hoppa till huvudinnehållet
Toistuva kuvio vaaleanpunaisista ja sinisistä ympyröistä sinisellä taustalla”. Ympyrät on tehty pienistä vaaleanpunaisista viivoista ja ne on järjestetty ruudukkomaista kuvioon. Tausta on yhtenäisen sininen.

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus hakee projektipäällikköä Kotoutuminen ja kansainvälisen rekrytoinnin palvelut -ryhmään määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 11.3. - 31.12.2024. Virkapaikka on sovittavissa.

Vuoden 2025 alussa työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille tai kuntien muodostamille työllisyydenhoitoalueille. Uudistuksen yhteydessä KEHA-keskuksen uudeksi tehtäväksi tulee uusien kunnallisten työllisyysalueiden ja järjestettyjen palveluiden keskitetty arviointi ja seuranta sekä niitä koskeva tiedontuotanto. Samassa yhteydessä KEHA-keskuksen vastuulle siirtyy myös kotoutumisen edistämisen palveluita koskeva tiedontuotanto sekä arviointi.

Kotoutumisen edistämisen palveluiden seuranta ja tuloksellisuuden arviointi edellyttää KEHA-keskukselta uusien kyvykkyyksien rakentamista niin tietojärjestelmien, digitaalisten raportointiratkaisujen kuin laadullisten arviointiprosessien saralla. Kotoutumisen osalta tehtävänä on jatkossa seurata niin työvoimapalveluiden sisällä kuin niiden ulkopuolella tapahtuvaa kotoutumisen edistämistä sekä muodostaa niistä alueellista ja kansallista tilannekuvaa. Seuranta edellyttää, että KEHA-keskuksen ja muiden kumppanien tukena on mm. toimivat asiakasrekisterit ja selkeät digitaaliset raportointijärjestelmät.

KEHA-keskuksessa vuonna 2023 käynnistynyt TE- ja koto-palveluiden tiedolla johtaminen (TIJO) -hanke ja sen kolme alaprojektia vastaavat KEHA-keskuksen uuden tiedolla johtamisen toiminnon määrittelystä. Hanke sisältää mm. palveluiden johtamista helpottavien digitaalisten raportointiratkaisujen rakentamista, palvelujärjestelmää koskevan analyysityön suunnittelua ja palveluiden vaikutusten arvioinnin kehittämistä. Työvoiman ulkopuolista kotoutumista koskevista tietojärjestelmäratkaisuista vastaa erillinen Koto-digi-hanke.

Haettavana oleva projektipäällikkö tulee sijoittumaan Kotoutuminen ja kansainvälisen rekrytoinnin palvelut -ryhmään mutta TIJO-hankkeen työnjohdolliseen alaisuuteen. Työtä ohjaa erillinen projektisuunnitelma ja siinä työlle esitetyt tavoitteet. Vuoden 2024 jälkeen projektissa toteutetut kyvykkyydet tulevat siirtymään osaksi KEHA-keskuksen pysyvää toimintaa.

Projektipäällikön vastuulla tulee olemaan niin työvoimapalveluiden piirissä kuin sen ulkopuolella toteutettavaa kotoutumisen edistämistä koskevien digitaalisten raportointikokonaisuuksien määrittely ja toteutus. Tehtävä sisältää mm. tiedolla johtamisen tietotarpeiden kartoitusta, kotoutumisen edistämistä koskevien ydinmittarien määrittelyä sekä toteutuksesta vastaavan ulkoisen toimittajan työn hallinnontia.

Projektipäällikkö osallistuu lisäksi tiivisti Koto-digi-hankkeessa kehitettävän asiakastietojärjestelmän kehittämiseen tuottamalla liiketoimintavaatimuksia uudelle järjestelmälle sekä osallistumalla tarvittaessa myös kehitysjonojen hallinnointiin.

Tehtävät pitävät sisällään yhteistyötä niin työ- ja elinkeinoministeriön, ELY-keskusten kuin kuntien ja kaupunkien suuntaan.

Projektipäällikön tehtävä pitää sisällään:

• Kotoutumisen edistämisen palveluiden mittarointiin ja raportointiin liittyvien tietotarpeiden tunnistamista ja kartoittamista
• Kotoutumiseen liittyvien digitaalisten raportointiratkaisujen kehittämistä ja raporttien tuotantoon viemistä yhteistyössä TE-palveluiden laajemmasta raportoinnista vastaavan projektipäällikön kanssa
• Kotoutumisen edistämisen tiedolla johtamista tukevien verkostojen ja yhteistyörakenteiden käynnistämistä sekä verkostoyhteistyötä
• Muiden TIJO-hankkeen alaprojektien tavoitteiden tukemista (mm. työvoiman ulkopuolisen kotoutumisen arviointi ja analyysi)
• Koto-digi-hankkeessa kehitettävän kotoutumisen asiakastietojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen siten, että tulevassa asiakastietojärjestelmässä on huomioitu tiedolla johtamisen tarpeet
• Tiedolla johtamisen kehittämistarpeiden priorisointi yhdessä ohjaavien tahojen kanssa ja kehitysjonojen ylläpito

Virkapaikka voi sijaita millä tahansa paikkakunnalla, jossa ELY-keskuksella on toimipiste.

