hoppa till huvudinnehållet
Rajavartija, ilma-alusasentaja/huoltomekaanikko (opiskelija) - Gränsbevakningsväsendet

Rajavartijan peruskurssi 33

Alustavasti rajavartijan peruskurssi 33:lle on ilma-alusasentaja/ huoltomekaanikko opiskelijapaikkoja
Vartiolentolaivueeseen.

Koulutettuna rajavartijana voit aloittaa työskentelyn Vartiolentolaivueessa ilma-alusasentajan tai huoltomekaanikon
tehtävissä Helsingin tukikohdassa. Muutaman vuoden sisäisen lisäkoulutuksen jälkeen tehtäväsi voi olla lentävässä ilma-aluksen miehistössä lentomekaanikkona. Lentomekaanikon tehtävät sijoittuvat Helsingin, Turun ja Rovaniemen
lentoasemalle.

Tarkat työyksiköt selviävät rajavartijan peruskurssin aikana. Vuoden kestävän rajavartijan peruskurssin jälkeen opintonsa hyväksytysti suorittaneet ja virkaan nimittämiskelpoiset rajavartijaoppilaat nimitetään rajavartijan virkaan.

Rajavartijan peruskurssi antaa opiskelijalle ammattiosaamista kenttätason raja- ja meriturvallisuustehtäviin.
Vartiolentolaivue toteuttaa Rajavartiolaitoksen lakisääteisten tehtävien tarvitseman lentotoiminnan helikoptereilla ja
lentokoneilla. Ilma-alusten päätehtävät ovat rajojen valvonta maalla ja merellä sekä meripelastus. Valvontalentokoneiden
keskeisenä tehtävänä on lisäksi merellinen ympäristövalvonta.

Vartiolentolaivue vastaa omien ilma-alustensa lentokelpoisuudesta ja toteuttaa ilma-alusten vaatimat huoltotoiminnot
itsenäisesti omana työnä ja tarvittavin osin ostopalveluina. Ilma-alukset ylläpidetään aina hyvässä toimintakunnossa siten,
että lentotehtävät voidaan suorittaa tehokkaasti ja turvallisesti.

Huomioi, että mikäli haluat hakea myös muille rajavartijanperuskurssin opiskelijapaikoille, sinun tulee täyttää erikseen
Raja-/merivartija (opiskelija) -haku (ID 1754).

www.raja.fi/ilma-alusasentajaksi

Hakijalta odotamme

Rajavartijan peruskurssille hyväksyttävän tulee olla:

• 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen
• Suorittanut vähintään lukion oppimäärän, yo-tutkinnon tai toisen asteen ammatillisen tutkinnon
• TULEE OLLA ILMA-ALUSASENTAJAN, HELIKOPTERIASENTAJAN TAI LENTOKONEASENTAJAN PERUSTUTKINTO
• Suorittanut Suomen puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa aseellisen varusmiespalveluksen tai naisten
vapaaehtoisen asepalveluksen (pois lukien henkilöt, joilla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus) ennen Rajavartijan
peruskurssin aloittamista
• Vähintään B-luokan ajo-oikeuden haltija
• Rajavartiolaitoksen tehtävissä edellytettävällä tavalla nuhteeton ja luotettava, ei turvallisuutta, maanpuolustusta tai
tehtävän asianmukaista ja riippumatonta hoitamista vaarantavia ulkomaan- tai muita sidonnaisuuksia
• Suorittanut hyväksytysti pääsykokeen


Terveyteen liittyvät vaatimukset:

• palveluskelpoisuusluokka A
• ilmailulääketieteelliset terveysvaatimukset (EU Part MED, Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) , Luokka 2 pl.
mielenterveys ja näkö, joissa Luokka 1 vaatimukset
• näön tarkkuus kummassakin silmässä vähintään 0,7 ilman silmälaseja (merenkulkutehtävissä 1,0)
• normaali väriaisti (todistuksesta tulee ilmetä, että testi on tehty Ishiharan 24 taulun värinäkötestillä ja siinä saa olla
enintään 2 virhettä)
• kuuloluokka I - II. Kuulon tulee täyttää Puolustusvoimien terveystarkastus ohjeen (TTO 2012) mukaisesti
palveluskelpoisuusluokka A:n kriteerit. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuulon tulee keskitaajuuksilla olla (500 - 2000 Hz)
olla 20 dB tai parempi
• ei toimintakykyä haittaavaa tai uhkaavaa kroonista sairautta, vaikeasti tai jatkuvasti oireilevaa tai säännöllistä lääkitystä
vaativaa ihottumaa taikka haittaavia allergioita
• ei merkittävää fyysistä tuki- ja liikuntaelimistön poikkeavuutta (mukaan lukien pituus ja paino) ja hyvä fyysinen
toimintakyky

Jos et ole varma täytätkö terveyteen liittyviä vaatimuksia tai sinulla on jotain kysyttävää niihin liittyen, olethan matalalla kynnyksellä meihin yhteydessä sähköpostitse rekrytointi.rmvk@raja.fi.

