Läs mer

https://vnk.fi/sv/

Föreskrivna behörighetskrav och föreskrivna krav på språkkunskaper Föreskrivna krav på språkkunskaper
 • Finska
  • Muntliga: Utmärkta
  • Skriftliga: Utmärkta
Av sökanden förväntar vi oss

Den praktikant som vi söker är en blivande yrkesperson inom informationstjänster med kundserviceanda som vill lära sig om verksamheten för specialbiblioteket inom den offentliga förvaltningen. Biblioteket erbjuder praktikanten en mångsidig praktikplats där hen kan be-kanta sig med bibliotekets dagliga kundservice på olika kommunikationskanaler, bekanta sig med anskaffningar av tryckt material och e-material samt med samlingsvård och får kläcka idéer till och genomföra marknadsföringen av tjänsterna.

Av praktikanten önskar vi studier som leder till examen inom biblioteks- och informations-branschen, en positiv inställning till att lära sig nya saker samt beredskap för arbete på plats i bibliotekets lokaler i Kronohagen.

Observera att den som väljs till praktikant ska vara studerande under hela praktikperioden. Praktiken är avsedd i första hand för universitetsstuderande.

En säkerhetsutredning av person (säkerhetsutredningslagen 726/2014) kan med den sökan-des samtycke göras av den person som blir aktuell för tjänsten eller uppgiften. Närmare in-formation om säkerhetsutredningen och rättigheterna för dig som utredningen gäller finns på www.supo.fi/sv.

Förmåner Vi stöder personalens hälsa och strävar efter att erbjuda flexibla arbetsmöjligheter och verk-tyg som möjliggör hybridarbete.

Vår personal har tillgång till omfattande företagshälsovård, motions- och kulturförmån och subventionerad lunch. Dessutom har personalen tillgång till gym.
Kontaktinformation

I vår arbetsgemenskap uppskattar vi jämställdhet och likabehandling, och vi välkomnar sö-kande av olika kön och med olika bakgrund.

Register

Vi vill i första hand ha ansökningarna elektroniskt via Valtiolle.fi. Du kan dock söka denna arbetsplats även genom att skicka din ansökan till registratorskontorets postadress. Både i ansökan och på kuvertet ska du ange ID-numret för uppgiften du söker. Brevet ska vara framme senast då ansökningstiden går ut.

 • Statsrådets kansli registratorskontor

  Riddaregatan 2 B (PB 23) , 00170 Helsingfors
  00023 Statsrådet

 • Organisation

  Statsrådets kansli (SRK) svarar under statsministerns ledning för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådet. Statsrådets kansli tryggar statsministerns och regeringens verksamhetsbetingelser under alla omständigheter. Till kansliets uppgifter hör bland annat samordning av Finlands EU-politik samt statsbolagens och de statliga intressebolagens allmänna ägarpolitik. Dessutom producerar och utvecklar kansliet statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltningstjänster, såsom översättnings- och språktjänster, lokaltjänster och dokumentförvaltning.

  plats
  Helsingfors

  Du kan arbeta vid något av följande verksamhetsställen

 • Helsingfors, Meritullinkatu
  Meritullinkatu 8
  00170 Helsingfors
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Annan information om jobbet: Mer information om uppgiften ger Eva-Riitta Paunonen, informationsexpert, tfn 0295 160 884.
 • Personalgrupp: Praktikant
 • Distansarbete: Möjlighet att arbeta på distans
 • Vilken möjlighet att jobba på distans: Vi stöder personalens hälsa och strävar efter att erbjuda flexibla arbetsmöjligheter och verk-tyg som möjliggör hybridarbete.
 • Grund av aktualitet: Praktik
 • Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
 • Löneuppgifter: Praktikstöd från universitetet förutsätts inte.
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.