Hakijalta odotamme

Tehtävässä onnistuminen vaatii hyvää kotoutumisen edistämisen substanssin, lainsäädännön ja palveluiden tuntemusta.

Tehtävässä tarvitaan vahvaa näkemystä kotoutumisen edistämisen palveluita koskevien digitaalisten raportointiratkaisujen kehittämisestä ja suunnittelusta. Raportointi toteutetaan KEHA-keskuksessa Microsoft PowerBI-sovelluksen avulla. Hakijalta edellytetään osaamista edellä mainitun sovelluksen käytöstä sekä kykyä hahmottaa raportoidun tiedon ja palveluiden johtamisen välisiä yhteyksiä eri tasoilla. Digitaalisen raportoinnin suunnittelussa hyödynnetään tietolähteenä mm. TE-palveluiden asiakastietojärjestelmä URA:n sekä A-TMT- ja kotoutumisen asiakastietojärjestelmän rekisterejä ja monelta osin myös muiden viranomaisten (esim. UMA-rekisteri) tietoja.

Lisäksi toivomme hakijalta osaamista projekti/hanketyöskentelystä, projektien/hankkeiden läpiviennistä tai laajojen kehittämiskokonaisuuksien johtamisesta. Tehtävässä suoriutumisessa tarvitaan eriomaisia vuorovaikutustaitoja ja kykyä johtaa ja luoda uusia verkostoja.

Parhaat valmiudet tehtävässä toimimiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja/tai vastaavien tietojen ja taitojen osoittaminen aiemman työhistorian kautta.

Eduksi luetaan aiempi kokemus vastaavista tehtävistä.

Tehtävässä katsotaan eduksi sekä TE- ja koto-palveluissa että kuntien kotoutumisen edistämisen palveluissa käytössä olevien tietotuotteiden, tietokantojen ja tietolähteiden tuntemus sekä kokemus kuntakenttää ja TE-palveluja koskevasta tiedontuotannosta.

Lisäksi englannin ja ruotsin kielen taito luetaan eduksi.

Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tarjoamme sinulle Työnantajan tukeman lounas-, kulttuuri- ja liikuntaedun sekä laajan työterveyshuollon Selvitykset

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Menettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Yhteystietomme

Santtu Sundvall
Hankepäällikkö
santtu.sundvall@ely-keskus.fi
p. 050 327 5469

Hakemuksen lähettäminen

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisinä Valtiolle.fi-palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamon postiosoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Kirjeen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

 • Kirjaamo KEHA-keskus

  PL 1000
  50101 Mikkeli

 • Työnantaja

  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) ja työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on valtakunnallinen, maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla ja verkostomaisesti toimiva ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto.

  Sijainti
  Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa

  Voit tehdä työtä jossain seuraavista toimipisteistämme

 • Helsinki
  Opastinsilta 12 B, 5 krs
  00520 Helsinki
 • Joensuu
  Kauppakatu 40 B, 3 krs
  80100 Joensuu
 • Jyväskylä
  Cygnaeuksenkatu 1
  40100 Jyväskylä
 • Kajaani
  Kalliokatu 4
  87100 Kajaani
 • Kouvola
  Salpausselänkatu 22
  45100 Kouvola
 • Kuopio
  Kallanranta 11
  70100 Kuopio
 • Lahti
  Kirkkokatu 12
  15140 Lahti
 • Mikkeli
  Jääkärinkatu 14
  50100 Mikkeli
 • Oulu
  Veteraanikatu 1
  90130 Oulu
 • Pori
  Yrjönkatu 20
  28100 Pori
 • Rovaniemi
  Hallituskatu 3 B
  96100 Rovaniemi
 • Seinäjoki
  Alvar Aallon katu 8
  60100 Seinäjoki
 • Tampere
  Yliopistonkatu 38
  33100 Tampere
 • Turku
  Itsenäisyydenaukio 2
  20800 Turku
 • Vaasa
  Wolffintie 35 B, 5 krs
  65100 Vaasa
 • Tutustu työnantajaan
  Perustiedot

  Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Muut työpaikkaan liittyvät tiedot: Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.
 • Tehtävän taso: Asiantuntijataso
 • Etätyö: Mahdollisuus työskennellä etänä
 • Etätyön kuvaus: Etätyö sopimuksen mukaan
 • Virka perustettu: Virka on viraston yhteinen.
 • Määräaikaisuuden peruste: Työn luonne
 • Määräaikaisuuden perusteen lisätietoja: Projektityö
 • Työaikamuoto: Virastotyöaika
 • Työaikamuodon selite: Liukuva työaika
 • Koeaika: Tehtävässä voidaan soveltaa enintään 4kk:n koeaikaa.
 • Palkkauksen peruste: ELY-keskuksissa ja KEHA-keskuksessa on käytössä tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkkausjärjestelmä. Haettavana oleva tehtävä sijoittuu palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle E11 (4108,86 euroa/kk). Henkilökohtaisen palkanosan määrä on 5 - 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Tyypillinen uuden henkilön suoriutumiseen perustuva palkanosa on 5 - 17,5 % vaativuuteen perustuvasta palkanosasta.
 • Hae työpaikkaa
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.