Tarjoamme sinulle Opiskelijana saat seuraavat etuudet:

• majoituksen
• muonituksen
• vaatetuksen
• yleislääkäritasoisen terveydenhuollon
• opinto- sekä harjoitusvälineet
• päivärahan (23,46 euroa vuonna 2024)
• kaksi matkaa opiskelupaikan ja koti- tai asuinpaikan välillä Suomessa jokaista täyttä opiskelukalenterikuukautta kohden (edullisimman julkisen kulkuneuvon kustannusten mukaisesti). Matkakustannukset ulkomailta ja ulkomaille korvataan vain,
jos oppilas asuu ulkomailla vakinaisesti.
Selvitykset

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Menettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Turvallisuusselvitys sisältää myös ulkomaansidonnaisuuksien selvittämisen.

Hakuprosessin edetessä hakijoita saatetaan pyytää antamaan terveydestään sellaisia tietoja, joilla on merkitystä tehtävän hoidossa tai osallistumaan asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin (valtion virkamieslaki 8 b §).

Yhteystietomme

Raja- ja merivartiokoulu/Rekrytointi
029 542 9034
rekrytointi.rmvk@raja.fi

Hakemuksen lähettäminen

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisinä Valtiolle.fi-palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi kirjaamon postiosoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Kirjeen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

 • Raja- ja merivartiokoulu, rekrytointi

  Raja- ja merivartiokoulu, rekrytointi
  Niskapietiläntie 32 D
  55910 Imatra

 • Työnantaja

  Rajavartiolaitos on sisäministeriön alaisuudessa toimiva ammattitaitoinen, luotettava ja yhteistyökykyinen sisäisen turvallisuuden viranomainen. Ylläpidämme ja kehitämme rajaturvallisuutta, meriturvallisuutta sekä kriisivalmiutta. Päätehtäviimme kuuluvat rajavalvonta, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, ympäristövahinkojen torjunta, kansainvälinen yhteistyö sekä maanpuolustus.

  Rajavartiolaitos turvaa kansalaisten arkea kaikissa oloissa, joka päivä, vuorokauden ympäri, etenkin harvaan asutulla itärajalla sekä rannikolla ja saaristossa. Huolehdimme myös rajatarkastusten turvallisuudesta ja sujuvuudesta kaikilla rajanylityspaikoilla.

  Helsingissä sijaitsevan esikunnan lisäksi Rajavartiolaitoksella on kahdeksan alueellista tai toiminnallista hallintoyksikköä.

  Rajavartiolaitoksen upseerit koulutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa yhdessä puolustusvoimien upseerien kanssa. Raja- ja merivartijoille Rajavartiolaitoksella on oma koulutusjärjestelmänsä.

  Haemme vuosittain avoimiin upseerin ja rajavartijan virkoihin kymmeniä uusia työntekijöitä. Siviilivirkatehtäviimme haemme jatkuvasti eri alojen asiantuntijoita.

  Arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta ja teemme töitä yhdenvertaisuuden eteen.

  Lisätietoja:
  www.raja.fi
  www.facebook.com/rajavartiolaitos
  www.twitter.com/rajavartijat
  www.instagram.com/rajavartiolaitos (@rajavartiolaitos)
  www.linkedin.com/company/rajavartiolaitos-the-finnish-border-guard
  www.raja.fi/rajavartijakoulutus
  www.raja.fi/ilma-alusasentajaksi

  Rajavartiolaitos on savuton työpaikka.

  Rajavartiolaitoksen virkaan nimitettävältä vaaditaan, että hän on Suomen kansalainen ja täyttää valtion virkamieslain (750/1994) 6 ja 8 §:ssä säädetyt valtion viran yleiset kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi hänen tulee olla elämäntavoiltaan nuhteeton ja luotettava.

  Sijainti
  Imatra

  Voit tehdä työtä jossain seuraavista toimipisteistämme

 • Raja- ja merivartiokoulu, Imatra
  Niskapietiläntie 32
  55910 Imatra
  Suomi
 • Tutustu työnantajaan
  Perustiedot

  Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Muut työpaikkaan liittyvät tiedot: Hakemuksen LIITTEET TULEE TOIMITTAA SÄHKÖPOSTILLA osoitteeseen liitteet.rmvk@raja.fi. Liitteen nimen tulee ilmoittaa liitteen sisältö. Voit tarvittaessa lähettää liitteet usealla sähköpostilla. Varmista, että saat automaattisen vastausviestin – tällöin lähettämäsi liitteet ovat saapuneet perille.

  Hakemukseen on liitettävä vain pyydetyt liitteet (hakemukselle ja ansioluettelolle ei ole tarvetta).

  • kopio ajokortista
  • kopio lukion ja/tai ammatillisen koulutuksen ALUSASENTAJAN, HELIKOPTERIASENTAJAN TAI LENTOKONEASENTAJAN PERUSTUTKINTO päättötodistuksesta
  • kopio ylioppilastodistuksesta
  • kopio työtodistuksista (huom. työsopimus ei korvaa työtodistusta! Mikäli työsuhteesi jatkuu edelleen voit pyytää
  työnantajaltasi väliaikaisen työtodistuksen. Työtodistus tulee toimittaa ennen hakuajan päättymistä)
  • mahdolliset muut todistuskopiot (esimerkiksi korkeakoulututkinto sekä sitä vastaava kansainvälinen tutkinto tai
  kielitutkintodistus)
  • kopio sotilaspassista
  • kopio johtajan/miehistön palvelustodistuksesta ja henkilöarvioinnista
  • johtajakoulutetulta kopio aliupseeri- tai reserviupseerikoulun todistuksesta
  • todistus varusmiespalveluksesta, jos varusmiespalvelus on vielä kesken
  • kopio ulkomaan passin henkilötietosivusta, jos hakijalla on myös muita kansalaisuuksia

  Muista toimittaa kaikki tarvittavat liitteet!

  Täydennä perustietoihin koko nimeksi, ml. kaikki etunimesi. Olethan käynyt aktivoimassa luvan sähköiseen tiedoksiantoon. Olemme sinuun yhteydessä vain sähköpostitse.

  Opiskelijaksi pyrkivää koskevia arkaluonteisia henkilötietoja saavat Raja- ja merivartiokoulussa käsitellä vain ne henkilöt, jotka valmistelevat tai tekevät päätöksen opiskelijavalinnasta (Laki Rajavartiolaitoksen hallinnosta 28 c §). Tietoja käsitellään ja säilytetään suojatusti ja hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti.

  Toimipiste: Raja- ja merivartiokoulu, Imatra (opintojen aikana)

  Kurssin aikana järjestetään myös kurssivapaita henkilökohtaisten asioiden hoitamista varten. Kesäaikana kurssilla on kolmen-neljän viikon loma.

  www.raja.fi/ilma-alusasentajaksi
 • Tehtävän taso: Harjoittelija
 • Etätyö: Ei mahdollisuutta työskennellä etänä
 • Etätyön kuvaus: Kurssi toteutetaan pääasiassa lähiopintoina.
 • Määräaikaisuuden peruste: Harjoittelu
 • Työaikamuoto: Virastotyöaika
 • Työaikamuodon selite: Peruskurssin aikana opetusta on lähtökohtaisesti virastotyöaikana arkisin 8.00 - 16.00. Valmistuneet raja- ja merivartijat työskentelevät pääosin jaksotyöajassa.
 • Palkkauksen peruste: Vastavalmistuneen rajavartijan bruttopalkka on noin 2 000 - 2 500 euroa kuukaudessa.
 • Hae työpaikkaa
  Rekommenderade jobb

  Lediga jobb
  Senaste jobben
  Ansökningsdagen upphör

  Jobb på engelska
  Jobb på svenska
  Möjlighet att arbeta på distans

  Sökandes hjälp
  Lär känna arbetsgivare
  Arbetslivsnyheter

  Nordiska ministerrådet
  Lediga arbetsplatser i EU
  NATO:s öppna positionerNATO:s öppna positioner

  Vyinformation
  Valtiolle.fi Valtiolle.fi-logo

  Valtiolle.fi är den finska regeringens jobbsökningstjänst. Vår tjänst är ett skyltfönster för att arbeta i staten och en ansökningskanal för lediga jobb och praktikplatser i staten. Vår tjänst har ständigt hundratals lediga tjänster för mångsidiga arbetsuppgifter i Finland och utomlands.

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:

  Vår onlinetjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.Genom att använda tjänsten accepterar du användningen av cookies. Se tjänstens dataskyddsutlåtande och tillgänglighetsutlåtande.

  Ge feedback om webbplatsen.
  Ge feedback om tillgänglighet.

  Arbetssökartjänsten Valtiolle.fi har förnyats 2.1.2024.

  Observera att ditt användarnamn eller dina uppgifter om den gamla jobbsöktjänsten inte har övergått till den nya tjänsten. För att öppna ett nytt konto klickar du på knappen ”Logga in” i högra hörnet.

  Läs nyheterna om hur kan du ta hand om dina tidigare ansökningar.